2. Štědrost

Vraťme jim to

Citát:  Pesimista  říká, že vidí sklenici poloprázdnou, optimista vidí tutéž sklenici zpola plnou a štědrý člověk vidí sklenici s vodou a hledá někoho, kdo by mohl mít žízeň  Gale

Štědrost (lat. liberalitas nebo caritas, angl. charity, rusky ljubva) je jednou ze sedmi ctností.  Je to ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, láska k bližním, charita, velkorysost. Aristoteles říkal, že štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Jinými slovy je to potlačená chamtivost a egoismus. Opakem štědrosti je lakota.

V budhismu je štědrost jednou a první z tzv. Šesti vysvobozujících činů. Dalšími jsou: smysluplné jednání, trpělivost, píle, meditace a moudrost.

  • 1. Štědrost, která pomáhá okamžitě: strava, oděv, peníze
  • 2. Štědrost, která pomáhá na celý život: vzdělání
  • 3. Štědrost, která pomáhá navždy

Čím více dáváte, tím více se vám dostává. Dávejte s radostí a nic za to neočekávejte. Pokuste se být naprosto nezávislí na reakci těch, které obdarováváte.Nemusí se jednat pouze o hmotné dary. Může to být také moudrost, kterou poradíme.

Apoštol Pavel použil toto příslovečné rčení: „Ten, kdo seje skrovně, také skrovně sklidí; a ten, kdo seje štědře, také štědře sklidí.“ A protože je to tak, apoštol logicky dodává: „Ať každý jedná, právě jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ 

Někdy stačí jen drobnost: usmát se na někoho, podat horký čaj lidem, kteří musí pracovat v mraze, hezké slovo, pohlazení, říci někomu, že ho máš rád, utěšit v bolesti…nakrmit ptáčky v mraze….
Štědrost není rozhazování, ale umění dělit se a radovat z toho, že nejen já mám užitek ze své práce, že nejenom já si mohu užívat radostí života.
Proč je to tak překvapivé pro lidi, kteří jsou jejími příjemci?
Obdarováváním druhého , obdarováváme i sebe.
Citace modlitby:
    “ Dej mi, Pane, veliké srdce. Tak veliké, abych mohl dobře pamatovat na ty, které miluji a oni nemuseli do předsíně, když (tak často) přijde návštěva. Dej mi, Pane, srdce s velikými dvoukřídlými okny bez závěsů, skrze něž je vidět ven na ulici, do nichž na jaře svítí slunce a v zimě se na nich dělají ledové květy. Dej mi srdce, ve kterém se může sedět na koberci a kde se může drobit na zem a pít ze svátečních skleniček. Dej mi, Pane, srdce s velikou lednicí, ve které je pořád alespoň jedna láhev dobrého vína a trochu sýra, pro příchozí.“ Amen
 
Se štědrostí souvisí i moudrost.
Moudrostí se rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha, zkušenost a odstup od bezprostředních podnětů a okolností. Lidské společnosti ji vysoce cenily, ukládaly ji do přísloví, vyprávění i náboženských spisů a v mnoha kulturách se pokládají za ctnosti spolu spolu se spravedlností, statečností a mírností.