12. ZO – komedie a tragédie

tragedie a komedieJednání zastupitelstva se mi jevilo jako naprosto nezvládnutá tragédie. Jednání bylo bez povšimnutí starostky Šomodíkové neustále rušeno výkřiky a chichotáním jejích vlastních zaměstnanců a  jednoho příznivce rodiny paní zastupitelky Kyselové. 😥  Nikdo je nenapomenul, ba dokonce v jedné chvíli bylo řečeno zastupitelce Ing. Kocourkové, že má nechat mluvit pana V.V. Tento člověk přitom neměl k programu jednání co říci, jen si tam přišel vylít zlost za to, že byl předvolám k výslechu na policii. Opakoval své hloupé domněnky, které se zřejmě „mezi děvčaty nahoře“ dozvěděl a nevybíravým způsobem urážel nejen zastupitelku Ing. Kocourkovou, ale i jejího manžela. To vše za potlesku jeho obdivovatelů „z dola“. Zřejmě ho považovali za velkého hrdinu. Ale omyl. On není hrdina, on je pouhý a jednoduchý nástroj. 😡
Další bod k zaznamenání stojí poskytnutí příspěvku spolku Lomnickým dospělákům. Smlouva, vypracovaná starostkou ( nebo kým ) nebyla schválena. Už toto samotné je úsměvné, protože dotaci pro spolek do rozpočtu byl schválen. Jako argument bylo řečeno, že jsme politická strana a že obec má připraveno na rok 2016 dost kulturních akcí. Také bylo řečeno, že zájezdu do pivovaru se zúčastnilo pouze 6 dospěláků. Myslí si paní starostka, že se musí povinně všichni dospěláci účastnit akcí obce?
Já osobně se domnívám, že neposkytnutí příspěvku bylo trestem za to, že na těchto stránkách zaznívá soukromá kritika špatné práce starostky Šomodíkové a mnohých zastupitelů z mé strany, ze strany Ing. Jelínka, Ing Kocourkové a od pana Kressy, která ovšem se spolkem dospěláků nemá nic společného. Ale paní starostka neustále vnucuje názor, že ano, protože to tak prý vypadá. Zajímavé je, že všichni, kteří nezvedli ruku ji zvedli, když se hlasovalo o příspěvku dospělákům do rozpočtu.
Toto se vše odehrávalo za neustálého pokřiku z řad návštěvníků a obdivovatelů starostky: nic jim nedávejte atd. 😥 Opět je nikdo nenapomenul, za to, že ruší jednání, tak, jak to činí u jiných občanů, které rázně zastaví, že jim neudělila slovo.