Archiv autora: Václav Vašíček

Člen mysliveckého sdružení Výšina

Když hory troubí

Když hory troubí

Přišel měsíc září, a jak určitě všichni obdivovatelé přírody vědí, toto období patří naší královské zvěři.

Hory se rozezvučí jeleními melodiemi lásky a tyto pro náš sluch příjemné skladby se nesou z hřebenu na hřeben.

Chraplavými, hlubokými tóny si jeleni na vědomí dávají –

kdo je silnější, kdo z nich vládne nejpočetnější tlupě ušlechtilých laní.  Pokračování textu Když hory troubí

Pozdrav ze srnčí říje.

Tak jako u každého živočicha, tak i u srnčí zvěře každoročně probíhá páření. Těmto srnčím námluvám říkáme srnčí říje. A srnčí zvěř si k tomuto jednoročnímu rozmnožovacímu cyklu vybrala letní čas. U nás, v našem regionu konec měsíce července a víc jak první polovina měsíce srpna. Prostě nejteplejší letní dny. To mě přivedlo k tomu, napsat o této nejkrásnější, nejušlechtilejší zvěři pár řádků.  Pokračování textu Pozdrav ze srnčí říje.

Něco z vodní říše

    V blízkosti našich domovů se nachází mnoho vodních toků, rybníků a jezírek. Ať už je to velice dobře zasazený do krajiny nedávno vybudovaný mokřad a tůň II u Jamartic, další rybník Biologičák mezi Rýmařovem a Jamarticemi, rybník v Břidličné, nádherná jezírka také v Břidličné a dalších větších i menších vodních ploch. Samozřejmě nesmím zapomenout na Slezskou Hartu a Tylovský rybník. Z potoků a řek uvedu jen ty nejznámější a to řeku Moravici, Podolský potok a říčku Huntavu vyznačující se kouzelnými Rešovskými vodopády. Tyto vody mají něco společného a to, že pramení v našich nádherných jesenických horách. Pro milovníky přírody a fotografy skrývají mnoho. Úžasné prostředí a hlavně spoustu živočichů, které možná mnozí z nás ani nespatří, ale fotografy přírody hodně lákají. Vzrušuje je boj s pořízením fotografie některého z těchto tvorů, doprovázeny neskutečnými, nepopsatelnými, neopakovatelnými okamžiky a jedinečnými zážitky při fotografování a pak ta radost, když se konečně dostaví výsledek v podobě slušné fotografie, třeba jen dokumentační.  Pokračování textu Něco z vodní říše

Červen měsíc myslivosti a Lomničtí myslivci

    Každý rok si pravodatní myslivci připomínají Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody. Dávají o tomto měsíci vědět i veřejnosti a to různými způsoby. Tady v Lomnici si tento uctívaný měsíc, myslivci připomněli společným setkáním a to tentokrát v pracovním duchu. Domluvili jsme se a také tak bylo rozhodnuto na předešlé členské schůzi, že uspořádáme brigádu na výstavbu a opravu mysliveckého zařízení. Brigáda se konala 4.6 v objektu pana Jelínka a sešlo se nás celkem dost. Ne jen že byl nachystán materiál pro výstavbu a opravy, ale i bohaté občerstvení v podobě čerstvě uzených klobás, chlazeného piva a nesměla chybět ani štamprlička slivovice. Vyrobené nové posedy a opravené starší zařízení kazatelna a krmelečky jsme okamžitě rozváželi po dokončení do revíru. Tato pracovní část byla ukončena krátkým, příjemným posezení v altánku u pana Jelínka.  Pokračování textu Červen měsíc myslivosti a Lomničtí myslivci

Kamzík horský

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra)

       Určitě každý z nás zná naše Jesenické hřebeny a ví, že jsou to snad nejkrásnější hory naši vlasti, ale málo kdo se setkal s ozdobou našich hor a to s kamzíkem horským. Pokusím se v pár řádcích tohoto obyvatele Jesenických hřebenů trochu přiblížit. Kamzičí zvěř má velice starý původ. Zoologové tvrdí, že kamzíci jsou potomky vyhynulé antilopy Pachygazela grangeri, která žila v období před 12 miliony let. Pokračování textu Kamzík horský

Z řeky Moravice

Je letní období a to bývá většinou okurková sezóna, ale jen zdánlivě. V přírodě se stále něco děje. Jedno končí, druhé začíná. Koncem července začne u nás srnčí říje, v září jelení a podobně. Teď, chci tyto stránky obohatit úplně něčím jiným a to o skvosty našich vod o ledňáčky říční z řeky Moravice. Myslím si, že by toto odpočinkové téma mohlo zaujmout většinu návštěvníků tohoto webu. Pokračování textu Z řeky Moravice