14. zasedání ZO

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 21.6.2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

1.    Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Lomnice (dále jen „zastupitelstvo“)  bylo zahájeno v 16:00 hod. starostkou obce Annou Šomodíkovou (dále jen „předsedající“).

Předsedající dle prezenční listiny přítomných zastupitelů konstatovala, že je přítomno 8 členů (Ing.Ficek se omluvil z důvodu pracovních povinností), čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné (dle § 92 odst.3 zákona o obcích) – příloha 1

7 thoughts on “14. zasedání ZO”

 1. Strana 4. Hospodaření obce. Stará píseň. Proč dávat všem zastupitelům potřebné informace, tak jak se to má? Proč odpovídat na dotazy? Má někdo dotaz? My dotazy nečteme. Nejsme v práci 🙂

  Hezké je také poučení pana Blahuše, že se projednávalo na pracovní schůzce 🙂 Dohodneme všechno na pracovní schůzce a pak jen na ZO zvedneme ruku jako marionety. Co na tom, že veškeré jednání zastupitelstva má být podle zákona veřejné a žádná informace o pracovní schůzce nebyla zveřejněna. A kdo nepřišel na tajnou pracovní schůzku, ať zastupitel nebo občan, má smůlu.

 2. Strana 5. Prodej pozemků.
  Jé, podklady? Na to jsem zapomněla, omlouvám se. Pošlu po schválení 🙂 To je jako když brouk Pytlík staví dům: jé, základy? Na to jsem zapomněl, dodělám až po střeše. 🙂

  Takže to vypadá, že budeme mít novou hasičskou zbrojnici a to v areálu Ekofarmy. Proč se tedy dělali drahé studie a plány na rekonstrukci staré, netuším. Nějak mi uniklo, že by zastupitelé někdy na ZO rozhodovali o nové zbrojnici. Možná to byla nějaká pracovní schůzka…

  Pan místostarosta MVDr. Jurovic, v souladu se svou povahou, chce všechny parcely z pozemkového fondu… pro obec? Jak je to s placením daní, s povinnou údržbou pozemků? No já nevím, když obec ani teď není schopna se o starat o všechny své pozemky viz třeba článek Botanická zahrada…

 3. 6.1 Cyklostezka – Tady mě překvapuje veřejné pomlouvání občanů, na které svádí svou neschopnost pan místostarosta MVDr. Jurovic. Cituji třeba: „řada občanů má nějakou potřebu se k tomu vyjadřovat!“ To je fakt drzost, když se nějakej pitomej občan chce vyjadřovat k obecní stavbě.
  „Při vlastním územním řízení někteří občané ho teda napadli z mě nepochopitelných důvodů“ Že je to lhář víme nějakou dobu všichni, ale že se sám přizná k nedostatku inteligence mě překvapuje. Nechápe důvody občanů, i když mu je jasně vysvětlili.

  „Další vícenáklady byly způsobeny permanentním přetiskem již připravených materiálů, tak aby se vyhovělo stížnostem občanů a zkracovaly se úseky, které obec je schopna zrealizovat. Celková výše navýšení je 33 577, 50 Kč“ Tyto vícenáklady by měl místostarosta zaplatit ze svého, nikdo se ho neprosil o permanentní přetisk. Kdyby vše řádně prokomunikoval a řádně informoval, stačili by tisky dva.

  “ mělo by následovat opakování územního řízení na část od Primy po křižovatku na Rýžoviště. Uvidí se, jak dalece to bude kontroverzní téma. V případě, že bude, protože další termíny se očekávají v lednu 2017, bude se opět zkracovat a osekávat.“ Přesně jak jsem předpovídal odkazem na kmentář v článku Cyklostezka odložena.

  A opět: 🙂 „A myslí si, že by občané měli být informování o tom, že se nepůjde za křižovatku na Rýžoviště, protože se to nestihne z důvodu panu Jurovicovi nepochopitelných obstrukcí pana manžela paní Kocourkové a pana Romanského.“ Už má viníky své vlastní neschopnosti. 🙂
  Proč by tito lidé měli dělat obstrukce, když po chodníku touží více jak sám Jurovic? Proč sám projekt stáhl? Proč zapomněl na účastníky stavebního řízení a jejich práva, která jdou snadno řešit? Proč na řízení předkládal starou verzi projektu? Proč není schopný naslouchat ani komunikovat? Proč si myslí, že místostarosta je bůh, a bude vše jen podle něho? Proč to vlastně ještě dál dělá, když svůj baráček už si obešel? Proč původní plán šel po druhé straně silnice a najednou po této?

  „MVDr.Jurovic odpověděl, že byly dva problémy – jeden paní Kocourkové, že nesouhlasili s technickým řešením, což je otázka se potkání a pokusu nalézt řešení. A další z těch obstrukcí byl „útok na pana Hudečka“, že neumí vést územní řízení – to vedl manžel paní Kocourkové a pan Romanský.“ Najednou je první problém jen otázka potkání a nelezení řešení 🙂 Tak kde byl do teď? Jak hledal řešení? Neměl čas, hledal důvody jak zavřít vodu na hřiště a jinak devastovat zájmy neposlušných občanů, kteří odmítají pokládat oběti na jeho osobní oltář.
  Druhý problém obstrukce „útok na Hudečka, že neumí vést územní řízení“. To nikdo neřekl. Ale otázka dobrá, umí? Jak je možné, že tento profesionál i s panem Jurovicem zapomněli přizvat všechny zákonem určené účastníky řízení? Náhoda? Omyl? Nebo úmysl? Jak je možné, že se účastníci skláněli nad starou verzí projektu? Proč se vlastně scházeli, když nesmí mít připomínky? Jak sám Jurovic přiznal, amatéřina.

  Proč cyklotrasu Jurovic nevede po druhé straně, tak jak byl původní projekt, nevím. Nemám informace, ale jistě by se vyhl „obstrukcím“ těchto občanů, protože by nebyli účastníci řízení, tak ať to na ně nesvádí.
  Já to vidím tak, že jde o obyčejnou neschopnost a hlavně neochotu hledat řešení, zvláště u lidí, kterým tak dlouho ubližuje. Jestli má něco jako svědomí, tak to mu radí: Musíš je obejít nebo se pomstí. Ale tak to není. Svým kamarádům voličům třeba u Primy vybudoval stání, rampu i vykoupil pozemek z exekuce… nebo mu došel dech, při hře na lidumila.

 4. Strana 7. „O slovo se přihlásil MVDr.Jurovic, který vyjádřil svůj názor, že přestože se s panem Lukešem nedohodli kolem autobusové zastávky v Tylově, tak bude hlasovat pro, aby jeho podnikání netrpělo tím, že bude mít nedostatek elektrické energie.“ No není místostarosta zlatý člověk? Přesto, že by se mohl mstít za to, že se nedohodli, tak v tomto případě nebude svým veledůležitým hlasem mařit podnikání v obci. Copak nám tím chtěl sdělit…

 5. Strana 9. „dospěláci prezentují, že je to pro Dospěláky a jejich příznivce a že tam přijde někdo, kdo je nežádoucí, tak je to pro všechny občany obce nebo ne? Pan Zemančík ml. dodal, že na plakátech byla informace o to, že s touto akcí nemá obec nic společného“ Docela se bavím „tíhou“ argumentů. 🙂 Jsem v této věci informovaný, neboť jsem zveřejňoval na těchto stránkách pozvánky na tyto akce. Když obec přispívala, vyžadovala sponzorské informace. A vždy to bylo pro všechny, kdo chtěl (jako každá akce, závody koní nejsou také pro všechny ani retrodiskotéka či letní kino, nikoho nezajímají všechny typy akcí). Nyní to je filtrováno jen pro členy a příznivce. Asi z jednoho prostého důvodu. Chápu to tak, aby tam nechodili provokatéři typu starostka na MDŽ a nekazili úmyslně pohodu.
  Také když slíbila, dala do rozpočtu, ale nakonec zase jen pro něčí rodinu. Na spolky u nás nezbývá prostředků, protože třeba jen navýšení platu tatínka tohoto přispěvatele, (který pravdivě tvrdil, že na plakátech bylo „tato akce není podporována obcí“ což je svatá pravda) sebralo prostředky obce asi pro dvacet takovýchto spolků. Stačí si všimnout kam jdou prostředky obce. Opravdu zvláštní způsob řešení rovnic.

  Podle zastupitele Blahuše mají dospěláci peněz dost… 🙂 bohužel jeho domněnka je nesprávná. Dospěláci totiž nemají tu možnost jako on nebo zastupitelka Kyselová, vystavovat fiktivní faktury obci, třeba na zemní práce. A o jakých pomluvách tu mluví? Proč neřekne konkrétně kdo, kdy a jak pomlouval zastupitele?

  Zastupitelka Kyselová je asi už paranoidní, když tvrdí, že dospěláci byli založeni jako opozice tomuto zastupitelstvu. Trochu přeceňuje svou důležitost. Svědčí o tom i to, jak tvrdí, že ji výbor pomlouvá, že krade a tuneluje a hlavně, že kvůli tomu od ní dospěláci nemohou očekávat žádný příspěvek! Jako by to byly její peníze. 🙂 Samozřejmě výbor řeší jiné věci než politiku, mají svých starostí dost. Když si myslí, že je tak důležitá pro výbor, ať si to myslí. Ale když už jsme u toho. Paní Kyselová, jak nazvat třeba vyfakturování prací, které jste nikdy neprovedla? Jak nazvat třeba pobírání všech výhod jen vaší rodinou? Co plat vašeho švagra? Jak je možné, že tolik nebere ani správce budov v Praze? V příkladech tunelování je toto uvedeno jako jeden z běžných příkladů klasického tunelování, hned vedle smluv na dílo rodinným příslušníkům a dalších příspěvků.
  Já přý zveřejňuji, články které nejsou pravda. Toto je právě pomluva tohoto webu. Protože, kdyby zde byla o vás nějaká lež, určitě byste se ozvala a já bych ji vymazal a přidal omluvu. Policie tyto stránky již zkoumala na popud místostarosty Jurovice, žádnou pomluvu nenalezli.
  Každému je jasné, že to, co se tady píše, se určitě nelíbí dotčeným. Komu by se líbilo, když na něj něco praskne.

  Vtipné je i „až Dospěláci přestanou takto proti nim škaredě vystupovat“ tak příspěvek dostanou. Chápal bych toto vydírání u Jurovice, ten dal částku ze svého a ze svými penězi si může dělat co chce. Ale našimi společnými obecními prostředky si kupovat od lidí vytváření falešného obrazu o tom jak jsme poctiví. Nebo, tady máte příspěvek a mlčte, musíte být loajální a nevidět svinstva, kterých se dopouštíme. Je to přinejmenším trapné.
  Typický příklad pravých pomluv je také výrok starostky Šomodíkové, že já jsem ji vykázal z MDŽ 🙂 Já nejsem ani ve výboru Dospěláků, jak bych mohl někoho vykazovat? To bych mohl snad jen ve svém soukromém prostoru. Tušil jsem, že půjde o nějakou provokaci, když se na MDŽ objevila a hrála si na pořadatelku. Těsně potom, co nevypracovala smlouvu pro dospěláky. Ale škoda mluvit. Paní Kocourková to řekla na závěr dobře.

 6. 1. Pane Blahuši, říká Vám něco Jednací řád zastupitelstva obce? Přečtěte si článek 4, odst 4 !

  2. Pane Kopinče, ptát by jste se měl i Vy. Protože jedině zastupitel, který má prostudované veškeré podklady a rozumí jim, může kvalifikovaně hlasovat. Pokud tomu nerozumí, má se přinejmenším zdržet hlasování! Ne jen jako loutka zvedat ruku. Platí to i pro pana Blahuše, ono to není o tom, že Anička říkala. Anička Vám totiž může říct cokoliv a Vy budete všemu slepě věřit?
  3. K proslovu paní Kyselové směrem k dospělákům snad ani není třeba komentáře. Stejně hloupá slova opakovaná donekonečna – snad tomu po sté někdo uvěří.

  4…. slova paní starostky tito lidé nejsou těmi, kdo „musí sedět doma a počítá zuby vnoučatům“. Na to paní starostka odpověděla, že ona toto neřekla, že to řekla paní Jelínková.

  Dodávám, že bylo řečeno starostkou: “ důchodci mají sedět doma na prdeli a počítat zuby vnoučatům“. Také apelovala na bývalého ředitele školy- kdy už se těch důchodců zbaví. Nepřála si ani, aby někdo ze seniorů zasedl do volební komise. Ano, takový je vztah starostky k lidem v důchodovém věku.
  Je to neuvěřitelná podlost, říci, že tato slova neřekla ona, ale paní Jelínková. Mgr. Jelínková má poněkud vytříbenější slovník než starostka a taková slova by nikdy neřekla. Je to jen další důkaz starostky o mimořádné schopnosti lhát.

Komentáře nejsou povoleny.