12.ZO – 7.h Výzva starostky na doplnění požadavku na informace

Výzva paní starostky na doplnění požadavku na informace od paní Kocourkové 

Předsedající informovala, že paní Kocourková požádala o „zaslání soupisu všech výkonů (výdajů/nákladů), které obec eviduje vůči zastupitelům a jejich přímým příbuzným (rodiče, sourozenci, děti) za rok 2015 (paragraf, doklad, datum, částku a text) jmenovitě (např.Ko., Fi., Gr., Vá., Je., Šo., Ky., Ko., Ju., Bl., Ze., Še., Ju.). Pokud žádný výkon nebyl, stačí toto jen slovně napsat – např. Kocourková – nebyl žádný výkon. Nechám na Vás, zda si vyberete výdaj nebo náklad (zda budete brát to, co je v nákladech nebo to , co bylo zaplaceno – jen to pak prosím specifikovat, co jste si vybrali)“ 

Na základě výzvy paní starostky, paní Kocourková doplnila důvod tohoto požadavku. Na základě informací, které vyčetla ze stránek, dospěla k názoru, že jako vzhledem k tomu, že se o vykonávaných pracích, které objednává obec, dovídáme pouze náhodou, mohlo by dojít ke střetu zájmu v tom případě, že obec platí za výkony, které dělá pro obec zastupitel nebo osoba blízká. Proto, abychom tomu předešli,  měl by tento zastupitel např.informovat na nejbližším jednání zastupitelů, aby daný zastupitel se vyhnul nařčení, že on nebo jeho příbuzní získali nějakou výhodu nebo způsobili škodu obci.

Předsedající se ptala, k jakému rozhodnutí má tato informace sloužit. Paní Kocourková odpověděla, že k žádnému rozhodnutí, pouze k informovanosti, aby zastupitelé nebyli v nesouladu se zákonem, protože o tom nevěděli. (Neznalost neomlouvá a je povinností každého zastupitele si potřebné informace zjistit a předejít možným škodám).

Na základě toho předsedající odvětila, že nemáme diskriminovat a neznevýhodňovat. A v tomto případě budeme diskriminovat zastupitele? Na to paní Kocourková odpověděla, že to není o diskriminaci, je to o informovanosti. Zastupitelé mají nejenom právo ale i povinnost to vědět.

Na to odpověděla paní starostka, jak paní účetní má vědět všechny rodinné vztahy. Na to paní Kocourková řekla, že chápe, že paní účetní toto vědět nemůže. A že je povinností zastupitele toto sdělit. Na to paní předsedající odpověděla, že Lomnice je jedna velká rodina a že pokud nebude zahrnut někdo, tak bude paní starostka nařčena, že podala nepravdivou informaci. Proto předsedající vyzvala paní Kocourková, aby dala přesné údaje koho se to má týkat, protože jinak je to zavádějící a že pak bude zase někde „propírána“, že neodpověděla tak, jak má. Stejně jako ji paní Nosová osočuje, že ji nechce podat informaci. Paní Kocourková se zeptala předsedající, zda má pocit, že na ni dělá neoprávněný nátlak a požaduje po ní informace, které potom někde používá, aby ji „propírala“ na veřejnosti? Na to odpověděla, že např. podá paní Nosové informaci, že nemá takový dokument, který po ní požadovala k dispozici a je to úplně obráceně. Jestliže paní Nosová chce po paní starostce „kniku jízd“ a ona napsala, že takový dokument neexistuje a paní Nosová to zase jen  komentuje na těch stránkách www.obcan-lomnice. Byl vznesen dotaz pana Kressy, jestli má tedy „knihu jízd“ a paní starostka odpověděla, že samozřejmě má. A na dotaz, proč ji tedy neposlala, předsedající odpověděla, že paní Nosová po ní chtěla „kniku jízd“. Byl vznesen dotaz, proč se na toto mělo čekat 15 dnů?

Paní Kocourková žádala, aby se rozprava vrátila k původní záležitosti, aby se daná informace kolem výkonů zastupitelů a osob blízkých poskytla, ať potom zastupitelé nevypadají jako „debilové“, kteří neznají svou zákonnou povinnost, ať jsou právě chránění před útoky ze stran občanů. Předsedající reagovala tak, že ji paní Kocourková nemá urážet, protože ona „debil“ není a že ji to uráží. Na to paní Kocourková odpověděla, že nikoho neuráží, protože použila příměr jako, což je rozdíl.

Diskuse se vrátila zpět k projednávání poskytnutí informace a předsedající sdělila, že ví, na co paní Kocourková naráží a že to klidně řekne. Protože když bylo potřeba provést monitoring a proběhlo čištění kanalizace, tak se to nemohlo provést krtkem. Na to paní Kocourková odpověděla, že na nic nenaráží a zda paní předsedající ji vidí do hlavy, když ví lépe než ona, co tím zamýšlí. A že ke všem bodům  dává svůj vlastní výklad, který je někdy zcela mylný. Paní Kocourková uvedla příklad, že kdyby např. poskytovala službu firma, kterou vlastní, tak na zastupitelstvo oznámí, že tyto služby vykonává a že ji z toho nevyplývá žádná výhoda a nezpůsobuje žádnou škodu, protože je to v cenách obvyklých nebo i nižších.

Na to reagoval Martin Blahuš, že to paní Kocourková mohla klidně napsat jenom jemu, protože on služby pro obec vykonával. A proto řekl, že zastupitelé mají vzít na vědomí, že vyváží odpad 25 Kč za km a dělá zemní práce pro obec a že tuto práci dělal již v době, kdy ještě nebyl zastupitelem. Když je potřeb pomoci obci, tak pomáhá i zadarmo. Na toto odpověděla paní Kocourková, že takto podaná informace stačí, že se jedná pouze o podání informace. Na to odpověděl pan Blahuš, že už pro obec nic dělat nebude. Paní Kocourková znovu odpověděla, že se nejedná o útok na pana Blahuše, že jen žádala o poskytnutí informace.

Pan Blahuš na to odpověděl, že mu připadá, že se nadržuje jen lidem, kteří tady kradou. Na to odpověděla paní Kocourková, že ho chápe a že možná teď má stejný pocit jako ona, když ji lidí neprávem napadají, že krade vodu.

Na to vystoupila paní Kyselová s tím, že na stránkách pan Kressa se neustále otírá o její rodinu. A nařkla paní Kocourkovou, že je to hanba, (jako by ona s tím něco měla společného).

Paní Kocourková dala další příklad v tom, že když se pouze otevíraly obálky s nabídkami, tak ona byla vyloučena z komise, která tyto obálky otevírala, protože paní Kocourková dala nabídku. Nic se nerozhodovalo, pouze se otevřely obálky. A na to ji paní předsedající odpověděla, že se to muselo, protože by to „házelo blbé světlo“.  A neposkytnutí informace o výkonu zastupitele nebo osob blízkých „blbé světlo nehází“? (dotaz pana Kressy).

Padly návrhy, že se mají vyvěšovat seznamy faktur a pak budou mít na obci klid, protože informace budou všem dostupné. A tím, že se starostka neustále brání tyto informace poskytovat, vznikají další žádosti. Důvodem je prý to, že na to nemá lidi, kteří by to pořizovali a skenovali. Na to pan Kressa odpověděl, že stačí pouze seznam.

Po bouřlivé diskusi mezi panem Kressou, paní Nosovou, paní účetní a paní starostkou došlo k výčtu trestních oznámení, která se v obci za poslední dobu podala. První byl MVDr.Jurovic, který podal trestní oznámení na neznámého pachatele, protože na obskurních stránkách jsou psány nepravdy. Při výslechu prvního trestního oznámení pan Kressa příležitostně dal trestní oznámení na pomluvu. Vystoupila paní Kocourková s tím, že když existuje podezření, že okrádá obec, protože krade vodu, tak je povinností zastupitelů přikázat paní starostce, aby podala trestní oznámení za krádež vody. A že na tom trvá, protože chce, aby to bylo prošetřeno. Na to odpověděla paní starostka, že si to má podat sama, protože to nejsou její praktiky a že si má zvolit znění usnesení. Paní Kocourková odpověděla předsedající, že trvá na tom, aby to bylo prošetřeno, protože dle vyjádření občana Lomnice prý obec okradla o 4 tis. nebo 3 tisíce nebo 5 tisíc korun. Na to odpověděla paní Kyselová, že to nic není, protože se pohybují ve vyšších cifrách.

Po dlouhé diskusi paní předsedající vyzvala paní Kocourkovou, aby svůj požadavek upřesnila a že dává přístup do všeho, aby si to paní Kocourková vyhledala sama a že pokud si bude chtít něco fotit, tak o tom chce vědět.

3 thoughts on “12.ZO – 7.h Výzva starostky na doplnění požadavku na informace”

 1. Nikoho jsem neosočovala, pouze jsem konstatovala, že na jednu větu občan čeká maximální počet dnů. Dále jsem vyvěsila novou žádost a zároveň stížnost. Protože starostka byla povinna mě do 7 dnů požádat o doplnění informace, pokud ji nebyla jasná. Tak si vyprošuji, aby se neinterpretovalo jinak. Na překrucování informací jsou v obci jiní kabrňáci.
  K výrazu obskurní: vybočující z reality,
  pochybného významu,
  bez lidských a morálních kvalit
  Tyto stránky v žádném případě nevybočují z reality.
  Zda mají pochybný význam o tom nejsem přesvědčená – 82 %čtenářů je označilo za výborné a dobré.
  Bez lidských a morálních kvalit – právě to kritizujeme. Absenci lidských a morálních kvalit u představitelů obce a některých zastupitelů. Není snad pravda, že přivedl několik firem ke krachu? Není snad pravda, že neoprávněně pobíral odměnu za funkci místostarosty? Ostatně by mě zajímalo, zda už přeplatek vrátil. Není snad pravda mnohá porušení zákona a usnesení starostkou? Nelhal jste snad na těchto stránkách o milé dámě?
  Nebo snad kontrolní a finanční výbor pracuje jak má? Tak o čem je tu řeč? Jistě se Vám nelíbí, že tyto praktiky vychází na světlo boží. To chápu. Tak se chovejte tak, jak jste při zvolení slibovali.

 2. Vůbec nerozumím absurditě tohoto bodu, zastupitel požaduje informace, má na ně neodkladně právo a tady se strhne taková mela. Nechápu čemu starostka nerozuměla, pokud jsme všichni jedna velká rodina jak tvrdí, tak výběr informací podstatně zjednodušuje, nemusím filtrovat, tak o co jde?

  To jsem nevěděl že požadavek na informace je diskriminování a znevýhodňování zastupitelů. Opravdu zvláštní.
  Ke knize jízd (knika) se nebudu ani vyjadřovat, protože člověk, který ani necítí, že opravdu ve své úřední záležitosti hrubě přestřelil, jistě není normální. A navíc starostka jasně a opětovně porušila zákon.
  Paní starostka není „debil“ jak prohlašuje a uráží ji i „jako debilové“. Ale jako řídící schůze, klidně nechá urážet ostatní občany bez reakce dokonce i zastupitelku! Co se týká mého názoru, tak si také nemyslím, že je debil, ale o to je to horší. Mohla by zvládnout alespoň řízení schůze.
  Také je zajímavé jak starostka vidí lidem do hlavy. Nemá ani špetku svědomí, proč taky, když nikdy nechybuje, vše dělá dobře a s dobrým úmyslem. Kde se tu vzali ti kverulanti?

  Vůbec jsem nepochopil rozhořčení pana zastupitele Blahuše. Cítí se dotčený, když se někdo zeptá na jeho faktury pro obec. Proč? Je na nich něco v nepořádku? Nemá čisté svědomí? Kde se nadržuje lidem, kteří kradou? Na úřadě? No, to by se fakt nemělo.

  Paní Kyselová neví co je to hanba? Hanba je to, co se děje na obecním úřadě. A my tu o té hanbě píšeme a cítíme ji. Hanba je mi za ni, jak třeba vede finanční výbor. Tenkrát se jí ztrácely peníze před očima a teď znovu a ani se nad tím nepozastaví. Hanba mě doslova fackuje, když spouští své proslovy. 5 tisíc pro ni nic není, ona se pohybuje ve vyšších cifrách. Toto řekne předsedkyně finančního výboru…

  Zase se jen ukázalo, že starostka Šomodíková není schopna poskytnout jakoukoliv informaci.

  K panu místostarostovi MVDr.Jurovicovi. Nemyslím, že tyto stránky jsou obskurní. Myslím si, že jen vaše činy a chování, které se zde popisují jsou obskurní. A za to stránky nemůžou.

 3. Žádost Ing. Kocourkové směřovala na zastupitelstvo proto, že vypadá velice podezřele, když nějaký zastupitel využívá své moci a postará se tak sobě či své rodině o obecní zakázky. Zastupitelé a zaměstnanci jsou v podstatě povinni každou zakázku sami nahlásit předem a to z důvodu možného střetu zájmů. A hlavně pro transparentnost, aby nebyly pochyby. Tak se to dělá ve slušné společnosti. Nechápu proto zcestnou argumentaci starostky o jakési diskriminaci zastupitelů. Nechápu proto ani reakci pana Blahuše. Ostatně slovo diskriminace z úst starostky zaznívá dost často a zní dost podivně. Protože občan nemá jak diskriminovat zastupitele, ale oni občana ano a také to tak u nás dělají. Např. diskriminace seniorů v obci, diskriminace občanů z různých důvodů. Třeba případ vody či pozemků u Ing. Kocourkové u veřejně prospěšné stavby na staré stolárně. A také negativní intervence do procesů zaměstnávání občanů atd.

Komentáře nejsou povoleny.