Anabáze s poskytnutím informace pokračuje

Věc: Stížnost na výši úhrady 

Věc: Stížnost na výši úhrady

Vážená paní,
nesouhlasím s výší úhrady, byť je minimální, za poskytnutou informaci. 
Jako důvod uvádím, že v sazebníku úhrad za poskytování informací obec Lomnice nemá uvedeno určení částky, do jejíž výše nebude po žadateli požadovat úhradu nákladů vzniklých na základě jedné žádosti, ani nemá specifikovány další případy, v nichž nebude po žadateli úhradu nákladů požadovat ( např. osobní a věcný rozsah „osvobození“ od hrazení nákladů ).

Jsem přesvědčena, že skenování 20 kopií nikterak významně obec nezatížilo.

Dle mého názoru jde o účelovou věc, jak zamezit občanu přístupu k informaci.

Paní starostka na 12. ZO řekla, že je ji jedno, zda si někdo podává stížnost a ať si to vyřizuje kraj. Jenže pravda je taková, že to kraj nevyřídí, ale buď nařídí obci, že takto postupovat nesmí a obec musí svoji chybu napravit, nebo potvrdí správnost postupu obce. Na nedostatek v sazebníku jsem upozorňovala na 12. ZO ještě před hlasováním. Zastupitelé toto nevzali v úvahu. Nereagovali stejně tak, když jsem upozorňovala, že sazebník úhrad nemůže obsahovat cenu za právní služby. A měla jsem pravdu. Prostudoval si někdo z nich tento zákon, než zvedali ruce? Pravděpodobně ne.
Takže se může stát, že obec bude administrovat každou  jednu žádost 2x, a to jen z důvodu neochoty a neznalosti starostky, která tímto postupem přidává práci svým zaměstnancům. A také z neznalosti zastupitelů, kteří neustále zvedají ruku, aniž by věděli pro co.
Na ZO dále starostka sdělila, že bude požadovat zvýšení pracovního úvazku zaměstnance. Proč tedy zaměstnance zbytečně zatěžuje? Však obec to zaplatí, tak co. Toto je obraz správného hospodáře. 🙄 

Tak prosím. Jak chce. Jestliže nebudu mít pravdu, ráda těch 8,- Kč za skenování zaplatím. 😛 

4 thoughts on “Anabáze s poskytnutím informace pokračuje”

 1. No teda, paní Nosová, vás má paní starostka raději než mě. 🙂 Vám už dala jen skenování. To já musím platit i fotokopie, které jsem nechtěl a samozřejmě vysoké daně (na takovéto úředníky). Jak vám závidím.
  Ale zase pokud jde o tu „kniku jízd“. Tak já jsem dostal knihu jízd paní starostky zadarmo, hečte. 🙂 Tak nevím, jestli vás nediskriminuje 🙂 . V době vašeho požadavku ještě nebyl platný ceník na tento rok, tak jestli vás vlastně nešikanuje.
  Má kniha jízd však nebyla tak tlustá jako vaše. Obvyklá tloušťka je 12 listů na rok. Měsíc na stranu.
  Zajímavá trojčlenka s přímou úměrou. Čím více bude správce budov jezdit, tím více občan zaplatí za poskytnutou informaci.
  A tak si tu žijeme v našemu AAAnabůstáně.
  Občane zaplať 8 Kč. Potřebujeme je na soudy s občany.

 2. No to je fakt. V době podání žádosti nebyl sazebník schválen. Škoda, že jsem si to neověřila dříve, než jsem podala stížnost.
  Je to ale smutná legrace. Smutný obraz OÚ.

  1. To stále můžete ke své stížnosti doplnit. Nebo ji stáhnout a napsat novou. 🙂

 3. Já jsem svou žádost na knihu jízd podával: 7. 12. 2015 18:17:46
  Odpověď jsem dostal až po dvojnásobné maximální lhůtě 5.1.2016 11:15.
  Opět se to neobešlo bez stížnosti na kraj. Úplně ignorovala mou žádost. Obec pochybila, nic víc.
  Stále stejná opakovaná úmyslná chyba. Trestný čin maření úkolů veřejného činitele.

  Stará pravda je, že ten, kdo neumí řešit problémy, jich má stále více. Jeden odsunutý problém přinese další dva a tak to stále roste. Stejně tak to je s potížemi. Jedna úmyslně vyrobená potíž ti přinese zpět dvě potíže. Proto jen cvoci odsunují problémy a pitomci vytvářejí umělé potíže tam, kde nejsou.

Komentáře nejsou povoleny.