Staré sovinecko

Spolek staré sovinecko bilancoval

V sobotu 25.února se ke své hodnotící schůzce sešel, ve své klubovně v lomnickém Spolkovém domě, Spolek staré sovinecko, aby zhodnotil svoji činnost v  uplynulém roce 2016. Pro ty, kteří ještě tento spolek neznají, pár slov o jeho vzniku. 

V roce 2011 vzniká z iniciativy bývalých starostů Lomnice a Ryžoviště občanské sdružení, soustřeďující ve svém středu zájemce o historii obcí bývalého panství Sovinec. Sdružení má zpočátku 8 členů, pocházejících především z obcí bývalého panství. Sdružení se posléze transformovalo na spolek a jeho členská základna se mírně rozrostla na současných 13 členů.

Spolek se ve své činnosti zabývá  překladem a vydáváním starých německých kronik obcí panství Sovinec. Do dnešního dne jich bylo vydáno 13. Jde o kroniky Jiříkova, Křížova, Těchanova, Kněžpole, Arnoltic, Huzové, Ryžoviště, Malé Štáhle, Dolní Moravice, Lomnice, Tylova, Valšova a Moravskoslezského Kočova. V roce 2017 připravujeme vydání Dlouhé Loučky. Při této činnosti se samozřejmě nevyhneme úzké spolupráci s místně příslušnými archivy a obecními zastupitelstvy. Všem za jejich spolupráci patří upřímné poděkování.

  

Mimo této činnosti organizujeme hodnotné přednášky o historii zdejšího kraje. Na ně zveme opravdu erudované a znalé historiky, mezi něž patří pan Mgr.Jiří Karel z Rýmařova a především, námi oblíbený, PhDr. Tomáš Niesner, z bruntálského muzea. I jim patří srdečné poděkování. Svoje historické znalosti se snažíme uplatňovat hlavně při organizovaných turistických výletech, a to jak naším spolkem, tak i dalšími organizacemi.  Mezi ně patří také Spolek lomnických dospěláků.

O naší činnosti se můžete více dovědět na  internetových stránkách „www. staré sovinecko.cz“, na kterých jsou uvedeny i kontakty. Pokud budete mít zájem navštívit některé námi pořádané akce, budeme velice potěšeni.

V Lomnici  březen 2017

Ing. Jaroslav Jelínek  předseda spolku