12.ZO – 7.b Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informace podle zákona 106/1999 Sb

Předsedající informovala, se změnily platové podmínky, musí se i aktualizovat směrnice obce o výši úhrad za poskytované informace. Proti minulé směrnici došlo ke změně sazby za hodinu práce na 189 Kč (původní 205 Kč bylo špatně vypočítané), vypustily se náklady na právníka. Přiznala, že paní Nosová měla pravdu. Předsedající informovala, že za rok 2015 se poskytlo 14 žádostí informací a za 1-2-/2016 se poskytlo 16 žádostí na projednání informací. Dále si postěžovala, že zpracování informací roste pracovní vytížení jednotlivých účetních, a pokud počet žádostí bude v současném počtu, bude na příštím zastupitelstvu žádat o schválení zvýšení pracovního úvazku administrativního pracovníka ze současných 75% na 100%. 

Na výzvu předsedající o tom, zda existují doplňující informace, vznesla paní Nosová připomínku, že v sazebníku musí existovat i výše částky, do které se nebude požadovat žádná úhrada. Na to odpověděla předsedající, že když není uvedena žádná částka, tak to znamená 0.

Pan Kressa doplnil, že to je proti zákonu, protože takto by byly zpoplatněny i jednoduché odpovědi. Paní předsedající doplnila svou odpověď, že se jedná pouze o složitější vyhledávání. A že klidně, pokud nesouhlasí s jejím názorem, může podávat odvolání na kraj, že se tím už zabývat nebude, ať vyřeší kraj. Proto pan Kressa vznesl dotaz, zda existuje jiný návrh. Bylo odpovězeno, že má přestat prudit a že pak budou spolu moci jednat. A že si má dát do pořádku věci, které má.

Následně se ozval a paní Nosová i pan Kressa, že nesouhlasí s jejím podáním, jelikož vyznívá hanlivě a tak, jako by dělali něco protiprávně. A že si má vzít příklad z ostatních obcí, kde dávají k dispozici jakékoli informace bez problémů. A žádal paní starostku o odpověď, že kdyby to bylo, tak jak do podává, proč kraj by dal za pravdu vždy jim a ne jí. Toto bylo bez odpovědi a přešlo se k hlasování usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 10/12/2016 bylo schváleno

2 thoughts on “12.ZO – 7.b Sazebník úhrad”

 1. Změnili se platové podmínky? To by znamenalo, že naši paní účetní snížili mzdu. Proč, když má teď tolik práce s otázkami občanů? Nebo je to zase lež a předcházející výpočet byl jen střelený o boku? 🙂 Jak je u nás běžné.

  Zmizl odstavec o účtování služeb právníků. To je poprvé co přiznala, že má paní Nosová pravdu. Ptám se proč nenaslouchala občance, když na to před schvalováním prvního sazebníku upozorňovala? Pamatuji si to jako dnes:
  pN: „Právník tam být nesmí.“
  sŠ: „A to říká kdo?“ odpověděla bohorovně
  pN: „To říká zákon.“
  A nic, obelhaní zastupitelé uvěřili raději starostce, že je to v souladu se zákonem a zvedli ruku. A ani teď se nikdo nezeptal, jak je možné, že to tam dříve měla a najednou to tam být nesmí. Nikomu nevadilo, že z nich udělala pitomce.
  A teď zase. I když zákon tvrdí, že skenování se může účtovat až když se stane nepřiměřenou zátěží. Obvykle se určí v sazebníku právě zmiňovaná hranice nějakým rozumným číslem. U nás to je 0. Tzn. že jeden scan je již nepřiměřená zátěž úřadu? No samozřejmě, že se budu odvolávat na kraj. Protože snaha zpoplatnit informace je nezákonná a protiústavní. Komu není rady, tomu není pomoci.

  Zase se snažila očernit aktivní občany a snažila se vsugerovat všem, že právě aktivní občané jsou tu obci na obtíž. Přitom by nemusela zvyšovat pracovní úvazek nikomu, stačilo vyhovět mému požadavku již z listopadu minulého roku o vzdáleném přístupu do nákladů obce (na což má každý občan nárok). My bychom viděli a nemuseli bychom o nic žádat. Ale zatím žádost úspěšně sabotuje. Kdyby věnovala tolik úsilí rozvoji obce, co věnuje svým mocenským sabotážím, byli bychom vážená obec.

 2. Je vidět, jak jsou zastupitelé v tom o čem rozhodují erudovaní. Zřejmě jim občan nestojí za to, aby si zákon nastudovali. Raději snesou ostudu z kraje, popřípadě z ministerstva. Jak to tak pozoruji ostudu si zaslouží.

Komentáře nejsou povoleny.