Archiv autora: R

První zasedání – 2. část – Volba starosty

Všichni v sále již věděli, kdo se stane dnes starostkou. Přesto se nikdo nenudil. Šlo o to, jak to bude vypadat. Je to přece jedno z nejzásadnějších a nejzodpovědnějších rozhodnutí zastupitelstva. „Vybrat ze svého středu nejlepšího kandidáta na starostu.“

Možná však někde ve filmu, ale ne u nás v Lomnici. Paní starostka vyzvala pana místostarostu Šebestu, aby učinil návrh.

„Navrhuji paní Annu Šomodíkovou“.

Bohužel jsme se nedozvěděli proč, čekal bych využití situace plného sálu lidí k obhajobě návrhu. Například prezentace úspěchů, co se jí povedlo v minulém volebním období, kam směřují její vize atp. Z cílem získat váhající členy zastupitelstva. Pro širší podporu. Vypadá to lépe, když nemá starosta rozhodující hlas sám o sobě. Alespoň pokus by se cenil, jako snaha komunikovat.

„Má někdo jiný návrh? “

Ano, má. Kdo to tu zdržuje? Nejmladší zastupitelka paní Olga Grézlová si dala tu práci, aby si našla ideální vlastnosti starosty a ty přednesla zastupitelům k úvaze, s vlastním návrhem kandidáta nejbližšîho ideálu, paní Pavlínu Kocourkovou. Asi málokdo bude vyhovovat tomuto ideálu, ale je dobré, že o tom někdo takto přemýšlí. Taky si za to vysloužila velký potlesk.

No a hned nato došlo k největšímu trapasu večera. Na to se však musím nadechnout a pokračovat budu příště.

 

První zasedání – 1. část – Úvod

Večer 6.11.2014 byl před obecním úřadem shluk lidí, kteří čekali na první zasedání zastupitelstva. V tomto období se již brzo stmívá. Povídali si. Konečně se otevřely dveře a lidé mohli vstoupit. Lidé stále přicházeli a nakonec jich tam bylo tolik, že ani židličky nestačily a musely se shánět dodatečně.

První zvláštnost zasedání byla hned v úvodu. Zpravidla první zasedání vedl nejstarší člen zastupitelstva až do okamžiku zvolení starosty. Potom zasedání vedl starosta. Paní Šomodíková se však chopila vedení schůze ihned. Asi je to dnes již jinak. Úcta ke stáří se vytrácí nejen z politiky… Padala nějaká slova s paragrafy a odstavci. To asi kvůli liteře zákona a vážnosti situace. Pak návrh programu… Navržený program byl schválen.

První bod – počet místostarostů.

Paní exstarostka vysvětlila proč potřebuje dva místostarosty a kdo konkrétně se jimi stane. Má to být  MVDr. Aleš Jurovic pro dotace a pan Josef Šebesta jako zástupce starostky. Lidé v sále se po sobě koukali trochu zmateně, ne kvůli bodu dvou místostarostů, ale proto, že ještě ani nebyl zvolený starosta a již se rozdávaly funkce místostarostů. Takový pocit, jako když vám někdo prozradí vraha hned na začátku detektivky. Proč jsem do toho kina šel… Takže nám naivním došlo, že vše je již dohodnuto, starosta, místostarostové i výbory. Stačilo tedy jen oznámit, koho tím paní Šomodíková pověřila a mohli jsme jít domů. Ale vraťme se do sálu. Dva místostarostové se nelíbili panu Jelínkovi. Uvedl jasné argumenty, že ubývá lidí v obci, ubylo zastupitelů a že je to docela přepych. Paní Šomodíková svůj návrh obhájila argumentem „ve Václavově mají taky dva“ a že to obec nebude stát nic navíc (alespoň zatím). Koalice si to sama odhlasovala. Na otázku občana, co tedy bude dělat starostka, odpověděla „Nic“.

Ve Václavově mají opravdu dva místostarosty, ale z jiného důvodu, jako spojení dvou protistran. Obec Rýžoviště, má přes 600 lidí a zvládne to starostka s místostarostou sami. Pro nás občany je důležité, že je tam alespoň jeden, který má schopnosti vyznat se v odborné práci starosty a doufejme, že se panu Jurovicovi podaří něco vymyslet, vyběhat a dotáhnout a my se brzy projdeme po novém chodníku.

Příště 2. část – Volba starosty.

Výsledek voleb 2014

Tak tu máme za sebou další volby. Zúčastnil se jich rekordní počet volebních stran.  Celkem 5. Tento fakt vypovídá o určité nespokojenosti občanů s prací dosavadního zastupitelstva pod vedením paní Šomodíkové.

Můžeme trochu závidět lidem v obcích s jednou volební kandidátkou. Kde mají občané spravedlivého starostu, který pracuje pro blaho všech občanů a celé obce. A nemusí tedy řešit „občanské války“. Což je vedle přírodních katastrof to nejhorší, co může obec potkat.

Také můžeme mluvit o zvýšeném zájmu lidí o věci veřejné. V roce 2010 přišlo k volbám 216 voličů a letos to bylo již 265 voličů. A to jsme během čtyř let přišli o 20 možných voličů.

Nicméně, zvítězili kandidáti hnutí Občané se čtyřmi mandáty. To znamená, téměř stejná parta kolem dosavadní starostky Anny Šomodíkové, Josef Šebesta a Anna Kyselová. Tentokrát však s sebou přizvali i nového nadějného kandidáta MVDr. Aleše Jurovice. Tímto gratulujeme k vítězství. Druhé hnutí paní Šomodíkové získalo další jeden mandát Martina Blahuše a tím pádem má většinu v zastupitelstvu.

Komunisté získali dva mandáty Ing. Lukáše Ficka a Ing. Jaroslava Jelínka a Sociální demokraté překvapivě na mandát nedosáhli.

Největší překvapení však bylo Sdružení pro Pavlínu Kocourkovou s úplně novými lidmi, které po dvouměsíčním působení dokázalo získat dva mandáty – Ing. Pavlína Kocourková MBA. a Olga Grézlová. Obrovský úspěch. Gratulujeme. Snad je to záblesk na nové lepší časy.

 

Shrnutí: Koalice paní Šomodíkové získala celkem 1081 hlasů, což je menšina 47,4%. Opoziční strany získaly 1198 hlasů, což je většina 52,6% hlasů. Je to tedy v přímém nesouladu s počtem mandátů. Stalo se to tím, že síla opozice se rozložila v množství volebních sdružení a stran.