12.ZO – 7.jkl – ostatní

j) Informace o žalobě proti paní K.
k) Akce „Veselá trojka“
l) Informace z Úřadu práce týkající se VPP a další

j) Informace o žalobě proti paní Kaščákové

Pan JUDr. Nedbal navrhl řešení na vymáhání dluhu, ale předsedající nebude návrh sdělovat, aby se to nestalo kontraproduktivní a nedošlo ze strany žalovaného k aktivitě dříve, než obec bude schopna patřičné kroky udělat.

k) Akce „Veselá trojka“

Předsedající v diskusi informovala, že obec pořádá společnou akci „Veselá trojka“ s Rýžovištěm a Dědřichovem dne 1.4.2016 a ke dnešnímu dni se přihlásilo pouze 15 lidí. Termín přihlášení je do 20.3.2016 a prosí zastupitele, aby předali tuto informaci dále. Akce není omezena, ale v případě velkého zájmu budou mít přednost senioři. V Rýžovišti již mají 60 zájemců a jsou schopni v případě, že to nenaplníme, volná místa obsadit.

l) Informace z Úřadu práce týkající se VPP a další

Dále předsedající informovala, že ÚP posílá nové podmínky na VPP. V letošním roce se dá využít i koordinátor pro VPP, příspěvek činí 15 tis. Kč. ÚP nás žádá o nové žádosti. Předsedající chce upřesnit, zda využít všech 6 míst VPP nebo méně.

Proběhla diskuse o tom, že určitě je vhodné využít všech 6 míst VPP, ale že je důležité, aby byla práce lépe organizována. Do diskuse se zapojila paní Kyselová, která řekla, že VPP dělali chodník na hřbitově,  když bylo pěkné počasí a že paní Kocourková byla první, kdo to kritizoval. Že nechápe, co je na tom špatného, že VPP udělali chodník. Že si paní starostka nepožádala svolení paní Kocourkové a pana Kressy, že to smí dělat?  Na to paní Kocourková řekla, že právě tato interpretace, kterou použila paní Kyselová, je to, co dělá zlou krev v obci. Protože v kritice nešlo o to, zda to bylo uděláno pracovníky VPP, ale o to, že zastupitelé ani nevěděli, že se nějaký chodník bude dělat. Že paní starostka neinformuje zastupitele, za co utrácí peníze obce. Na to paní Kyselová sdělila, že takové práce se musí dělat, když je pěkně a že se to mění. A že VPP nemají nad sebou dílnu nebo halu, kde by se mohli schovat. Paní Kocourková znovu zopakovala, že spor není v tom, co mají VPP dělat, ale že se má informovat o tom, co se plánuje dělat a to, že paní starostka nechala dělat chodník, jistě věděla dopředu delší dobu.

Následně paní starostka sdělila, že se upravuje klubovna myslivců a že to již říkala na některém z minulých zastupitelstev.  Byl vznesen dotaz, ve kterém zápise to je.

Paní Kocourková znovu upozornila na to, že paní starostka neplní jedno z prvních usnesení zastupitelstva o tom, že všechny tyto činnosti bude paní starostka dávat na stránky. Bohužel poslední informace je vložena někdy v listopadu. Na to dopověděla paní starostka, že je tam může psát paní Kocourková. Bohužel ale paní Kocourková není pracovník úřadu a tyto informace nemá.

A paní starostka doporučila panu Kressovi, že může jít dělat starostu po příštích volbách.

Do diskuse vstoupil pan Zemančík, který informoval, že v lese je hodně práce a že by se měly stavy VPP spíše posílit než ubrat. A že je těžké VPP zaměstnat – když je pěkně, tak je to bez problémů, ale když prší, tak je to špatné. Následující krátká diskuse byla ukončena.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:04 hod.

 

6 thoughts on “12.ZO – 7.jkl – ostatní”

 1. Dále utrácíme za právníky:
  Pan JUDr. Nedbal navrhl řešení na vymáhání dluhu, ale předsedající nebude návrh sdělovat, aby se to nestalo kontraproduktivní a nedošlo ze strany žalovaného k aktivitě dříve, než obec bude schopna patřičné kroky udělat.

  I zde je vidět jak to paní starostka myslí vážně s vymáháním dluhu. Ale není to pravda, jde o pouhou bezúčelnou šikanu. Ve skutečnosti ji nejde vůbec o vrácení peněz obci.
  Proč si to myslím? Jednoduše proto, že ten, kdo chce vrátit peníze, nikdy nebude bránit pracovním příležitostem dlužníka, ba naopak. Protože, když dlužník nepracuje, nemá pak z čeho vracet.
  Naše paní starostka paradoxně dělá vše co může, aby paní K. zaměstnaná nebyla. Není to poprvé, co vede dlouhé přesvědčovací pohovory se zaměstnavateli, s cílem nezaměstnat paní K.

 2. Paní starostka Šomodíková měla více jak půl roku na to, aby přihlásila do insolvenčního řízení celý dluh vzniklý obci. Místo toho přihlásila jen asi 1/4. A nyní se snaží tuto svoji obrovskou chybu nějak napravit. Svým nezodpovědným jednáníM připravila totiž obec o cca 400,- tis. Kč. Ale pokud paní Z. nebude mít práci, nebude mít jak platit. To je docela jednoduchá rovnice.

 3. Co třeba předseda kontrolního výboru pan zastupitel Josef Šebesta na upozornění zastupitelky Ing. Kocourkové MBA., že se neplní usnesení?
  Nic, vůbec nic. Proč teda pobírá peníze za šéfování KV? Za celý rok nic, vůbec nic, žádná kontrola. Jak může projít kolem něj, aniž by si všiml, takováto sprostota?:
  „Paní Kocourková znovu upozornila na to, že paní starostka neplní jedno z prvních usnesení zastupitelstva o tom, že všechny tyto činnosti bude paní starostka dávat na stránky. Bohužel poslední informace je vložena někdy v listopadu. Na to odpověděla paní starostka, že je tam může psát paní Kocourková. Bohužel ale paní Kocourková není pracovník úřadu a tyto informace nemá.
  A paní starostka doporučila panu Kressovi, že může jít dělat starostu po příštích volbách.“

  Díky za doporučení, paní starostko, ale vy tu nejste od toho, abyste mi cokoliv doporučovala.
  Ale abych vám nezůstal doporučení dlužen, také vám jedno dám.
  Ukončete své starostování, dokud je čas a už nikdy se nepokoušejte cpát se do zastupitelstva.
  Ptáte-li se proč, přečtěte si tyto stránky.

 4. Pro paní starostku:
  Vy nemáte co úkolovat zastupitele. Ani v případě poskytování informací, je to ze zákona Váš úkol, aby jste informovala občany, co úřad dělá. Týká se to i Dnů obce. To je vaše práce , nikoliv zastupitelstva. Vy opravdu neřídíte vlastní firmu, jak Vám to bylo již několikrát řečeno. Starostka je zodpovědná zastupitelstvu, nikoliv opačně.

  1. A zastupitelé občanům. Proto samospráva.
   Je to vážně tak těžké pochopit?

 5. Když se na zastupitelstvu ozve paní zastupitelka Kyselová, tak to vždy stojí za to. Vy o voze ona o koze. Ale zastupitelka Ing. Kocourková ji odpověděla dobře. Je zde vidět odkud pramení místní pomluvy. Zajímalo by mě, jestli to překrucuje schválně nebo má jen nějaký handicap se čtením.

  Paní Kyselová, když chci vytvářet práci pro VPP musím mít plán činností, ten by mělo schválit zastupitelstvo, zvláště v případech, se kterými souvisí investice. Starostka tam není od toho, aby si dělala, co chce. Mě se rozhodně ptát nemusí, ale ing. Kocourková má zastupitelský mandát jako vy, všimla jste si toho vůbec? Nebo si myslíte, že Lomnice je jen vaše obec a není potřeba se s nikým jiným bavit?

  Do diskuse se zapojila paní Kyselová, která řekla, že VPP dělali chodník na hřbitově, když bylo pěkné počasí a že paní Kocourková byla první, kdo to kritizoval. Že nechápe, co je na tom špatného, že VPP udělali chodník. Že si paní starostka nepožádala svolení paní Kocourkové a pana Kressy, že to smí dělat? Na to paní Kocourková řekla, že právě tato interpretace, kterou použila paní Kyselová, je to, co dělá zlou krev v obci. Protože v kritice nešlo o to, zda to bylo uděláno pracovníky VPP, ale o to, že zastupitelé ani nevěděli, že se nějaký chodník bude dělat. Že paní starostka neinformuje zastupitele, za co utrácí peníze obce.

Komentáře nejsou povoleny.