12.ZO – 7.e Nový administrativní pracovník

Informace o obsazení pracovního místa administrativního a spisového pracovníka 

Předsedající informovala o tom, že proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativního a spisového pracovníka. Od 1.4.2016 by měla nastoupit paní Mgr. B. V. z Lomnice, která nahradí paní E. K. po dobu mateřské dovolené.