Archiv autora: Mgr. Drahomíra Jelínková

Pomník v Lomnici

Vy, kteří projíždíte Lomnicí, jste si zajisté povšimli, že naproti pamětního kamene, který připomíná válečné hrůzy 2. světové války, dnes stojí něco zcela nového.  Je to socha plačící matky, na pískovcovém podstavci, která byla do roku 1978 umístěna u hromadného hrobu zajatců  lomnického vězeňského lágru.  Pokračování textu Pomník v Lomnici

Hedvábná stezka

Tak jsme si po měsíci naplánovali a také uskutečnili další výlet vlakem do Olomouce.Tentokrát výlet vzdělávací. Výstava s názvem „Hedvábná cesta“ seznamuje návštěvníky s cestou, která spojovala od starověku Evropu s Dálným východem.Hedvábná byla asi až ve 2. století př. n. l., ale existovala už dříve, před vynálezem hedvábí a tehdy se tudy dopravovalo hlavně koření a drahokamy.

Na této dlouhé cestě se také válčilo, a se všemi těmito událostmi výstava seznamuje. Jsou zde k vidění jak zbraně římských legionářů, tak nalezené mince, pečetní prsteny, a jiné vzácné předměty, včetně přileb, drátěných košil atd. Dozvěděli jsme o válečných taženích maďarských kmenů, mongolských nájezdníků i osmanských Turků.Byla to krutá doba a pro nás zase jeden vydařený výlet.  Pokračování textu Hedvábná stezka

Výlet do Olomouce

Ve třetím adventním týdnu jsme se oprostili od všeho předvánočního shonu a vyrazili do města. Tentokrát vlakem, aby i mužská část našeho spolku mohla ochutnat horký punč a ne jeden. Ve stáncích bylo nepřeberné množství různých  lákadel.Některé dráždily chuťové buňky,a mnozí z nás neodolali, ale ve více případech byl výlet zaměřen na koupi dárečků pro své blízké .Unaveným nohám jsme nakrátko ulevili v cukrárně u kávičky ,dočkali jsme se rozsvíceného náměstí, poslechli vystoupení ZUŠ Olomouc a vydali se na zpáteční cestu.Výlet jsme zakončili ve Spolkovém domě v Lomnici,kde jsme si sdělovali dojmy a zážitky. Myslím, že byli všichni spokojeni.  Pokračování textu Výlet do Olomouce

Keramik

Dospěláci si udělali výlet vlakem do Olomouce a navštívili člověka, který by mohl být mnohým příkladem svou vitalitou, vtipem, ale i vztahem k ostatním. Má rád lidi, zpívá ve sboru, pracuje s hlínou a jeho tvorba je velmi originální. Za deset let mu bude devadesát – jak sám o sobě říká. Možná, že ho v brzké době uvidíme i u nás. A pak se dozvíte i jeho jméno.  Pokračování textu Keramik

Za obec krásnější

Všichni ti, kteří projíždí naší obcí, i uživatelé nově vybudovaného chodníku si nemohou nevšimnout nové „botanické zahrady“. Ta je zřízena na pozemcích obce, silnic  a dokonce i na pozemcích vypůjčených od lomnických občanů. Vše je ovšem náležitě ošetřeno smlouvou na dobu dočasnou, což je o den méně jako trvale.  Pokračování textu Za obec krásnější

Vídeňský novoroční koncert

Ani letos, na Nový rok, jsem si nenechala ujít překrásný koncert vídeňských filharmoniků, který běžel tři hodiny na televizní obrazovce.Sledujeme ho každoročně a vždy překvapí. Překrásně vyzdobený zlatý sál, plno aranžovaných živých květin a hudba světoznámých autorů interpretovaná vynikajícími hudebníky různých národností. Tentokrát dirigoval Maris Jansons z Lotyšska, který už jako třicetiletý byl dirigentem v Leningradě. Podmanivou hudbu umocňovaly záběry vídeňských ulic, které jsem nedávno navštívila, pohled na široký Dunaj, který protéká starobylými městečky a také tance baletních umělců v choreografii /kupodivu/českého autora.  Pokračování textu Vídeňský novoroční koncert