Osmé zasedání ZO

Tak máme za sebou další zasedání zastupitelstva. Začalo to nádherně, (teda až na ten déšť venku, který sliboval něco negativního). Nádherně proto, že jedním z bodů bylo schválení pořizování záznamu z jednání a jeho zveřejnění na stránkách obce. To vnímám velice pozitivně. Teď si každý může poslechnout, co se dělo na zasedání. Paní starostka měla zvláště tichý a milý hlas, vědoma si nahrávání. Nicméně tato poklidná atmosféra nevydržela až do konce. Nakonec se ukázalo, že celé nahrávání je jen oficiální cesta, jak dostat na internet připravený dlouhý proslov paní zastupitelky Kyselové. Myslím, že existuje jednodušší cesta, ale hlavní je v tomto případě výsledek. Každý si může ověřit, že tu na „občanovi“ nejsou žádné splašky (jak tvrdí rodinný příslušník naší elity), ale jen fakta a komentáře. Případně i satira, když je arogance našich mocných už příliš směšná. Samozřejmě neočekáváme pozitivní ohlas těch, kterých se to týká. Spíše naopak, mírou negativního chování soukmenovců měříme přesnost trefy do černého. O tom podrobněji později.
Ale teď zpět.

První dějství divadélka. Volba předsedy finančního výboru. Jak jistě již víte, na 7. zasedání ZO odstoupila paní Ing. Kocourková  z funkce, kvůli nemožnosti vykonávat odpovědnou funkci jenž jí byla svěřena. Jednou jí byl schválen pečlivě vypracovaný plán kontrol finančního výboru, který měl mimo jiné i systém proti defraudacím (účetních a podobně), který byl založen na poskytnutých elektronických datech paní účetní. Bohužel tyto data nešlo získat ani po několika měsících za aktivní proti-podpory paní starostky a paní zastupitelky Kyselové. Proto tento plán velká pětka opět zrušila, asi pro jistotu. Nicméně je fakt, že ministerstvo vnitra pomohlo a data byla nakonec poskytnuta. Najednou to šlo. Trvalo to asi půl roku. Práce mohla začít, jen bylo třeba doplnit tým. Předsedkyně FV navrhla dokonce tři členy týmu se kterými chtěla spolupracovat. Jak to dopadlo, se ví, ani jeden člen týmu velké pětce nevyhovoval. Všichni dostali minimálně 5 hlasů proti. Normální je, že odpovědná osoba (předseda FV) si zvolí tým spolupracovníků, kterým důvěřuje. Ne však u nás. Poprvé v dějinách nebyl schválený navržený člen a to dokonce třikrát za sebou. Tak to samozřejmě byla poslední kapka a nemělo smysl setrvávat v této funkci. Tak to bylo a každý kdo byl na ZO, slyšel tento principiální důvod odstoupení předsedkyně FV, jak sama vysvětluje ve svém příspěvku.

Jako předehra představení bylo odstoupení pana místostarosty Šebesty z funkce místostarosty a odstoupení paní předsedkyně Kontrolního výboru paní Kyselové. Důvody neuvedli. Ale z dalšího vývoje bylo jasné, že se hraje hra „škatule škatule hejbejte se“. 🙂
Poklidně byli zvoleni do čela nových výborů paní zastupitelka Kyselová Finanční výbor a pan zastupitel Šebesta Kontrolní výbor. Pan zastupitel Martin Blahuš asi v sobě našel tolik férovosti, že již nechtěl hrát další díl této nepěkné hry. Teda pokud se nestane příště místostarostou. 🙂 Na toho čekáme, pamatujeme dobu, kdy to prý bez dvou místostarostů nepůjde, jak tvrdila paní starostka Šomodíková.
Nejvíce je mi líto pana zastupitele Šebesty. Ten se sám degradoval z pozice místostarosty. Ale jistě mu plat místostarosty nějak dorovnají a možná přibude něco i za ztrátu prestiže a vzornou loajalitu. Alespoň změny v rozpočtu tomu nasvědčují. Uvidíme.
Paní Kyselová opětovně dostala funkci předsedkyně FV, ve které, jak známo, v minulosti neobstála. Ve svém dlouhém proslovu na závěr, se ze své odpovědnosti v případě defraudace snažila vykroutit. Paní starostka alespoň přiznala svou spoluodpovědnost, ale paní předsedkyně FV Kyselová stále nepochopila svou chybu v minulosti a proto se domnívám, že se nehodí ani jako člen do finančního výboru, natož tak předseda. Možná bude lepší ještě vysvětlení obrazem. Pan a paní Starostové na hlídaném parkovišti nechali odemčené auto i s klíčky v zapalování. První chyba. Ochranka parkoviště (finanční výbor) neprováděli správnou kontrolu a navíc ještě ponechali zvednutou závoru. Druhá chyba Zaměstnanec parkoviště si toho všiml, neodolal a auto s ním snadno odjelo. Z toho jasně vyplývá, že kdyby paní Kyselová řádně řídila finanční výbor a odpovědně prováděla kontroly (hlídala parkoviště) nemuselo dojít k žádné defraudaci takového rozměru. V tom musím se soudcem případu souhlasit. Ono je hezké dostávat penízky za odpovědnost a když přijde na lámání chleba tvrdit, já nic, já muzikant! To všechno oni….
Závěr tohoto bodu je, že náš kartel rarachů má vše pod kontrolou. Vlastní všechny významné pozice a dokonce i kontroluje sám sebe. Není však potřeba zoufati. Jsou i jiné cesty jak se bránit.

Pro dnešek stačilo, omlouvám se těm, kteří mají na věc jiný názor, že se můj s jejich nekryje… tak už to ale na světě chodí… 🙂 Já vám nechám váš názor, vy mi nechte můj 🙂 a můžeme být přátelé, nebo ne? 😀

 

3 thoughts on “Osmé zasedání ZO”

  1. Paní zastupitelka Kyselová ve svém emotivním proslovu pletla hrušky s jablky. Vyzývala mladé, aby si dobře přečetli naše stránky a to udělala dobře. Když četla výňatek z projevu pana K. na ZO, vynechala tu část, která se týkala paní starostky a jejího nevhodného chování. Jak jinak? Dobře si tehdy byli všichni vědomi nepravostí, kterých se paní starostka dopouštěla, protože paní K. nabízeli pomoc, pokud se starostka bude opakovaně takto chovat.
    Nakonec se mě zeptala kde jsem v té době byla já? Nevím, kam tím mířila, ale pomalu bych nabyla dojmu, že jsem byla spolupachatelem. A to si vyprošuji.
    Dalším zajímavým bodem bylo, když se mě pan místostarosta MVDr. Jurovic zeptal, zda jsem využila nabídky jeho a paní starostky k tomu, že mě umožní nahlížet do mzdových listů zaměstnanců obce. Žádala jsem totiž několikrát o poskytnutí informace o platech zaměstnanců obce bez osobních údajů, jen profesně. Této nabídky jsem samozřejmě nevyužila a to z prostého důvodu. Neměla jsem právo do těchto dokumentů nahlížet!!!! Ptám se, věděli oba, že tím poruší zákon o ochraně osobních dat a přesto mi to nabízeli?

    1. Poslední věty trošku opravím. Měla jsem právo nahlížet do mzdových listů zaměstnanců, ovšem jenom s jejich souhlasem.
      Měla paní starostka a místostarosta tento souhlas?

Komentáře nejsou povoleny.