Otázky k novému chodníku

Jelikož se s výstavbou smíšené stezky vznikly nezodpovězené otázky položila jsem dotaz OÚ.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o informaci:

Při výstavbě smíšené stezky – etapa I.:

 1. O jaké méněpráce se jedná, stručný popis + vyjádření v Kč
 2. O jaké vícepráce se jedná, stručný popis + vyjádření v Kč

Děkuji

Odpověď jsem dostala, ale jakou ? 😆

Věc: Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Lomnice obdržela dne 4. 4. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž požadujete informace k vícepracím a neměpracím vztahující se ke Smíšené stezce Lomnice – Etapa I. Vzhledem k rozsáhlosti informace nelze tuto odpověď zpracovat formou odpovědi v dopise. Požadovaná informace byla oskenovaná z vytvořených materiálů. Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§5 odst. 1 písm. f/ InfZ) schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 10/12/2016 na svém zasedání dne 22. 02. 2016, tento sazebník je dostupný na webových stránkách obce. Obec Lomnice vyhledala Vámi požadované informace a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu: Celková výše úhrady: ………………… 4,-Kč – za skenované kopie 9 stran á 0,40 Kč …..……………………… 3,60,- Kč Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na č. ú. 4024771/0100 u KB Bruntál …….

Nezbývalo, než si opět podat stížnost na postup OÚ

Stížnost
21. 4. 2016, 9:05:30
Komu: podatelna.lomnice@seznam.cz

Dobrý den,

podávám tímto stížnost na nevyřízení žádosti o informaci vámi vedenou pod č. 478.
Nepožaduji žádné faktury, ale pouze jednoduchý popis méně a více prací a cenu v Kč, jak bylo v žádosti uvedeno. např.:
Vícepráce:
dokoupení  x m2 dlažby    cena x Kč  atd.
A zde je vyjádření Krajského úřadu:
004
 003
Mimo jiné odpověď z OÚ dosud nemám, to si počteme příště.
Znovu a znovu KÚ konstatuje, že starostka při vyřizování žádostí o informace jedná účelově a činí obstrukce, že neoprávněně po občanu požaduje fin. náhradu. Dále, že má postupovat co nejhospodárněji. Situace se stále opakuje a nic se neděje. Zajímalo by mě, kdy se už konečně probudí z podzimního a zimního spánku pan předseda KV Šebesta a začne konat 🙄

2 thoughts on “Otázky k novému chodníku”

 1. Už dávno jsem si všiml, že zeptat se na něco na obci, je nejen nežádoucí, ale i k smrti urážlivé. Co na tom, že je to vesnice nás všech, kteří tu přebýváme a že máme nezadatelné právo vědět o všem, co se děje na obecním úřadě, co dělá obec, kam jde každá korunka z našich veřejných prostředků atd.
  Bohužel starostka, kterou jsme si zvolili (ale nic o ní pořádně nevěděli) je prokazatelně osoba na nesprávném místě. To, že to někteří nechtějí připustit (hlavně zastupitelé, kteří ji do čela obce postavili) nic na této skutečnosti nezmění.
  Pořád stejná písnička.
  Jak se to jen nazývá člověk, který se stále snaží okrádat své spoluobčany, byť třeba jen o korunu? Ano, prostě zloděj. A co neponaučitelnost? Recidiva. Jestli tu nejde o speciální formu kleptomanie.
  Jak jinak si vysvětlit, že starostka stále nemůže pochopit, že my všichni občané tvoříme vesnici, platíme daně, tak si vlastně platíme starostku za služby, které nám má obec poskytovat…. a výsledek? Služby jen pro někoho, pro ostatní jen „medvědí“ služby. Normální zneužívání moci k destrukci občanských aktivit. A pravidelné okrádání.
  Troufám si tvrdit, že tolik pochybení, co shledává krajský úřad v práci naší obce, je absolutně ojedinělé…
  U nás se považuje optání na něco obce za drzost nejvyššího kalibru. Vše je přece tajné 😀 … Potřeba potrestat takovéto nestoudníky 😀 … Zbourat jim barák nad hlavou, zavřít vodu, okrást jakýmkoliv způsobem (třeba jen o pětník) či je vystěhovat jako nepřízpůsobivé…
  Zákony nezákony, zastupitelské přísahy nepřísahy…

 2. Tu pasáž, jak píše krajský úřad by chtělo zvýraznit:

  Krajský úřad je dále nucen uvést, že postup obce je možné vnímat jako účelový až obstrukční s tím, že obstrukčnímu postupu obce nasvědčuje zejména výše požadované úhrady nákladů (4Kč)…

  Po mě chce výměnou za informaci i 80 hal! 😀 a to s vážnou tváří, bez zardění 😀 a bez pocitu trapnosti…

Komentáře nejsou povoleny.