1. Pokora

návrat

Arabské přísloví praví: Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.

Pokora je jednou ze sedmi ctností, uvědomění si, že skrz skromnost a nesobeckost pěstujeme respekt k druhým. Pokud budeme respektovat druhé , budou oni respektovat nás. Když momentálně nepociťujeme úspěch, nalezneme v pokoře určitý stav klidu a harmonie.

Pokorný člověk nalezne úctu k životu a mít úctu k životu znamená milovat jej takový, jaký je.

V našich životech bývají chvíle, kdy se cítíme být opuštění, smutní, někdy i zoufalí. Máme strach,, cítíme se být nepochopeni. Pokud se nalézáme v takovém stavu, je velmi obtížné myslet pozitivně. Jsme plni emocí a věci vidíme skrze ně.

Jak najít v takovém stavu pokoru a co dělat, abychom se cítili lépe?

Děkujme.

Jestliže jsme onemocněli, tak skrze tuto nemoc mnohdy dokážeme přehodnotit žebříček hodnot v našem životě. Připomíná nám to, že v našem životě není něco v pořádku. Např.: ztratíme-li sluch, poděkujme, že máme zrak.

Jestliže jsme přišli o práci, poděkujme za to, že jsme nějakou měli. Možná budeme mít příležitost se něčemu novému naučit a trochu povyrůst, když budeme hledat práci novou.