Archiv autora: admin

Beseda o historii Lomnice

Při příležitosti 73. výročí osvobození naší obce od nacistického zla uspořádal spolek Staré sovinecko besedu o lomnických historických událostech, právě z tohoto období. Hlavní slovo měl předseda spolku Ing. Jaroslav Jelínek. Ihned po uctění památky, položením kytic u pomníku válečných obětí, jsme se sešli v klubovně Spolkového domu. Beseda byla provázena spoustou dobových fotografií.  Pokračování textu Beseda o historii Lomnice

Přednáška v Uničově 17.4.2018

stránky spolku: http://www.staresovinecko.cz/

   Téměř šest desítek zájemců o historii našlo cestu do malého sálu Městského kulturního zařízení v Uničově. V rámci pravidelných vlastivědných přednášek a besed pořádaných Spolkem přátel uničovských muzeí proběhla dubnová přednáška o historii Sovinecka. Přednášku vedl Ing. Jaroslav Jelínek, předseda občanského sdružení Staré sovinecko 2013.

   V první části přednášky představil přednášející projekt sdružení, jeho krátkou historii, vydavatelskou činnost a předsavil i plány do budoucna. Ve druhé části se přednášející věnoval jednotlivým obcímpatřícím historicky i územně k Sovinecku v době, ve které je zachytily staré německé kroniky jednotlivých obcí.

   Neunavoval posluchače nekonečným tokem dat, ale hovořil zcela konkrétně o každé obci na základě zápisů z kronik. Fakta doplňoval drobnými historkami z vlastní práce ve sdružení.  Pokračování textu Přednáška v Uničově 17.4.2018

Dnešní děti

Konstatování neznámé ženy… 79 let

….mám to štěstí, že jsem téměř na konci života… Bude hodně náročné pro tuto novou generaci se o sebe postarat. Rodiče poskytující servis, tu věčně nebudou ..
Děti se dnes nemají nutit k jídlu, spánku, učení, pohybu, domácím pracím, ba ani k respektování autorit. Děti dnes jednoduše mohou vše – dospělí nic.
Vyrůstá přece generace osobností, která nepotřebuje to, čím si prošli jejich rodiče …  Pokračování textu Dnešní děti

Otec zapomíná

(W. Livingston Larned)
Poslouchej, synku: Vyprávím to, zatímco ty zde spíš, ručku skrčenou pod bradou a světlé kučery jsou přilepené na tvém zpoceném čelíčku. Sám jsem se vkradl do tvého pokoje. Zrovna před chvilkou, když jsem si v pracovně četl noviny, mnou projela vlna výčitek. S pocitem viny jsem přišel k tvé postýlce.
A myslel jsem na toto, synku: Byl jsem na tebe příkrý. Vynadal jsem ti, když ses oblékal do školy, že ses po umytí sotva dotkl ručníkem svého obličeje. Volal jsem tě k zodpovědnosti za to, že sis nevyčistil boty. Vztekle jsem reagoval, když jsi některé své věci rozházel po podlaze.  Pokračování textu Otec zapomíná

Ruší se rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako orgán příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 11, § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 90 odst. 1 písm. b) téhož zákona

ruší rozhodnutí

Městského úřadu Břidličná, stavebního úřadu, Pokračování textu Ruší se rozhodnutí