11.ZO – Pozemky

Jedenácté zasedání zastupitelstva obce Lomnice by proběhlo docela v klidu, nebýt jednoho bodu. Byl to bod prodeje pozemku pod starou stolárnou, který se už táhne asi pět let. Nejzásadnější okamžik, či zážitek byl pro mě, když pan zastupitel Martin Blahuš konečně bouchl do stolu a začal se konečně ptát, kde je problém. Jak je možné, že jiné prodeje probíhají normálně a zde je pořád nějaký problém. Konečně se zachoval jako chlap, tak jak jsem ho vždycky znal a také jako správný zastupitel. 

Ale raději začnu od začátku.

Důležitý je okamžik, kdy se poprvé mluvilo o pozemcích pod budovou a kolem ní, byl začátek února 2011. Před koupí nemovitosti jsme se byli u paní starostky Šomodíkové ujistit, zda nebude problém s přilehlými pozemky. Že nebude. 🙂 Koupili jsme tedy budovu a snažili se koupit i přilehlé pozemky 35/1, 290, 291, 286/1. O tyto pozemky se obec nestará. Na těchto pozemcích jsme chtěli dvůr na zpracování a skladování dřeva a hlavně projektové záležitosti, jako postavit krytou tribunu na koukání na fotbal, dětské a sportovní (posilovací) hřiště, veranda s externím schodištěm pro přímý přístup fotbalistů do šaten (nyní zůstaly jen balkonové dveře) a taky petangové hřiště, samozřejmě pro veřejnost.2016-01-27_15-29-03

Neprošlo to. Chápali jsme, že v celku to asi nepůjde.

Tak jsme to zkusili podruhé, nějakou rozumnou přirozenou část, stačí, když ji spolu s obcí dodefinujeme. Bohužel opět zamítnutí bez uvedení důvodů. Netušili jsme proč je problém, ale už se k nám dostaly informace typu závistivých pomluv.
Tak jsme si řekli, ještě jednou a na zastupitelstvu lépe vysvětlíme záměr. Ani hodina vysvětlování nestačila. Hlavními odpůrci byli pan zastupitel Filip Zemančík, jeho teta paní zastupitelka Kyselová a také ta, co tvrdila, že nebude žádný problém, paní starostka Šomodíková. Protiargumenty byly nesmyslné a pomlouvačné, že koupíme pozemek a vystěhujeme fotbalisty (kdyby jsme je chtěli vystěhovat, tak jim nebudeme opravovat sociální zázemí a vystěhujeme je hned), dokonce, že chceme vystěhovat sousedy, že se chceme na občanech napakovat a další nesmysly. Tehdy paní Kocourková pochopila, že vysvětlovat něco někomu, kdo nechce chápat nebo nemá čím, je opravdu marné. (Když už někdo nerozezná ani co je pro obec a pro občany dobré a co zlé, je smutné. A když se takový člověk stane zastupitel, tak to je děsivá představa.) Tak nechala paní Kocourková žádost odložit na nové zastupitelstvo. A sama se dala na lokální politiku. K jejímu překvapení se dostala do zastupitelstva a tam pracuje dodnes.

Další pokračování s pozemky se začalo vyvíjet o poznání lépe. A to díky novým, chápajícím zastupitelům, mezi nimž byl MVDr. Jurovic a pan Martin Blahuš. Zastupitelstvo schválilo prodej částí pozemků! Konečně normální situace. Stačil jen geometrák s upřesněním hranic dělení pozemků. I tady nám vyšel pan místostarosta MVDr. Jurovic vstříc, byl první ze zastupitelů, kdo se přišel podívat přímo na místo. Při vytváření geometráku, jako zástupce obce, byl velkorysý. Takhle dopadl jeho návrh 290/a b, plus 35/1 pod budovou:
2016-01-27_14-26-20

Skvělé, tribuna se tam sice nevešla, ale vše ostatní klape.

Ale bohužel, nastal obrat. Paní starostka to vnímala jako prohru a začala tahat za nitky. Tento návrh neschválil stavební úřad, kvůli vodnímu toku, co teče kolem domu. Paní starostka odmítla nechat potok s názvem Lomička zaměřit (od pramene do ústí v Lomnickém potoku), protože z jejího hlediska žádný potok neexistuje i když je i na mapách.
2016-01-27_16-39-42

Tak jsme museli vzdát i dětské hřiště i verandu se schody do šaten.
Bylo to v období, kdy paní starostka vymyslela nový problém s vodou do objektu. A dále také problém s přístřeškem na dřevo atp. A pan místostarosta v té době také podlehl nějaké nemoci nebo se u něj projevila pravá povaha, nevím. Možná tomu přispěla kritika, která se tu pochopitelně znovu objevila. Prostě začal pomáhat paní starostce v obstrukcích. Na vesnici není třeba dělat politiku, nám stačí politikaření.

Tak jsme nechali udělat dodatečný geometrák (další tisíce a ne naší chybou), který by odstranil potíže s Lomničkou. Ten obsahuje už jen nezbytný prostor s odpadní jímkou a pro uskladnění dřeva na topení. Koukněte na číslo 290/3, tu špici, to je jediný pozemek kolem budovy, který zbyl z původního záměru.
2016-01-27_14-23-56

Přesto ani ten neprošel naším zastupitelstvem. Ani vlastně nevím, proč byl projednáván na zastupitelstvu, když prodej byl schválen již dávno. Paní starostka jako důvod uvedla, že nebyl přítomen zástupce obce u druhého geometráku (který je dodatek prvního). To, že to je jen zbytek z prvního, podmnožina prvního, u kterého byl místostarosta MVDr. Jurovic, nechtěla nebo nemohla pochopit. Ale když ostatní pochopili snažila, se do toho zatáhnout další problémy, třeba problém s vodou, který sama vyrobila, jako pokus o vydírání k nesmyslnému kopání nové přípojky atd.

A hlavně se neustále snažila pod různými záminkami, zrušit původní usnesení zastupitelstva o prodeji pozemků, ze kterého vznikl požadavek na geometrák. Také se snažila prosadit důvod že usnesení je již staré. 🙂 Přitom sama, nezákonně odmítla pozemky prodat, že zase musí rozhodovat ZO. V říjnu i v prosinci, však odmítla zařadit bod do programu.
Komu z vás připadá normální postup naši vyvolené?

Zastupitelstvo schválí prodej pozemku podle geometrického plánu usnesením. Vy investujete do geometráku. Zástupce obce schválí na místě velký kus, pak vás donutí ubrat vše nalevo od potoka včetně a ten zbyteček stejně neschválí a nejsou schopni říct proč neprodat, když bylo schváleno. A potom se diví, že se někde objevuje kritika jejich jednání.

Zastupitelům můžu slíbit, že vodu již brzo vyřešíme. Když ombudsman řekne, kopejte vodu, vykopeme ji. Není třeba vydírat pozemky, nemá to souvislost. Jen prostě nevěříme paní starostce Šmodíkové, že rozhoduje správně, nezaujatě a v mezích zákona. To se nám potvrdilo v mnoha případech. Dalo nám za pravdu jak ministerstvo vnitra (při práci FV) tak i mnohokrát krajský úřad, který potvrdil nesmyslnost jejího počínání i nesmyslnost její právnické argumentace. Kolikrát jsme už viděli černé na bílém „obec pochybila“.  Člověk, který ještě věří paní starostce a věří ji také, že na kraji jsou samí hlupáci a že všechny zákony jsou naschvál napsány proti ní, není duševně zdráv.

Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo prodej pozemku podle výše uvedeného geometráku pod budovou 35/1 a kousek u budovy 290/3. Hlasování:
Pro: 4 – pan Blahuš, paní Grézlová, pan Ficek, paní Kocourková
Proti: 1 – starostka Šomodíková
Zdržel se 4 – místostarosta Jurovic, pan Kopinec, paní Kyselová, pan Šebesta

Jak jsem říkal již na začátku, líbil se mi pan zastupitel Martin Blahuš, který tímto hlasováním (poprvé proti starostce) dokázal, že se dokáže vymanit z role její loutky. Pan MVDr. Jurovic je prý pro právo vlastnit pozemek pod domem a kolem něj, jak se vyjádřil, ale ruku nezvedl i když sám navrhl geometrák. Asi se zlobí, soudě podle jeho trestního oznámení. Ego vítězí nad blahem obce a občanů.

Takže zase příště, mezitím pozveme zastupitele, kteří se zdrželi hlasování na místo, kde jsou kolíky od geometra a vysvětlíme jim vše, co budou chtít vědět, aby jsme se dozvěděli proč nezvedli ruku, co se jim nelíbí atp. Prostě, aby alespoň jeden z nich příště ruku již mohl zvednout. Zvát starostku, podle mě nemá smysl, ta bude vždy proti, přece by neopustila problém, který sama vytvořila již před pěti lety.