Absurdistán – 5. ZO Lomnice

Na ZO zaznělo opět několik úžasných hlášek, které stojí za zaznamenání. box

Finančnímu výboru, který je vázán mlčenlivostí nelze podat informace, které obsahují jména dlužníků. Přitom na zastupitelstvu jména dlužníků zazněla z úst zástupců OÚ 2x, na to paní starostku správně  upozornila paní K. Vysvětlení se samozřejmě nedočkala.  Podivné vyložení zákona. 😥

Paní Kyselová si postěžovala za paní starostku, že FV má naplánovaných příliš mnoho kontrol ( je už tak zmatená, že si plete čtvrtletí s dobou do konce září ) a paní starostka by nedělala nic jiného. Řekla, že taková práce ji nebaví a že už bude mlčet. Tak to asi udělá to nejlepší co by měla, jelikož to, co vypustí z úst je jedna perla za druhou.
Dále nevím, proč se pasuje na mluvčího starostky, ale naprosto zapomíná na svoji povinnost předsedy KV nad dodržováním zákonů? Neví, že paní starostka vůbec nemá právo vstupovat do kontrolní činnost FV?   😥 

Pan místostarosta Šebesta je také popletený, protože neví, nebo nechce vědět, že FV má  právo požadovat veškeré informace související z jeho činností a to v jakékoliv podobě (je vázán mlčenlivostí ), aby mohl vůbec nějakou kontrolu provádět!  😡

 Pro osvěžení paměti: Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 😀

🙄 Zaznělo i to, že FV má plnit úkoly zadané zastupitelstvem. Ale ZO schválilo program činnosti FV!!! Takže FV plní úkoly zadané ZO.
Dle zákona o obcích
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Tak čím se to zastupitelé kolem paní starostky ohánějí?
Pro jistotu program činnosti FV raději zrušili!!!! No není to jako v Kocourkově?

Závěr?
Je třeba udělat všechno pro to, ať se nic nekontroluje, otrávit maximálně členy FV, ať už dají pokoj! Nebo chudák paní starostka, ta by se mohla z návalu práce zhroutit.

tyranNebo jsou všichni takto poslušní?

One thought on “Absurdistán – 5. ZO Lomnice”

  1. Myslím, že zaznělo vysvětlení k práskání jmen dlužníků. Prý je to jedno, stejně se to dá zjistit jinde. 🙂 Ohýbejme zákon jak je potřeba.
    Příliš mnoho kontrol? No to je přece práce pro FV. Paní starostku to nezdrží ani vteřinu. Nejen, že se do toho nemusí plést, vlastně by ani neměla, jak tu správně píšete.

Komentáře nejsou povoleny.