Archiv autora: Mgr. Drahomíra Jelínková

Osoblaha

V sobotu 8. června 2019, zorganizoval náš spolek „Lomnických dospěláků“ výlet, tentokráte do nedaleké Osoblahy. Odjezd byl stanoven na 9. hodin dopoledne a to tak, abychom v klidu a s časovou rezervou stihli odjezd známého vláčku, který se pohybuje na úzkokolejné trati. Do Třemešné, odkud je vypravován, jsme přijeli opravdu zavčas a tak jsme si mohli již přistavený vláček s jeho různorodými vagonky dobře prohlédnout.  Pokračování textu Osoblaha

Krátký, ale…

Krátký, ale zdařilý byl výlet, tentokrát opravdu v zimní náladě s trochou sněhu. Hlavně, že neklouzalo a nefoukalo. Šli jsme sice v malém počtu, ale v družném rozpoložení na místa nepříliš vzdálená. Postáli jsme u staronového památníku na konci obce. Dále jsme pokračovali k nově zbudované kapličce, dříve ukryté v lese, dnes díky kácení, viditelné z široka daleka.Je to smutný pohled. Vraceli jsme se po procházce bývalým vojenským areálem zpět k domovům. Spokojeni , že jsme udělali něco pro svoje zdraví a navíc po příjemném posezení u kávy a vonícího bezvadného čaje u našich přátel. Takže takových procházek více, i v zimním
období se najdou pěkné dny a čas na špacír.  Pokračování textu Krátký, ale…

Pomník v Lomnici

Vy, kteří projíždíte Lomnicí, jste si zajisté povšimli, že naproti pamětního kamene, který připomíná válečné hrůzy 2. světové války, dnes stojí něco zcela nového.  Je to socha plačící matky, na pískovcovém podstavci, která byla do roku 1978 umístěna u hromadného hrobu zajatců  lomnického vězeňského lágru.  Pokračování textu Pomník v Lomnici

Hedvábná stezka

Tak jsme si po měsíci naplánovali a také uskutečnili další výlet vlakem do Olomouce.Tentokrát výlet vzdělávací. Výstava s názvem „Hedvábná cesta“ seznamuje návštěvníky s cestou, která spojovala od starověku Evropu s Dálným východem.Hedvábná byla asi až ve 2. století př. n. l., ale existovala už dříve, před vynálezem hedvábí a tehdy se tudy dopravovalo hlavně koření a drahokamy.

Na této dlouhé cestě se také válčilo, a se všemi těmito událostmi výstava seznamuje. Jsou zde k vidění jak zbraně římských legionářů, tak nalezené mince, pečetní prsteny, a jiné vzácné předměty, včetně přileb, drátěných košil atd. Dozvěděli jsme o válečných taženích maďarských kmenů, mongolských nájezdníků i osmanských Turků.Byla to krutá doba a pro nás zase jeden vydařený výlet.  Pokračování textu Hedvábná stezka

Výlet do Olomouce

Ve třetím adventním týdnu jsme se oprostili od všeho předvánočního shonu a vyrazili do města. Tentokrát vlakem, aby i mužská část našeho spolku mohla ochutnat horký punč a ne jeden. Ve stáncích bylo nepřeberné množství různých  lákadel.Některé dráždily chuťové buňky,a mnozí z nás neodolali, ale ve více případech byl výlet zaměřen na koupi dárečků pro své blízké .Unaveným nohám jsme nakrátko ulevili v cukrárně u kávičky ,dočkali jsme se rozsvíceného náměstí, poslechli vystoupení ZUŠ Olomouc a vydali se na zpáteční cestu.Výlet jsme zakončili ve Spolkovém domě v Lomnici,kde jsme si sdělovali dojmy a zážitky. Myslím, že byli všichni spokojeni.  Pokračování textu Výlet do Olomouce

Keramik

Dospěláci si udělali výlet vlakem do Olomouce a navštívili člověka, který by mohl být mnohým příkladem svou vitalitou, vtipem, ale i vztahem k ostatním. Má rád lidi, zpívá ve sboru, pracuje s hlínou a jeho tvorba je velmi originální. Za deset let mu bude devadesát – jak sám o sobě říká. Možná, že ho v brzké době uvidíme i u nás. A pak se dozvíte i jeho jméno.  Pokračování textu Keramik

Za obec krásnější

Všichni ti, kteří projíždí naší obcí, i uživatelé nově vybudovaného chodníku si nemohou nevšimnout nové „botanické zahrady“. Ta je zřízena na pozemcích obce, silnic  a dokonce i na pozemcích vypůjčených od lomnických občanů. Vše je ovšem náležitě ošetřeno smlouvou na dobu dočasnou, což je o den méně jako trvale.  Pokračování textu Za obec krásnější