Ano

V uplynulých dnech se v našich schránkách, v rámci předvolební kampaně, objevila tiskovina hnutí ANO, prosazující svého kandidáta do senátu ČR. Pozorně jsem si ji prostudoval a musím říci, že názory MUDr.  Václavce jsou mi velice blízké, a myslím, že nejenom mně. Nechci ale svými řádky dělat předvolební kampaň. Chci se společně s vámi, občany naší obce, zamyslet nad tím, jak se dá dělat politika na úrovní krajů či republiky a jak se dělá v naší obci.

Nejvíce mně zaujal článek „Senioři patří mezi mé priority“, který si dovoluji v jeho úplném znění uvést. 

2016-09-20_19-54-41

Tento článek velice ostře kontrastuje s tím, jak se k seniorům chovají někteří představitelé naší obce a jejich řitíři. Nesmlouvavě  kontrastuje s výrokem paní Šomodíkové „ seďte doma a počítejte zuby vnoučatům, co za to v obci uděláte“ a podobně. Ti, kteří takovéto názory vyslovují, si musí uvědomit, že tam kde jsme my dnes, se oni dostanou zítra. Musí si uvědomit, že oni jsou ti, kteří jsou na řadě a že aktivita se očekává v prvé řadě od nich. Akce, které doposud organizovali, byly zaměřeny jen pro určitou skupinu občanů. To by nám nevadilo v případě, že bychom my, Dospěláci, dosáhli v podpoře svých aktivit stejných podmínek, jako právě oni. Je na škodu věci, že těch, kteří se to našim představitelům odváží říct, je v naší obci jen hrstka. Někteří bytostně nesouhlasí, ale bojí se. Co kdyby. A tak se obec topí ve sračkách, ze kterých není východisko. Leda že by. Leda, že by se našel někdo, kdo by pochopil, že dosavadní činnost Dospěláků (převážně seniorů), by mohla být činností, která osloví jak seniory, tak i mladší generaci. K tomu je ale v současné době hodně daleko.

Zatímco ostatní obce, ve kterých podobné spolky pracují, se jimi chlubí a naleznete jejich činnost na stránkách obce, my pracujeme v ilegalitě.