12.ZO – 4. Hospodaření obce

Vzhledem k tomu, že prozatím rok 2015 nebyl uzavřen, není známa skutečnost výsledků k 21.1.2016. Proto paní účetní všechny přítomné seznámila pouze se stavy na bankovních účtech: 

  • G Money bank 1 755 127 Kč
  • KB    870 271 Kč
  • účet 2 540 779 Kč
  • ČNB     578 971 Kč (na účet již přišla dotace na ČOV)

HV obce za rok 2015 ve výši 7 150,62 Kč – ovlivněno neuznáním veškerých víceprací na školu ze strany regionální rady (vytvořena dohadná položka v r. 2014, která se musela v roce 2015 rozpustit).

HV školy ve výši 230 526 Kč. Paní ředitelka školy do příštího jednání si podá žádost na rozdělení tohoto HV do jednotlivých fondů školy.

Rozpočtování opatření č. 8 a 9 (za listopad a prosinec). V č.8 se jednalo hlavně o změny z důvodu nejasností procent kolem veřejně prospěšných akcí z úřadu práce. A dorovnávaly se položky nad 100% . Rozdíl mezi 1 259 816 Kč.

V č. 9 (konečné) – dorovnávaly se položky nad 100% ,  rozdíl mezi příjmy a výdaji je 684 994,73 Kč.

Všechny výkazy zastupitelé obdrželi a všichni vědí, jak výkazy vypadají.

Byly provedeny inventarizace jednotlivých účtů, ale ne všichni zastupitelé dané účty stihli zkontrolovat, tak proto není projednávána závěrečná zpráva. Ta bude projednána až po auditu a až to všichni podepíší.

Předsedající vyzvala zastupitele, kteří nemají prokontrolované účty, ať tomu učiní ještě před auditem.

Paní Kocourková vznesla připomínku ke klauzuli u rozpočtových opatření (citace “Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem dne…)  – aby nedošlo k nesouladu mezi datem na opatření a skutečností. Dle paní účetní je to záležitost tiskopisu z programu a nelze umazat. Proto se domluvilo, že se dopíše ručně, kdy bylo zastupitelstvo informováno.

Zastupitelé obce berou na vědomí.