7. Činorodost

Činorodá práce je písní, přinášející motiv k životu
Evžen Jecho

Činorodost ( latinsky industria ) znamená úsilí, pracovitost, píli, přičinlivost a iniciativu. Je to poslední ze sedmi ctností – opakem je lenost.

Jedná se o naše přiměřené konání, pracovní morálku, dobré hospodaření s časem, sledování vlastní činnosti a vyvarování se lenosti. Vlastně máme důsledně využívat svých možností a schopností, jak fyzických, tak duševních. Ovšem přílišná činorodost se může změnit v horlivost, popřípadě workoholismus.

Je dobře, pokud máme nějakou motivaci. Také je dobré vědět, kam naše úsilí povede a s jakým výsledkem a efektem. K úsilí je potřeba ještě trochu nadhledu, hodně morálky a etiku a jistě se dostaví.

Je lepší si přečíst nějakou knihu, než se válet na divanu. Vyluštit křížovku, přečíst knihu. Upravovat zahrádku, třeba jen pro potěšení. Zahrát si na klavír nebo na kytaru, zazpívat si, chodit do tanečního kroužku atd.  Važme si proto času, který máme.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD řekl:

Koníčky představují činorodost člověka, tedy jeho životní energii a elán. Proto jsou nám již od raného dětství činorodí lidé sympatičtí, ba dokonce nejenom lidi dokonce i hmyzožravci. Například dětmi milovaný Krteček se vyznačuje především přátelskou činorodostí. Proto i dr. Plzák hojně doporučoval, aby lidé kromě vztahu měli různé koníčky, které spolu ani nemusejí nutně sdílet, tedy aby při uspokojování svých potřeb se nevěšeli jen na svého partnera a potřeby rozvrstvili, kam se jen dá.

Třeba v naší obci ženy chodí do keramického kroužku, kde vyrábí nádherné věci od drobné bižuterie po krásně malované hedvábné šátky. Jiní se ve volném čase věnují dětem, vedou různé kroužky. Mezi koníčky patří i vaření. Často jsou to muži, kteří rádi a výtečně vaří. V dnešní době je běžné, že ženy dělají spolujezdce na rally. Činnost v různých sdruženích, spolcích a sportovních klubech přináší také uspokojení a je znakem činorodosti.

Takovým činorodým člověkem je i pan doktor, který pro dospěláky dělá cestopisné besedy. Kromě své  náročné lékařské praxe cestuje a  muzicíruje.

Činorodost může být i negativní, stačí si přečíst titulky denního tisku: Činorodost zlodějů kovů, pěstování konopí, vykradené zlatnictví, ukradené okapy…. Takováto činorodost samozřejmě není žádnou ctností, naopak.