10.ZO – Infozákon – poplatky

Všichni vzdělaní občané a návštěvníci těchto stránek, jistě dobře znají Infozákon nebo jinak ZÁKON 106  o svobodném přístupu k informacím.

My občané máme právo vědět vše o činnosti obce. Už jen z principu samosprávy. Je to naše obec a máme právo vědět, jestli se námi zvolení zastupitelé osvědčili a hlavně ti, kteří se dostali k výkonné moci, což je starostka a místostarosta. Doba slepé důvěry je za námi. Průšvihů již bylo dost a aktivní občan si dává tu práci, aby byl informován a jeho úkol je informovat i ostatní a nechat veřejností prověřit rozhodování svých představitelů, obzvlášť v našem případě, kdy se vesele utrácí, aniž by se to projednávalo na zastupitelstvu. Když mi chybí informace, naše paní ekonomka mi je odmítne a řekne ať si napíšu žádost. Tak napíšu žádost. Žádosti se nevyhoví nebo se ignoruje a padá stížnost na kraj. Kraj odpoví „holky neblbněte a poskytujte informace, jste tam přece od toho“ a tak se to opakuje. 

Nyní se naše paní starostka, místo toho, aby se snažila informovat, snaží se prodražit informace pro občana. A to dokonce i nelegálně. Všude jinde je normální hodinová taxa za rozsáhlé vyhledávání informací 100 Kč/hod (i v Praze) u nás máme asi republikový rekord 205 Kč/hod. A zároveň doba zpracování je 10x delší než jinde. Takže, kde jinde zaplatí za rozsáhlé vyhledávání informace stovku a dostanou ji na druhý den, – po mě chce paní starostka dva tisíce a ještě si počkám minimálně 15 dní a ještě je jí to málo. Na co potřebuje právníka, když tu nemáme nic tajného? A na rodné čísla se jí nikdo ptát nebude.

Prý jde o šikanu 🙂 že to tvrdí člověk, který sám šikanuje své vlastní občany, je velice úsměvné nebo vlastně k pláči. Příkladů zde bylo uvedeno dost.

Dovedete si představit ty titulky v novinách „Občané Lomnice šikanují svou starostku! Drze požadují informace z hospodaření obce!“?
Nevím, jak je možné, že paní starostka doteď nepochopila, proč je na obecním úřadě. Kdo nebo co má být pro starostu důležitější než právě občan? Co je to za starostku, která nemá čas věnovat se občanovi a jeho potřebám? Proč tam sedí, když jí to nebaví? Dělat starostu není přece povinnost. Vyžaduje to obětavého člověka.

 

7 thoughts on “10.ZO – Infozákon – poplatky”

 1. Vážená paní starostko,
  Místo toho kolik času jste věnovala zháněním informací, kolik která obec dostává žádostí, měla jste si raději prostudovat obsah zákona, jelikož evidentně vůbec neznáte obsah. Za 5 let, co jste v úřadu, by jste tento zákon měla znát zpaměti.
  Nezklamala jste mě ovšem v tom, jakou touhu jste měla si opět postěžovat, jak jste zavalená prací, ukázat prstem na ty dva, co Vás obtěžují svými dotazy. Jen mi tam tentokrát chyběla zamáčklá slzička. Dokonce jste to nazvala šikanou. Jak hloupé a směšné. Šikanou jste nazývala i kontroly FV. Tyto projevy jsou krásnou ukázkou manipulativního chování. Mimo jiné, na těchto stránkách je i článek k tomuto tématu.
  Zdá se, že jste si dosud neuvědomila roli starosty. Starostování je služba občanům, obci, znalost zákonů, předpisů a jejich dodržování. Jestliže tuto funkci nezvládáte, odejděte z úřadu. A věřte, že se polovině obce uleví.

  1. Svatá pravda. Něž by poskytla normálně informaci, tak klasicky po svém způsobu, udělá všechno proto, aby nevyhověla. Je to její standardní postup, vlastně ve všem. Ať to stojí co to stojí. Konzultace s právníky s autorem zákona 🙂 Šílená mašinérie, nadlidské úsilí, jen proto, aby to nedopadlo.
   Aby mohla něco zapřít. A zapírá jak o život. I finančnímu výboru. Proč?
   Tak jak říká „koncentrák pro důchodce“ domu seniorů, tak říká šikana normálnímu požadavku o informaci. Označí co chce do jaké chce pocitové slupky a někteří jí to stále baští. To se opravdu nedokážou na chvíli zamyslet? O co vlastně jde? To jsou ti občané co chtějí…. Pak se diví, že je tu na ni tolik kritiky. Připadá mi jako dítě, které dostane pětku a snaží se vykrucovat, jak ho šikanují, jak si na něj zasedli a přitom je jen líné, nechce se učit, samo šikanuje jiné, ale chce mít jedničku a být premiant třídy.

  2. S tou úlevou bych nesouhlasil. Protože, až na pár výjimek, by se zcela jistě ulevilo všem občanům. Koho baví tyto války a pomluvy, které tu paní starostka rozesela po obci. Politicky zcela zklamala. Věnuje se jen tolika lidem, které potřebuje k volebnímu úspěchu. Na ostatní kašle a dokonce jim škodí. Vybírá si ty, kteří jdou snadno a levně získat. Ty pak zpracuje a poštve proti ostatním. Ti se začnou bránit a ona pak ze sebe udělá chudáčka, jak ji šikanují. Ale lidi to jednou pochopí.

 2. Příklady ceny za mimořádné vyhledávání informací:
  Krajský úřad Liberec…………160,- Kč
  Zlín…………………….. ………….16o,- Kč

  1. Předkládám k nahlédnutí několik sazebníků za poskytování informací. Naše paní účetní (ekonomka) je pravděpodobně nejdražší pracovní silou v republice. Posuďte sami.

   Obec Ryžoviště
   Sazebník úhrad za poskytování informací
   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje ZDARMA jako službu občanům.

   Město Břidličná
   15. Sazebník úhrad za poskytování informací

   černobílá kopie formátu A4 1,50 Kč

   černobílá kopie formátu A3 2,00 Kč

   tisk na inkoustové tiskárně – černobílý 1,70 Kč

   tisk na inkoustové tiskárně – barevný 2,20 Kč

   průměrná hodinová mzda odborného zaměstnance za tř. 4 až 7 62.00,- Kč

   průměrná hodinová mzda odborného zaměstnance za tř. 8 až 11 95.00,- Kč…..

   poštovné a jiné poplatky (dle tarifů České pošty)

   práce s archiváliemi (dle ceníku služeb a úkonů SA ČR)

   náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod. (dle sazebníku

   Sazby za poskytování informací
   Ministerstvo kultury zveřejňuje podle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sazebník úhrad za poskytování informací.

   Za poskytování informací, vztahujících se k působnosti Ministerstva kultury, které nejsou veřejně přístupné, zaplatí žadatel Ministerstvu kultury úhradu nákladů, spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odeslání informací ve výši:
   220 Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání a zpracování vyžádané informace. (Jedná-li se o poskytnutí informace v čase kratším než ½ hodiny, snižuje se úhrada o 50 % — tj. 110 Kč.)
   Provozní a materiální náklady (ceny vč. DPH):
   výtisky (kopie)
   1,30 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A4
   2,20 Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A4
   3 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A3
   4 Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A3
   obálky úřední
   0,85 Kč/ks doručenka Ministerstva kultury
   1,20 Kč/ks obálka formátu C5
   2,20 Kč/ks obálka formátu B4
   technické nosiče
   16 Kč/ks nenahraná disketa 3,5″
   60 Kč/ks nenahraný CD ROM
   Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané informace se řídí platným ceníkem poštovních služeb.

   Ceník MVČR
   I. Náklady na pořízení kopií
   Za pořízení jednostranné kopie formátu A4 1,50 Kč
   Za pořízení oboustranné kopie formátu A4 2,60 Kč
   Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.
   Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
   II. Náklady na opatření technických nosičů dat
   Za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč
   Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15,- Kč
   V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
   III. Náklady na odeslání informace žadateli
   Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
   IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
   Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251,- Kč
   V. Osvobození od úhrady nákladů
   Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
   Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV čísl. 1) se nevyžaduje.
   Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle čísl. 1) a 2) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

   Krajský úřad MSK
   Sazebník úhrad za poskytování informací

   1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:
   černobílá A4 – jednostranná 1,00 Kč
   černobílá A4 – oboustranná 2,00 Kč
   černobílá A3 – jednostranná 2.00 Kč
   černobílá A3 – oboustranná 3,00 Kč
   barevná A4 – jednostranná 4,00 Kč
   barevná A4 – oboustranná 7,00 Kč
   barevná A3 – jednostranná 8,00 Kč
   barevná A3 – oboustranná 14,00 Kč
   2. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

   CD disk 5,- Kč
   3. poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

   4. osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. – za každou započatou hodinu 163,- Kč

   5. není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.

   Tento sazebník byl schválen radou města dne 10.02.2015 usnesením číslo 00615/RM1418/11.

 3. Tak jsem si dala tu práci a prohledala jsem seznam úhrad za poskytované informace v různých obcích. Nikde jsem nenašla cenu za skenování. To má snad jen Zlín, ale pouze pokud je dokument skenován a převáděn do tištěné podoby. To je již cena za tisk. Takže se zase schválilo něco, co nemá právní oporu v zákoně. Paní starostka vyvíjí nadlidské úsilí, aby odradila občany se na cokoliv ptát. Je ochotna jim naúčtovat co si sama usmyslí, jen aby jim nemusela vyjít vstříc.

 4. V souvislosti s článkem WOMBAT si znovu poslechněte paní starostku a pochopíte proč normální požadavek na indormaci považuje za šikanu. Když někdo švindluje zajisté nechce ukázat rukáv. A bude se vykrucovat do soudného dne.

Komentáře nejsou povoleny.