12.ZO – 7.a Smlouva Dospěláci

Podmínky pro poskytování finančních prostředků spolku Lomničtí dospěláci

Předsedající informovala, že se na ni obrátili zástupci spolku Lomničtí dospěláci o vypracování smlouvy na poskytnutí příspěvku. Smlouva prozatím nebyla spolku zaslána, protože nebyla schválena zastupitelstvem. Dále předsedající seznámila přítomné s podmínky poskytnutí dotace dle této smlouvy, návrh smlouvy byl zastupitelům zaslán předem. Vyzvala přítomné, zda mají nějaké doplňující dotazy. 

O slovo požádala paní Kocourková, která sdělila, že byla dne 20.2. 2016 zvolena novým předsedou tohoto spolku, jelikož paní Kameníčková z funkce předsedy odstoupila ze zdravotních důvodů.  Dále paní Kocourková informovala, že na hodnotící schůzce dne 20.2.2016, na kterou byl pozván i zástupce obce, bylo shrnuto vše, co se za rok 2015 událo. Výdaje za rok 2015 byly ve výši 37,5 tis. Kč a téměř vše bylo vynaloženo za různé kulturní, sportovní a společenské akce, na které mohl přijít kdokoli, nejenom členové spolku. Proto paní Kocourková vznesla námitku, že částka 20 tis. Kč se jí zdá neadekvátní k tomu, co vše dospěláci udělali. Dospěláci na rok 2016 žádali 40 000 Kč a teď smlouva zní pouze na 20 tis. Kč. A bohužel dle výše příspěvku se odvíjí i počet a kvalita akcí na rok 2016. Proto navrhla, že by se měl příspěvek zvýšit alespoň na 40 tis. Kč.

Pan Blahuš protinavrhl, že by se spíše přikláněl k tomu, aby byly během roku spíše propláceny jednotlivé akce samostatně. Tzn.že by se vždy na zastupitelstvu schvalovala částka dospělákům na další měsíc. V tomto způsobu ale vidí paní Kocourková i paní Nosová technické problémy – domluva účinkujícího dopředu, zastupitelstva nejsou jedenkrát za měsíc, administrativní náročnost a další.

Následovala delší diskuse, ve které účastníci se vyjadřovali buď k akcím dospěláků anebo i k jiným tématům. Zhruba po dvacetiminutové diskusi se hlasovalo o návrhu usnesení o schválení smlouvy na příspěvek 20 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč spolku Lomničtí dospěláci a pověřuje starostku podpisem smlouvy

Výsledek hlasování:  Pro: 2   Proti: 0   Zdržel se:  7

Návrh nebyl přijat

12 thoughts on “12.ZO – 7.a Smlouva Dospěláci”

 1. Takhle se někteří naši představitelé chovají k aktivním seniorům. Sedm se jich zdrželo hlasování. Je mi z nich ze všech na zvracení.
  Jiná obec by byla ráda, že se senioři sami starají o své společenské aktivity v obci. Který spolek tu široko daleko má 25 aktivních členů? Už bude březen a Lomničtí dospěláci nemají ani smlouvu. Takovýto hnusný přístup k seniorům nemá obdoby nikde jinde na světě, jen v Lomnici. Snažit se zadupat občanské aktivity do země.
  A tady je potřeba podotknout, že to není jen starostka, ale po vystoupení zastupitele Blahuše, jsem nabyl jasného dojmu. Otázka, co má třeba pan Blahuš proti Dospělákům? Jen to, že on má raději zabíjačky než besedy? Prý budeme schvalovat každou akci těsně předem a když peníze nedostanete tak pošlete účinkujícího domů. Takový nesmysl jsem již dlouho neslyšel. Obec si naplánovala své akce na celý rok, i Dospěláci si naplánovali akce na celý rok, proč tedy taková šaškárna? Odpovím.
  Celý problém vidím v „konkurenčním“ (dosud nelegálním) rodinném spolku. Těmto rodinným příslušníkům se podařilo ovládnout obec. Tři jsou v zastupitelstvu a dva jsou hned zaměstnanci obce. Tento spolek, podporován těmi, kteří si myslí, že se na jejich množstevní vlně vynesou ke slunci (další tři zastupitelé) ovládá nyní vlastně vše v Lomnici. A představa, že by neovládali kulturní a sportovní život místních seniorů je děsí. Když se zeptáte proč, odpoví „proto“. A udělají všechno proto, aby ostatní spolky zanikly. I když jim nekonkurují, protože je zajímá jiný druh činností. A říkají si teď OBEC. A všechny finanční příspěvky si vyzobou jen pro sebe. Jiné vysvětlení pro tuto diskriminaci nemám.

 2. Smlouvy Dospěláků, TJ Sokol a na příspěvek pro Římskokatolickou církev uzavřeny již roku 2014 pro rok 2015. Pamatuje si někdo, že by se projednávala na zastupitelstvu smlouva např. církvi?
  Smlouvy 2015

 3. Já si nepamatuji, že by ŘKC jakkoliv propagovala obec Lomnici, nebo že by její aktivity byly jakýmsi přínosem pro obec. Pro občany neuspořádala jedinou akci, pokud tím nemyslíme mše, které by se konaly tak i tak. Církev má dnes dostatek peněz a není nutné ji cpát další. Jestliže by finance šly na opravy sakrálních památek, které by byly ovšem ve vlastnictví obce, tak prosím.
  Nepamatuji si, že by se vůbec kdy projednávaly smlouvy s církví ani s fotbalisty na ZO.
  Z toho plyne že, smlouva pro dospěláky byla na oko vypracovaná a už předem se vědělo, že schválena nebude.
  Proč zastupitelé z dospěláků dělají hlupáky?
  Vlastně ty hlupáky udělali ze sebe. Nesmyslné argumenty proti poskytnutí příspěvku je měly ospravedlnit?
  Pane Blahuši, Váš nápad ( dnes si nejsem ani jistá, zda byl Váš ) tady už jednou byl. A jak to dopadlo? Paní starostka řekla, čtenář promine ten výraz, který není můj, že dostaneme hovno.
  Přesto měla drzost přijít na koncert a ještě si účinkujícímu stěžovat, že nebyla přivítána jako starostka. Říká o nás i jiné nechutné věci, třeba že někoho chodíme vyžrat…. Ano, toto je slovník starostky Šomodíkové směrem k dospělákům. Slovník kopáče kanálů.
  Jestliže se takto chovají představitelé obce k občanům, proč čekají, že se bude někdo chovat jinak?

  1. A nutno dodat, že v té době žádné webové stránky nebyly.

 4. Dostal jsem z obce požadovanou informaci:

  Zase je v ní lež, že Dospěláci dostali celých 30 000 Kč.
  Všimněte si také jedné jediné rodinné akce. Tam se nešetří.

 5. Ještě mi uniklo ze záznamu a doplňuji.
  Paní Kocourková vyjádřila názor, že byla pozitivně překvapena tím, jak se mohou lidé staršího věku aktivně bavit a že je lepší, když se baví sami. Že se toho pro ně moc více dělat nemůže, že v loňském roce byla pro ně uspořádána jedna větší akce – zájezd do pivovaru, a jenom tato akce stála obec 17 nebo 18 tis. Kč. Proto paní Kocourková vznesla námitku, že částka 20 tis. Kč se jí zdá neadekvátní k tomu, co vše dospěláci udělali. Dospěláci na rok 2016 žádali 40 000 Kč a teď smlouva zní pouze na 20 tis. Kč. Pan Blahuš vznesl dotaz na paní Kocourkovou – proč tedy dospěláci vrátili sponzorský dar? Na to odpověděla paní Kocourková, protože pan Jurovic se vyjádřil v tom duchu, že kdyby mohl, tak ty peníze dospělákům nedá. Pan Jurovic to upravil na to, že řekl, že další už nedá. Paní Kocourková na to řekla, že to ze strany dospěláků bylo vnímáno tak, že je to něco proti nim, a proto peníze vrátili. Jednalo se o princip a tyto peníze museli sehnat jinak. V současné době mají k dispozici necelých pět set korun. Uvažovalo se i možnosti příspěvků jednotlivých členů, ale vzhledem k tomu, že se jedná o lidí v důchodu, tak se to zamítlo. Proto se budou hledat i jiní sponzoři než je obec, protože ty aktivity tam jsou. Bohužel dle výše disponibilních peněz se odvíjí i počet a kvalita akcí na rok 2016. Proto navrhla, že by se měl příspěvek zvýšit alespoň na 40 tis. Kč, protože dospěláci připravují i další aktivity a chtěli by je zpřístupnit i občanům sociálně chudším a dalším seniorům.

  Pan místostarosta MVDr. Jurovic si vzal svůj finanční příspěvek rychle zpět. Dospěláci udělali dobře, že mu to vrátili. Je vidět, že mají svou hrdost, nepotřebují shrábnout ze země každý špinavý peníz. Zajímají je jen dary z dobrého srdce, které oceňují jejich aktivitu. S kupováním loajality a bezduché poslušnosti ať jde pan Jurovic jinam. To by toho chtěl trochu moc, za těch pár šupů.
  Jiná situace je v požadavku o příspěvek na obec. Zde nejde o soukromé prostředky, zde jde o naše veřejné prostředky. To znamená, že nejde o žádný dar. Obecní peníze nepatří ani starostce ani místostarostovi ani rodině paní Kyselové o nic víc, než jak patří ostatním občanům. Z tohoto důvodu na ně mají stejné právo jak ostatní spolky.
  Představitelé obce jsou tam proto, aby správně hospodařili a spravedlivě přerozdělovali. Není to o jejich pocitech. Jsou ve veřejné funkci. Jinak jen zneužívají svou moc.
  A hrubá účelová urážka seniorů na zastupitelstvu, kdy jen jejich smlouva se probírá na zastupitelstvu a snaha je diskriminovat jenom proto, že někdo z nich nezpívá oslavné ódy na starostku, bude mít jistě ještě důsledky.
  To, že sama starostka bez dospěláků napsala návrh smlouvy tak, že nebyl schválen, je jen další svinstvo na občany. Navíc smlouva měla být napsaná už loni.
  Paní starostko, pane místostarosto, pane zastupiteli Blahuši nejsou to vaše peníze, tak se vzpamatujte!
  Dospěláci mají plán akcí na celý rok, z plánu je vypočítaná finanční náročnost. Místo toho, aby se plán případně upravil o akce, se kterými obec z nějakého podivného důvodu nesouhlasí, tak se pokoušel pan zastupitel Blahuš o schvalování každé jednotlivé akce až v průběhu roku. Proč když už teď je plán hotový? Znemožnit pořadatele, tím že peníze nakonec neposkytnou? Na jakém zastupitelstvu se schvalovaly třeba faktury pana zastupitele Blahuše? Nebo cesťáky správce budov nebo příspěvky pro správce hřiště. Atd.
  Jestli si myslíte, že si z obce vytvoříte korýtko jen pro sebe, tak si troufám tvrdit, že vám dlouho chutnat nebude. Už těch diskriminací, podvodů, trestání a nespravedlností bylo dost.

 6. Slova pana MVDr. Jurovice : “ Když byli dospěláci v nouzi, poskytl jsem jim finanční příspěvek, ale už bych to neudělal. Proto budu hlasovat pro 20.000,- Kč. “ teď už ruku nezvedl.
  To nejsou jen dospěkáci, to je i myslivecké sdružení a Staré sovinecko. Myslivci už s obcí přestali spolupracovat dávno. Než aby se handrkovali o nějaké 2.000,- Kč, které jim obec odsouhlasila na jejich činnost,( MS tento ponižující příspěvek odmítlo ).
  Všude jinde se dobře fungujícími zájmovými spolky pyšní. V naší obci je to přesně naopak.

 7. Ještě jedna pasáž. Nejvíce se mi líbila pasáž, která je na konci. Paní starostka chce zaměstnávat seniory (asi v lese) jako VPP. Musí prý pro obec něco udělat, když chtějí peníze. Asi nikdy nepochopí co je to práce pro obec třeba na kulturně-sportovním poli. Taky nepochopí, že to nejsou její peníze a příspěvek na činnost není mzda. Taky nepochopí ani co je to obec, dospěláci asi bydlí až za obcí. Přitom by člověk řekl, že na pochopení stačí i lehce podprůměrná inteligence. Vztah starostky k seniorům je opravdu alarmující.

  Jinak jsem byl také jednou na hezké akci obce, byla velice pěkná (pěvecký sbor) a bylo tam jen pár lidí (méně jak účinkujících) Copak množství lidí určuje kvalitu akce?

  Také si všimněte jak si stěžuje, že na akci do pivovaru (na kterou se chtěla hlavně svézt sama), přišlo jen 5 dospěláků, ale už zapomněla, že na ten den měli již dávno dospěláci naplánovanou besedu. A ona schválně na ten den naplánovala zájezd. Klasická sabotáž akce a nebyla první ani poslední. Kdyby nesabotovala, jelo by jich 25.

  Ze zápisu:
  Paní Kocourková byla paní Kyselovou vyzvána, jaké další změny nastaly. Paní Kocourková odpověděla, že kromě předsedy došlo ještě ke změně sídla (sídlo se dává dle bydliště předsedy). Dále informovala, že spolek má 25 členů (paní Nosová doplnila, že jsou největším spolkem v Lomnici) a členem se může stát kdokoli, že se uvažuje o nějakým výhodách (slevách) pro členy spolku, ale prozatím nejsou ještě blíže určeny.
  Předsedající doplnila, že pozvánku na hodnotící schůzi dostala, ale omluvila se, protože z rodinných důvodů se nemohla účastnit. Následně doplnila, že ona osobně se účastnila jedné akce v obecných prostorách, které byla pěkná, ale podotkla, že se jí účastnilo velmi málo lidí. A že když pořádala zájezd obec, tak se jí zúčastnilo pouze asi 5 dospěláků. Že ji to připadá tak, že když pořádá akci obec, tak se neúčastní dospěláci a když pořádají akci dospěláci, nejde tam zbytek vesnice. Proč tomu tak je? Proč by obec měla platit výlety pro pár lidí? Proč mají výdaje za cestu do Kroměříže a není vidět, že tam něco navštívili (nejsou tam žádné lístky)? Na to paní Nosová odpověděla, že do Kroměřížských zahrad se vstupné neplatí. Na otázku paní Nosové, proč by se nemohlo přispět na cesty důchodcům, paní starostka odpověděla, že cesty s důchodci jedou oni z obce, tak proč by měla obec výlety do světa platit zvlášť. Že např. objednají autobus, ale aby malé skupince lidí platili jízdné. Ona když chce jet do divadla nebo jiný občan, tak si tu cestu musí zaplatit sama. Paní Kocourková vrátila zpět diskusi k pořádání akcí, že oni tyto akce organizují a že nemohou za to, že tam lidí nepřijdou. A nemá smysl je za to trestat. A že i když se obec bude snažit sebevíc, bude schopna pro důchodce udělat jednu nebo dvě větší akce. Souhlasí s tím, že tyto akce jsou nákladné, např. autobus vyjde cca 11 tis. A proto to individuální cestovné se jí jeví výhodnější a mělo by být placeno např. u dětí a u důchodců. Jsou různé způsoby, jak zpřístupnit akce širší základně.
  Předsedající řekla, že když paní Smitalová a paní Kameníčková přišly se žádostí o finanční příspěvek, tak říkaly, že k tomu dostane obec soupis akcí a že už mohla obec říct tenkrát, že toto podpoří a toto ne. A že dospěláci říkají – dejte nám peníze a my Vám potom přineseme seznam akcí. Paní Kocourková krátce shrnula, že dnes již existuje soupis akcí na zhruba 37 tis. Kč – výlety pěší i na kole, kulturní akce, ale akce jsou závislé na objemu peněz, které k tomu budou k dispozici. A akce jsou dělány pro lidi a ne pro to, aby si oni zaplatili sami výlet.
  Pan Blahuš protinavrhl, že by se spíše přikláněl k tomu, aby byly během roku spíše propláceny jednotlivé akce samostatně. Tzn.že by se vždy na každém zastupitelstvu schvalovala částka dospělákům na další měsíc. V tomto způsobu ale vidí paní Kocourková i paní Nosová technické problémy – domluva účinkujícího někdy až půl roku dopředu, zastupitelstva nejsou jedenkrát za měsíc, administrativní náročnost a další. Paní Kocourková řekla, že vyúčtování by mohlo být třeba jednou za kvartál, když je roční vyúčtování nevyhovující. Bylo řečeno, že je k dispozici plán akcí na celý rok. Paní starostka řekla, že ona žádný plán akcí nemá. Že jediný plán akcí, který je, tak je plán akcí obce a že těch akcí je tam taky dost pro všechny občany. Takže, když podpoří obec jednu akci dospěláků a zbytek ať si chodí na výlety, kam chtějí. Řekla, že když se zeptáte v Rýžovišti, nedostávají nic. Schází se každý týden spolu a dělají pro obec- udělají jim kulturní akci. Co tedy ti občané, kteří se scházejí v dospělácích, dělají pro obec? Její teta zdarma udržuje památník i když jsou VPP. A je to důchodce a má 78 let. A co dělají ti ostatní? Když dospěláci budou dělat pro obec, tak obec bude dělat pro ně.

  1. Paní starostka ale zapoměla jaksi dodat, že její teta neudržuje pomník zadarmo. Vždycky zato dostávala odměnu na konci roku. Mohla si nakoupit cca za 2.000,- a donést k proplacení paragony na obec. Tím nechci říci, že to není v pořádku. Jen mě zaráží opětovná dezinformace. Někomu něco nakukat a přitom je to jinak. Mistr manipulace se prostě nezapře. Vždycky udělá chybu, která ho prozradí.

  2. Tady je nutno dodat, že v Ryžovišti je trochu jiná atmosféra. Paní starostka je moc ráda, že tam pěvecký sbor má, váží si jich a velice hezky se k nim chová. Pokud se uspořádá nějaká akce, tak veškeré občerstvení a obsluhu zařizuje obec, je to obecní akce. Nikdy jsem paní starostku z Ryžoviště neviděla že by se chovala tak, jak se předvedla starostka Šomodíková na dospělácké akci – MDŽ. Pokud jsou pozváni mimo obec, tak v rámci možností jim zařídí i dopravu. A v tom je obrovský rozdíl mezi Ryžovištěm a Lomnicí. Starostka Lomnice dospěláky pohrdá.

 8. Docela mě zajímá, co v tomto případě dělá církev pro obec. Peče také koláčky? Nebo udržuje v čistotě nějaké prostranství, nebo, nebo dělá obsluhu na akcích obce, nebo co vlastně dělá zdarma, aby dostala příspěvek. Co se týká fotbalistů, je to to samé. Jaké akce zdarma pro obec udělali? Zůstala po nich u silnice jen kopa shnilé trávy po kosení hřiště. Proč to neuklidili? Pracovali snad v lese, nebo uklízeli odpadky kolem cesty, nebo co? Nikdo to po nich ani nechce. A po seniorech to obec požaduje? Celá diskuze je nechutná a nedůstojná. Je vidět, jak si obec svých občanů váží. Ostatně slova paní starostky Šomodíkové její vztak k seniorům vyjadřují jasně: „důchodci mají sedět doma na prdeli a počítat vnoučatům zuby“. S podobným přístupem jsem se dosud také nesetkala.

 9. Dobrý den,

  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o tyto informace:

  1. Seznam akcí, které uspořádala římskokatolická církev, dále jen ŘKC ( nikoliv obec ) pro občany Lomnice v r. 2015

  2. Dokumenty, které dokazují, jak ŘKC propagovala obec Lomnici v r. 2015

  3. Faktury, popřípadě jiné doklady, které ŘKC vyúčtovala za své akce obci Lomnice v r. 2015

Komentáře nejsou povoleny.