6. Střídmost

 

střídmost

Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, pití a jiných požitcích. To je tajemství dlouhověkosti.
Jan Ámos Komenský

Střídmost je uměřenost, sebekontrola, zdrženlivost, míra, umírněnost, sebeovládání ( „uzda“ ) a vnímání plnou myslí.
Je to další ze sedmi ctností

Jak si vzpomínám naše babičky  nám říkaly: „jezte do polo-syta a pijte do polo-pita“.Jenže v našem chování to máme nastaveno jinak. Musíme si projít zkušeností, někdy velmi nepříjemnou, abychom dostali rozum a uvědomili si moudrost našich předků.

Často si také říkáme: „Ovládej se“. Většinou přesně víme, co bychom chtěli, ale jedna věc je chtít a druhá věc je dokázat to.
Tato slova si říkáme, když se chováme tak, jak by se naše vnitřní „já“ nechovalo. Jíme mnoho a nezdravě, mnohdy jsme líní, odkládáme důležité věci na později, holdujeme alkoholu, cigaretám, mnohdy i drogám, neodpustíme si 6 šálků kávy. Proč to děláme – je to nedostatek sebekontroly a vůle. Lidská vůle se může vyčerpat, ale lze ji trénovat.

Sebekontrola je reakce na vnitřní konflikt, který se v nás odehrává.

Výzkumy odhalily, že sebekontrola má pro pracovní úspěch minimálně stejný význam jako inteligence. Není pravda, že člověk, který se kontroluje je nudný, suchar, nebo, že jeho život nestojí za nic. Máme-li sebekontrolu můžeme si vybírat. Dát si zmrzlinu, nebo sníst jablko; válet se u televize, nebo se něčemu učit….

Nemáme-li sebekontrolu, budeme nuceni dělat jen to, na co naše vůle nestačí.

Kardinál Alfons Maria Stickler napsal: Kde slábne víra, slábne i síla k odporu. Kde vymírá víra  vymírá také zdrženlivost.