10.ZO – Poděkování 1

Zde si můžete poslechnout záznam z desátého zasedání zastupitelstva obce, které hodnotilo letošní rok Jedná se o část s konkrétním oficiálním poděkováním. Vzpomínány jsou jak hrdinské činy občanů, tak i pracovní úspěchy za práci. Oproti reklamnímu letáku paní starostky jde již o seznam konkrétních obyvatel Lomnice, kteří si vysloužili oficiální poděkování. 

Jedná se o občany:

 • pan místostarosta MVDr. Aleš Jurovic – vzorné plnění pracovních povinností
 • manželé Zemančíkovi – za občerstvení požárníků
 • pan Filip Zemančík – za nabídku pomoci starostce při požáru
 • paní starostka Anna Šomodíková – za kafe a oplatky, a hrdinné držení se úřadu

11 thoughts on “10.ZO – Poděkování 1”

 1. Oceňují přípravu na vyhlašování ankety „zásluhy zastupitelů a zaměstnanců obce v roce 2015“. Úsměvná tečka na konec 10. jednání zastupitelstva obce. Zajímavý je výběr těch, kterým se děkovalo a za co se děkovalo. Bydlím v obci 12 let a minimálně 30 let se obec snažila vybudovat důstojné zázemí pro fotbalisty. Neúspěšně. Teprve já a manžel v letošním roce jsme toto zázemí během zimy vybudovali (snažili jsme se, aby to nezasáhlo do sezóny fotbalistů). A přesto se to nepovažuje za důstojné k tomu, aby se to dostalo do vyhlašování této ankety 🙂 . Bohužel, za dobrý skutek následuje spravedlivý trest. V žebříčku je cennější nabídka pomoci starostce. V příštím ročníku se budeme snažit raději nic nedělat a jen nabízet.

 2. Spočítejme oběti, které ocenění museli přinést na oltář svého dobrého skutku.
  Nejhůře se umístila paní starostka, nedala ze svého nic. Žádná oběť, má na to fondy, naše fondy, takže jen světla reflektorů.
  Další umístění patří panu Filipovi Zemančíkovi. Protože ten musel zvednout telefon a je docela možné, že něco utratil. Oběť asi 2 koruny.
  Další je hezké gesto manželů Zemančíků. Nebyla to jejich povinnost. Přesto obětovali nějakou stokorunu a svůj čas.
  Nejvíce se obětoval pan místostarosta. I když byl za svou práci placený, tak musím souhlasit že špatně. Tady jde oběť už do podstatně jiných rozměrů, řekněme v tisících korunách. Ale to je mírně kompenzováno trvalou slávou. Ale jelikož je jeho oběť ze jmenovaných největší, bude také nakonec nejvíc potrestán a to tím, že dostane, co chce..

  1. Pro ty, kteří se chtějí zúčastnit příštího ročníku soutěže Největší osobní oběť ve prospěch obce (občanů), mám jednu radu. Nepřekračujte hodnotou oběti hranici 10 000 Kč. Ta je ještě některými lidmi odpustitelná. Jakmile půjde o statisíce, koledujete si o kulku. Dále je potřeba svůj skutek učinit na místě, kde to bude nejvíc vidět a bude tam hodně lidí.Výborně funguje rozdávání bonbónů. Napadne-li vás udělat něco dobrého pro jiné jen tak, jen třeba proto, že můžete, jen kvůli pocitu, že uděláte někomu radost – tak jste pěkní pitomci, stejně jako my. Protože si neuvědomujete, že váš skutek může zastínit ambice někoho jiného, kdo není takové oběti schopen, ale ceny přebírat chce.

 3. Neobjevilo se tam jméno manželů, kteří poskytli první ubytování pro paní Mirjam s její dcerou. To je nepochybně mnohem větší zásluha, než rozdávání sušenek. Také pan Kressa byl na místě s nabídkou pomoci ubytování. Ale to nestojí ani za zmínku.

 4. Také Dospěláci ve svém volném čase dělají mnohým radost, aby nemuseli jen sedět doma. Aby měli trochu zábavy a kultury. Když už nejsou argumenty, tak se nám vyčítá, že neděláme svoje akce v Primě. Děláme je tam, kde je příjemné prostředí i atmosféra, kde je teplo atd…

  1. Je fakt, že aktivní členové Dospěláků nejsou placeni za to, že někomu udělají radost. Jejich čas věnovaný ostatním by taky zasloužil zmínku, pane zastupiteli Martine Blahuši, a ne zkrácení rozpočtu pro jejich aktivity, pro který jste tak lehce zvedl ruku.

   1. Zrovna tak pan místostarosta. Je fakt, že nám v nouzi dal dar ve výši 2.000,- Kč na Koncert pro Lomnici. Nechtěl žádnou publicitu, kterou jsem mu s paní Štosovou nabízela, za to, že jeho peníze pomohou koncert uskutečnit. Ovšem teprve po jeho připomínce na 10. ZO jsem pochopila, že si nás vlastně tímto krokem chtěl zavázat k loajalitě. Tak to díky pane doktore, budeme se snažit Vám ten dar vrátit. S tímto názorem nejsem sama.

    1. Na 11.ZO byla panu MVDr. Jurovicovi vrácena částka 2.000,-Kč, dar pro Dospěláky na „Koncert pro Lomnici“. Nechceme, aby si pan místostarosta dělal vrásku na čele, že nás nějakou částkou podpořil a my nejsme a nehodláme být k němu vázáni loajalitou. Akce děláme pro občany, nikoliv jen pro sebe.

 5. A v neposlední řadě by bylo alespoň slušností poděkovat panu Jelínkovi za roční práci v zastupitelstvu (pan Jelínek odchází ze zastupitelstva). To by ale paní starostka musela vyvinout nadlidskou sílu překonat odpor vůči panu Jelínkovi a to vlastně nelze od ní ani očekávat. To by totiž bylo proti jejímu způsobu myšlení. Ctihodní občané (i zastupitelé) Lomnice jsou jen ti, kteří mají na vše stejný (pokud možno její) názor. 😮

 6. Proč by panu Jelínkovi děkovala? Paní starostka pro každého odcházejícího zastupitele měla jediná slova: Stejně h…o dělal.
  Vždyť jí nepomáhal a nebyl ji k smrti oddán. MĚL SVŮJ NÁZOR. A za to musí být po zásluze potrestán. Je mi za ni hanba a stydím se za takovou starostku. Zrovna tak se stydím za pana Šebestu, který s ním dlouho spolupracoval, dokonce dělal prostředníka obci, že je tak zbabělý a nenašel v sobě odvahu, aby poděkoval alespoň on.

  1. V naší obci pracuje také, dnes již spolek Staré sovinecko, jehož členem je i Lomnice. Ovšem naše paní starostka toto zcela ignoruje a to z prostého důvodu: předseda je Ing. Jelínek a pokladníkem je Ing. Kocourková. Že tento spolek dělá plno záslužné práce je nesporné, ale paní starostku to nezajímá.
   Ze spolku vystoupil i spoluzakladatel zastupitel Šebesta. Proč? Vadí mu Ing. Kocourková. Proč by se tedy děkovalo za jejich práci? Myslí si snad, že obec nereprezentují? Opak je pravdou

Komentáře nejsou povoleny.