11.ZO – Ostraha zdrojů

Paní starostka Šomodíková se nechala slyšet ve svém zpravodaji, že šla znovu do voleb proto, aby přispěla k objasnění všech skutečností spojených s defraudací bývalé účetní. Soud proběhl a je ukončen. Naše obec, ale stále utrácí peníze za právníky z cílem dostat zpět více peněz než starostka nahlásila do insolventního řízení. Zastupitelé se o tom dozvěděli náhodou. Takhle nějak to chtěli vysvětlit na zasedání ZO. Na tom, dostat co nejvíce zpět, samozřejmě není vůbec nic špatného. Ba, jeví se to logické a správné. Až na pár věcí. 

Když chcete jezdit na mrtvém koni, nepomůže vám zarputilost ani delší bič ani dvojnásobné krmení ani nákup expertů, kteří slíbí, že koně ještě rozjedou. Říkám to v souvislosti, že kde nic není, ani smrt nebere. Defraudované peníze nezůstaly někde na kontě, jsou pryč. Dle mého názoru většina nenávratně. Další sypání peněz do díry, nám je nevrátí. Jak chcete z někoho vytáhnout peníze, když žádné nemá? Například. Jestli budeme vymáhat 120 000 Kč po stokoruně (kvůli nutnému životnímu minimu) Tak k tomu bude potřeba zhruba 100 let. Proč se tedy umíněně snažit vymáhat milión? Proč by dlužník vlastně chodil do práce, když mu stejně všechno seberou? Jedině když je naděje, že to za nějakou dobu skončí. Paradoxně, když chcete vrátit moc nedostanete nic. Taková je situace.

Když nechcete přijít o peníze, hlídejte si je. To je přece hlavní zásada v dnešním světě. Proč paní starostka nevyvinula takovéto úsilí raději už při hlídání peněz? Kdyby pracovala spolu s finančním výborem, tak jak má, nemuselo k tomu vůbec dojít. Jaké úsilí vyvíjejí teď spolu s finančním výborem na hlídání peněz? Podle zpráv v podstatě žádné. Úplně stejná situace se může stát znovu. Co změnila či vylepšila paní Kyselová ve svých kontrolách? Kontrolovaly alespoň jeden měsíc na všechny výdaje? Ne. Občané sami toho zjistili víc. Znamená to, že sami občané si musí hlídat své veřejné prostředky? Ano, asi musí. Můžete hned sami, začněme třeba tímto přehledem:
Výkaz Fin 2-12 M – Hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2015
Rozpočtové opatř. 1-8-2015

Dál by mě zajímalo, proč si tyto výdaje na právníky nenechala schválit starostka zastupitelstvem. zase její boj, za naše peníze. Budeme sledovat, kolik nás to stálo navíc a co nám to přineslo či odneslo.

 

One thought on “11.ZO – Ostraha zdrojů”

  1. Paní starostka také argumentovala tím, že v minulosti nás soudy stály asi 213.000,-Kč. Nevím, kolik nás stály, ale vím, že každý další postup schvalovalo zastupitelstvo. Jenže dnes je situace taková, že si starostka sama rozhodne o dalším kroku, který udělá. Strohou informaci zastupitelům podala až o to byla požádána a i to měla snahu odmítnout. Krajský soud její ovolání smetl ze stolu. Každý normální člověk by zvážil, zda odvolání má smysl a co to přinese. Právníkovi to může být jedno, on své peníze dostane. Jak paní starostka hospodaří se svěřenými prostředky? Jako dobrý hospodář, to těžko. Měla víc jak půl roku se přihlásit do insolvence. Díky své chronické liknavosti to neudělala a vymlouvá se, že probíhaly výslechy. Myslím, že s výslechy svědků to vůbec nesouvisí.
    A dnes, s křížkem po funuse, si chce zachránit kůži a hledá cestu, jak tyto lidi ještě více zadupat do země. Co po nich chce, když nic nemají ? Čeho je ještě schopná?

Komentáře nejsou povoleny.