Idealisté

Říkáte, že zákon lásky platí stejně na politiku jako na život osobní.

Ovšemže platí; platí přece na život celý, pro všecko jednání a konání. Všechna rozumná a poctivá politika je provádění a upevňování humanity uvnitř i navenek; politiku, jako vše, co děláme, nutno důsledně podřizovat zákonům etickým. Vím, že jsou politikové, hlavně ti, kteří se považují za náramně praktické a chytré, kterým se ten požadavek nelíbí; ale zkušenost, nejen moje, myslím, učí, že politika rozumná a poctivá, jak jí říká Havlíček, je nejúčinnější a nejpraktičtější. Nakonec mívají takzvaní idealisté vždycky pravdu a udělají pro stát, pro národ a lidstvo víc než ti politikové, jak se jim říká, reální a chytří. Chytráci jsou koneckonců hloupí

Jenže ve své době idealisté pravdu nemívají.

Někdy ne, někdy ano; i v politice boží mlýny melou pomalu, ale melou jistě. Mluvím-li o mravnosti v politice, myslím především na politickou taktiku a na celou administrativu; právě politická praxe musí být mravná – ovšem i politický program podléhá etice. Politiku, tak jako všecek život jednotlivce i společnosti, nemohu než pojímat sub specie aeternitatis.

Rozumí se: dost slušný a dokonce vznosný politický program napíše kdekdo. Něco jiného je znát administrativu a slušně ji provádět; a zase něco jiného je pochopit, oč v dané době pro stát a národ jde, ukázat v těžkých a osudových chvílích cestu, určit vhodný postup – a vést. Vtom smyslu se mluví o politice vyšší a dělá se rozdíl mezi státníkem a politikem nebo politikářem; Palackému, Riegrovi jako nejvyšším politickým autoritám se říkalo: vůdce a otec národa. Takto pojímaná politika je pokus pochopit daný okamžik v toku dějin – takový politik bude znát minulost svého státu a národa, bude rozumět jejich přítomnosti, bude mít na mysli jejich budoucnost…

 

Výpisky z knihy „Hovory s TGM“ od Karla Čapka
(Karel Čapek: Spisy XX, Hovory s T. G. Masarykem, Čs. spisovatel, Praha 1990)

One thought on “Idealisté”

  1. Tyhle názory na politiku neplatí jen u top politiky, ale zvláště platí na té nejnižší úrovni politiky, lokální, obecní. Sami sebe se zeptejte, jak to vypadá s naší administrativou, zda tu máme politiky rádoby praktické a chytré. Jestli dělají politiku rozumně a poctivě. Jak sebe a své činy vidí eticky. A který je vlastně který.
    My aktivní občané, považováni některými za marné idealisty, snažíme se jen pomoci božím mlýnům, ať utrpení netrvá tak dlouho. Pod zorným úhlem věčnosti.

Komentáře nejsou povoleny.