Archiv autora: Olga Grézlová

Zastupitelka

Kulturní víkend v Lomnici

Tak se nám tu minulý víkend sešly dvě akce. Jedna odreagovací – Retro diskotéka a jedna sportovní – nohejbalový turnaj.
Diskotéka, pravděpodobně tím, že se jednalo o 90 léta, že byla venku a že počasí přálo, přitáhla spoustu přespolních, místních i bývalých lomničanů všech věkových kategorií. Myslím, že se všichni co se rádi baví, se dobře pobavili, a ti co rádi tančí, si dobře zatančili (našli se i jedinci, kteří za celý večer taneční parket téměř neopustili 🙂 ). Akce byla opravdu vydařená a jedním slovem super.  Pokračování textu Kulturní víkend v Lomnici

4. jednání zastupitelů

Jak už bývá zvykem, zasedání opět nemělo hladký průběh. Doba trvání se protáhla na více jak 4 hodiny. Občané už v průběhu zasedání odcházeli otrávení a troufnu si říct, že znechuceni byli i zastupitelé. Nějak to nejde. Máme tady 4 zastupitele, kteří jdou ruku v ruce s paní starostkou, a spolu s ní tvoří pětičlennou koalici. A ať mi nikdo netvrdí, že to tak není, dokazuje to hlasování, které je až na drobné vyjímky vždy jednoznačně shodné a jeví se jako předem domluvené. Na straně druhé máme 4 zastupitele v Pokračování textu 4. jednání zastupitelů

Buďme lepší než Roudno

Jedním z naších cílů na volebním programu bylo i to, abychom ve spolupráci s občany hledali efektivnost využití sběrného dvora a dokázali přitom zvýhodnit občany, kteří odpad separují.
Hledali jsme cestu, jak začít, jak lidi oslovit, jak získat peníze za třídění odpadu zpět do obce. A našli jsme toto – V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města Pokračování textu Buďme lepší než Roudno

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku

V neděli 30.11. se konalo již tradiční slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku. Tento rok byla tato akce rozšířená o lampionový průvod dětí základní a mateřské školy. Sešlo se nás i přes nepřízeň počasí docela dost. Děti z dramatického kroužku pod vedením paní Mgr. Mrtvé předvedly pěkné představení, spolu s dětmi se základní školy jsme si zazpívali koledy, popíjel se punč a čajík, něco se zoblo, a nakonec děti svým pokřikem rozsvítily stromeček. Myslím, že všichni odcházeli domů spokojení i když asi i pěkně promrzlí 🙂 ale určitě příjemně svátečně naladění.. 🙂 a už se zase těšíme na Ježíška!

 20141209_192409

Předpoklady pro starostu (obec Jílová)

Citace z internetu:

„Pokusili jsme se je (předpoklady) sestavit za sebou podle našich priorit a důležitosti:

 

 • Organizační, manažerské a řídící schopnosti prověřené praxí
 • Zkušenosti s vedením firmy, úřadu, organizace, spolku
 • Jasná vize rozvoje města – jen opravy a údržba současného stavu nestačí
 • Slušnost, bezúhonnost – vede spořádaný rodinný život
 • Pracovitost, cílevědomost, nasazení
 • Ctižádostivost, vytrvalost v plnění úkolů, kreativita
 • Otevřenost, vstřícnost, schopnost přijímat i jiné názory
 • Komunikační schopnostmi, umění jednat s lidmi
 • Nejlépe vysokoškolské vzdělání
 • Neúplatnost, finanční nezávislost na platu starosty
 • Rozhodnost, neústupnost, důslednost
 • Reprezentativní vystupování, znalost etikety
 • Zájmy města staví před zájmy osobní a skupinové
 • Ctí pravidla, i ta nepsaná, hraje se všemi otevřeně a fér
 • Má cit pro spravedlnost a má sociální cítění
 • Co slíbí, to splní – nevymlouvá se na okolnosti a na jiné
 • Spolupracuje s odborníky na řešení problémů, nechá si poradit

 

Z takto získaných informací jsme zjistili, že někteří kandidáti nemají na tak významnou veřejnou funkci odpovídající vzdělání (………………..) ani řídící zkušenosti z praxe, nebo se k dřívějšímu zaměstnavateli nezachovali slušně (……………..) stále se na něco či na někoho vymlouvají (………………), dávají obecné sliby (……..) nebo slibují něco, co nemohou splnit (……….), utajují různé informace (……………………), protěžují své známé a kamarády na úkor schopnějších (…………………). Pro mnohé by pak funkce starosty byla jejich kariérním vrcholem a největším zdrojem příjmů.“