14.ZO – Závěr

Na poslední kapitolku 14. zasedání ZO nebudu psát komentář pod článek, protože to si zaslouží vlastní příspěvek. 🙂 

Paní zastupitelka Ing. Kocourková chtěla apelovat na ostatní zastupitele kvůli obstrukcím obce při poskytování informací. Že by starostka Šomodíková měla změnit přístup a informace podle zákona poskytovat tak, jak jí kraj i zákon přikazuje a vyhnout se tak zbytečné ostudě. Starostka se hned ujala slova „že když jim zavolá, tak z kraje nejsou schopni říci, jakým způsobem to má vyřešit.“ Směšný argument. Kraj obecně odpovídá: „poskytujte informace včas a neokrádejte své občany“. Co je na tomto nejasné? Co chce starostka řešit? Proč normálně neposkytne informace, na které má každý občan právo? No, důvod může být jediný, chce něco skrývat do poslední chvíle.

Paní starostka odpověděla, že za 1134.-Kč dostal účetní deník a že nemá na to nervy, aby vše předělávala.“ Všichni jste mohli vidět jak vypadá účetní deník naší obce. Naše starostka nemá nervy na to dát věci do pořádku, ale má nervy i žaludek okrádat občana, zneužívat moc a ignorovat zákony. Proč tedy setrvává ve funkci, když na to nemá nervy a má toho plné zuby? Proč to nenechá někomu, kdo na to nervy má?

Nejlepší mi připadla otázka pana zastupitele Kopince. „Na co ty informace potřebujete?“ 🙂 Tak já vám to pane Kopinec vysvětlím i když bych nemusel. V první řadě je potřeba si uvědomit, má zastupitel Kopinec informace o příjemcích veřejných prostředků? Nemá, nemůže je mít, nemá je ani starostka, proto je nemůže poskytnout. Až teď je horko těžko zpracovávají. Jak je možné, že ho nezajímá, kam jdou naše peníze z rozpočtu a to je zastupitel! Asi naprosto důvěřuje paní starostce i paní účetní i své sestře předsedkyni FV Kyselové.
Já, na rozdíl od něj, těmto lidem nedůvěřuji a mám také důvod a také už vím, proč tuto koalici irituje jakýkoliv požadavek na informaci. Teď přímá odpověď. Na začátku pojetí nedůvěry bylo bezdůvodné mocenské chování představitelů obce k občanům a k ostatním zastupitelům (především k tehdejšímu FV). Zcela v nesouladu jak s logikou slušných lidí, tak i se zastupitelským slibem a samozřejmě zákonem. Když jsou lidé schopni někomu škodit z moci své funkce, tak to obvykle už bývá druhá fáze mocenské arogance po první fázi: prospívat z hlediska své funkce hlavně sobě a své rodině. A také se to potvrdilo a neustále potvrzuje i v kusých informacích, které jsme pracně vytáhli z obce za pomocí krajského úřadu. Třeba aféra WOMBAT, kdy starostka dohazovala práci firmě svého bratra až do Brna. Kdyby to dělala nějaká firma z okolí, ušetřili bychom prostředky třeba pro místní spolky. Další informace poskytly faktury, které odhalili fiktivní práce a podvody nynějších zastupitelů Kyselové a Blahuše, doteď se k tomu nevyjádřili, to asi proto, že zastupitelka Kyselová neustále pomlouvá tyto stránky, že je tu všechno lež. Určitě tu lžeme jen tak, aby tu byla švanda i dokumenty z kraje či oficiální informace z obce si vyrábíme sami. Je zcela pochopitelné, že se těmto lidem nelíbí, že prosakují na veřejnost informace o jejich hanebných činech, zvlášť když se na veřejnosti tak rádi ohání morálkou a je přirozené, že se budou snažit dále zapírat, nehledě na jasná fakta.
Případ tunelování prostředků obce je také patrný třeba na platovém vývoji Správce budov. Jen během posledních 4 let se zdvojnásobil jeho příjem! Platový nárůst o 100%! A to jenom změnou osoby z cizího na rodinného příslušníka. A to starostka k dvojnásobnému nárůstu platu na ZO poznamenala „jedna babka povídala“. Že by o tom ani nevěděla? 🙂
Jsou to zcela zbytečně vyhozené peníze (za rok 2015 asi 220 000 Kč s odvody), protože bychom v obci našli více vhodnějších uchazečů na toto zaměstnání i za původní plat. A to očekáváme ještě další informace tohoto tunelovacího trendu. Jak se asi vyvíjela ostatní pracovní místa?
paní starostka řekla, k čemu slouží informace výdělku správce pět let pozpátku – to není informace, která se týká tohoto úřadu„. Neuvěřitelná absurdita z úst nejvyššího představitele obce. Ona navyšuje platy, utrácí tak naše veřejné prostředky a netýká se to úřadu 🙂 Úřadu se týká veškeré hospodaření s finančními prostředky. Tento přehled za posledních pět let jasně ukázal, že mají všechny lomničany za idioty. A proto byla tato informace tak nedostupná.
Tohle to jsou důvody, proč chceme informace o hospodaření obce, pane Kopinec. Chceme jen informovat veřejnost, aby si sami občané udělali pravý obrázek o těch, které si zvolili a mohli se tak příště lépe rozhodnout, jestli takovým lidem znovu dají svůj hlas.

Stejně tak související otázka: „Pan Kopinec se zeptal, kolik je takových žadatelů v obci?“ K tomu jenom poznámka, že všechny články týkající se hospodaření obce jsou právě ty nejčtenější. V podstatě každého to zajímá, jen ne každý se na to umí zeptat a má trpělivost vymámit tyto informace z úřadu.

Vrchol se ukázal v diskuzi, „ve které paní Kocourková byla nařčena, že ona je to zlo ve vesnici, a že o nich píše, že jsou špatní apod. Na dotaz paní Kocourkové, kdy a kam to napsala, protože ona o ničem neví, nikdo neodpověděl.“ A jsou tedy hodní nebo špatní? Je dobré nebo špatné lhát, pomlouvat či tunelovat? Je dobré nebo špatné jiným škodit a sobě prospívat, když už mám tu moc? Jak je vidět, někteří to považují za dobré.

„Pak bylo řečeno, že to vlastně dělají dospěláci. Proto se paní Kocourková ptala, kteří dospěláci. Pan Zemančík řekl, že taková situace tu mezi lidmi nikdy nebyla.“ – Tak to má pravdu, také si nic takového nepamatuji. Začalo se to zhoršovat, když se spolčili Šomodíková a Kyselová v zastupitelstvu a převzaly všechnu místní moc na své čáry máry. Takhle jsem to necítil jenom já. Najednou byla obec plná dezinformací a obyčejných babských pomluv. Najednou tamti nebyli dost dobří a tamti dost morální, tamti vyčuraní a tamten mohl všechno a tamten nesměl nic. A také se začalo přerozdělovat prostředky obce. Kam jinam než domů. Záhadné faktury smlouvy o dílo. Noví zaměstnanci, nové platy. A zrovna pan Z. se diví.

„Pan Kopinec řekl, že ano, ona je to zlo, protože má ke všemu připomínky a že jen řekne, že lidi říkají.“ Demokracie po Kopinecku. Připomínky se netolerují a zvláště když jsou to připomínky občanů skrze svého zastupitele. 🙂

„Pan Kysel řekl, že není ani schopna si dva roky koupit obecní pozemek.“ – Zajímavé posuzování neschopnosti druhých právě synem té nejschopnější, jak je vidět z faktů. 🙂 A pak kdo je tady zlo. Připomínky, konstatování pravdy, diskuze je zlo. Naopak šikana, tajnosti, zneužívání moci, tunelování je dobro.

„V tomto okamžiku předsedající přerušila diskusi a ukončila jednání.“ – Jak jinak…

2 thoughts on “14.ZO – Závěr”

  1. Je až neuvěřitelné, kam může dospět nenávist a zloba některých a absolutní nevědomost a neznalost u druhých. Od chvíle, kdy Ing. Kocourková si začala ŘÁDNĚ plnit své povinnosti jako předseda FV, okamžitě se znelíbila jak starostce, tak paní Kyselové i ostatním. Protože ona UKÁZALA, jak má finanční výbor SPRÁVNĚ PRACOVAT!!! Aby vůbec mohla kontrolovat, muselo zasáhnout až MV ČR, protože ji starostka odmítla poskytnout účetní podklady. Jak (ne)pracuje finanční výbor nyní, pod vedením paní Kyselové, o tom tady bylo psáno několikrát. Není mi známo, za co bere každý měsíc odměnu za práci předsedkyně FV, když žádnou práci neodvádí? Je 8. měsíc a výsledek práce = 0. To se týká i pana Šebesty, kterému by měla jít „hlava kolem“ ze všech porušení zákona a předpisů. Výsledek práce od jeho zvolení = 0.
    Důsledek těchto událostí je ten, že je osoba Ing. Kocourkové neustále dehonestována a je na ní vyvíjen soustředěný verbální útok zřejmě s cílem, aby odstoupila a mohl tam nastoupit další v pořadí, kterého starostka a ostatní „zmáknou levou zadní“,( jak prohlásila o zastupiteli Ing. Fickovi ). Konečně by totiž měli pokoj. Nikdo by se na nic neptal, jen by zvedali souhlasně ruce.

  2. Speciálně ještě pro pana Kopince, proč požadujeme informace z obce.

    „Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.

    Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.

    Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat,“ shrnul určující hodnotová východiska přijatého rozhodnutí předseda rozšířeného senátu Josef Baxa.

Komentáře nejsou povoleny.