8. ZO – otázka občana Kysely

Otázka občana Adama Kysely, syna paní zastupitelky Kyselové.

Opět jsem nedostal možnost se k této otázce vyjádřit na zastupitelstvu, jak už je tu zvykem. Ale na štěstí tu máme tyto stránky, kde o slovo nemusím nikoho žádat odkrvenou vztyčenou rukou.
Úvod do otázky je zajímavý, vůbec netuším, že by někdo kdy řekl, že Ing. Jelínek či Ing. Kocourková MBA. jsou nejvzdělanější a nejchytřejší. Jestli to tu někdo najde, dám mu 10000 Kč 🙂 Možná to je tím, že pan Kysel nečte tyto stránky (splašky – jak o nich říká). Tak kde se vzalo ono lobbování? Ale když už jsme u toho. Chytrost jsem u nikoho ze zastupitelů neměřil a víc než chytrosti si vážím daleko víc moudrosti. U vzdělání je to podobné, ale úroveň vzdělání se dá zjistit třeba podle titulů. Ale i tak to podle mě o člověku říká jen, že se umí dobře učit, že je učenlivý. Případně, že je na něco specialista. A právě pro tu „učenlivost“ dávám vždy přednost vzdělaným zastupitelům, protože je u nich vždy větší pravděpodobnost, že něco dokáží zařídit. Zkrátka posunout vesnici dopředu. Jako podporu správnosti mého tvrzení můžete porovnat úspěchy Ing. Jelínka v jeho volebním období a nynější paní starostky Šomodíkové v jejím volebním období. Nebo nyní pan místostarosta MVDr. Jurovic ve vazbě k chodníku. Dělá práci za paní starostku, kterou v minulosti nezvládla. Nezvládla by to nikdy právě kvůli handicapu, který má.

Ale zpět k otázce. Co udělali jako zastupitelé, jestli v něčem pomohli… Líbila se mi odpověď „A v čem jsme nepomohli?“ (zůstalo bez odezvy)

A já si k tomu taky něco přidám. Budu se ptát stejně. Co udělala paní Kyselová? V čem komu pomohla? Co a jak prosadila ze svého programu? Kdo to jsou ti ostatní, kterým se má pomáhat? Jsou to Dospěláci, Ekofarma nebo TJ Sokol? Jak pomohla TJ Sokol při opravě šaten? Kterému občanu pomohla? Švagrovi, snaše… ?
Možná pan Adam Kysela naráží na ples. Ing. Kocourková byla odmítnuta s tím, že vše je zařízeno. A jak potom pomohla paní zastupitelka Kyselová o měsíc později na Josefovské zábavě? Kterou pořádali zastupitelé s Dospěláky a s TJ Sokol na nápad Ing. Kocourkové? Nejenom, že nepomohla, ale navíc se s paní starostkou snažila akci sabotovat. Strejdovi se nějak nepodařilo topit, někteří lidé mrzli. A o „nedoporučování“ účasti ani nemluvím.

Škoda jen, že pan A. Kysel nechodí častěji na zastupitelstvo, měl by lepší přehled.

 

3 thoughts on “8. ZO – otázka občana Kysely”

  1. Ing. Kocourková byla zvolena předsedkyní finančního výboru. Z této funkce ji vyplývala povinnost kontroly nakládání z finančními prostředky. Zákonná povinnost. Takže pan A.K. mluvil hlouposti, když říkal cosi o pomoci a ne dělat jenom nějaké kontroly. Nikde jsem se nedočetla, že je povinností zastupitele pomáhat při nějakých akcích. Zrovna tak finanční výbor může dávat pouze doporučení, ale nikde se neříká, že jeho členové mají paní starostce pomáhat. Proč by také měli, přece je to nejlepší osoba na tuto funkci? A je za to placená fulltime. Nebo ne?
    Co se týká plnění volebního programu: Jakýkoliv návrh opozice byl smeten ze stolu, aniž by se někdo obtěžoval se alespoň zamyslet nad tím, zda je dobrý. Tak o čem to pan K. hovořil?
    Můj dojem: Domluvené otázky byly položeny, klaka zajištěna.

  2. Pan K. označil tyto stránky za splašky. Když se ale podíváme, jak návštěvníci hlasují, tak je zřejmé že jeho názor je silně menšinový. Plných 82% hlasujících je označilo za výborné a dobré a jen 4%za špatné. A to mluví za vše.
    Díky všem, kterým se tyto stránky líbí a zůstaňte našimi příznivci.

  3. Stále dokola se omílá otázka pomoci. Má se tím zakrýt neschopnost paní starostky? Ano má. Odvrátit pozornost, to je třeba. Jak pomáhala starostka, když byla ve funkci místostarosty? Může na to pan K. odpovědět? Odpovím za něj. Vůbec nijak, nedělala zhola nic. Tak proč se pořád očekává pomoc od druhých? Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce a starosta je osoba, která zastupuje obec navenek. Starosta je také zastupitelstvu zodpovědný za své konání. Takže pan A.K. a také pan V.V. to mají dost popletené. Měli by spíše poukazovat na velké „přešlapy“, které starostka dělá. Ale to by bylo třeba poukázat také na neschopnost paní Kyselové, která byla předsedou KV a nyní je předsedou FV. Vlastní rodina se těžko veřejně kritizuje, že ano?

Komentáře nejsou povoleny.