Bulvár

Najdou se lidé, kteří označují tento blog za bulvár. Jsou jen dvě vysvětlení. Buď tyto stránky nikdy neviděli, jen něco zaslechli anebo viděli, četli, ale chybí jim jen znalost pojmu „bulvár“. Těm prvním stačí přečíst si nezaujatě o čem se tu píše, pochopit smysl nebo nepřečíst nic a raději se nevyjadřovat k něčemu co neznám. Ti druzí mohou číst dále, pochopit a vyhnout se tak zbytečně trapné situaci plynoucí z neznalostí obecných pojmů.

Výtažek z wikipedie:

Historie pojmu bulvár

Označení bulvár pochází z francouzského slova boulevard, které označuje širokou ulici, třídu s významnou zelení. Na ní prodávali kameloti první noviny od 30. let 19. století dělníkům po cestě do práce. Postupný rozvoj tisku nastal o století později se zlepšením tiskových technologií (rotačka, telegraf, psací stroj). V českých zemích byl bulvární tisk označován jako šestákový nebo krejcarový, v USA pennypress, v Německu Groschenpresse.

Bulvární médium

Bulvární médium je označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli emoce (krev, sex) a aktualita, jejíž význam postupem času klesá. Vyznačují se pětkrát až desetkrát vyšším nákladem než seriózní média. (Kde je zde krev a sex? Kde masovost?)
Dále je jejich obsah charakterizován, mimo jiné, provinčností, navozováním paniky, skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, negativismem, jednoduchostí, jasností, vytvářením celebrit a prací s nimi, předstírání autoritativnosti a blízkosti konzumentovi. Provádí interpretaci jevů na základě zákulisních informací a drbů. (Smysl tohoto blogu (mimo jiné) je právě boj proti zákulisním informacím a drbům.)
Proces nazývaný bulvarizace je přijímaním pravidel bulváru zavedenými běžnými médii. Příčinou tohoto procesu u nás je malý trh a tlak majitelů na tvorbu zisku. (O jakém zisku je obcan-lomnice.cz?)
Bulvární noviny obsahují velké titulky a obrázky, zkrácené články, jazyk může být vulgární (zde zakázáno), výrazně pracuje s emotivními slabikami a výkřiky, jednoduchou větnou skladbou, omezeným slovníkem. 
Finančně žije z inzerce velkých řetězců a statisícových nákladů. (občan-lomnice je absolutně neziskový)

Pokud vám někdo tvrdí, že i wikipedie je „blbec“ a že on ví lépe co je to bulvár, tak máte před sebou typického manipulátora. 🙂

Definice pojmu Blog, což je správné označení pro WEB obcan-lomnice.cz

Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra.

Slovo „blog“ vzniklo stažením anglického „web log“, což v češtině zhruba znamená „webový zápisník“, a zkrácením slova „weblog“.

Weblogy tvoří nesmírně široké a diferencované pole, takže pokusy o stručnou vyčerpávající definici nějakými formálními kritérii bývají neúspěšné: spektrum sahá od osobních „deníčků“ po oficiální zpravodajství firem, sdělovacích prostředků a politických kampaní; do weblogu může přispívat stejně tak jediný autor, malá skupina přátel nebo široká komunita. Mnoho weblogů umožňuje přidávat komentáře k jednotlivým příspěvkům, takže kolem nich vzniká čtenářská komunita; jiné jsou neinteraktivní.

Různí se i formát weblogů, od prostého seznamu odkazů na webové stránky po dlouhé původní texty. Jednotlivé příspěvky jsou téměř vždy označeny datem a časem; jelikož odkazy jsou pro weblogy důležité, většina má způsob, jak archivovat starší příspěvky a určit jim stabilní URL adresu; ta se nazývá permalink. Stále častější a dnes už de facto standard je nabízet přehled nejnovějších příspěvků ve formátu RSS.


Takže, když budete mít potřebu nějak shodit tento blog. Použijte třeba termíny „Pitomý blog“ „Odporný blog“ „Poťáplý WEB“ „Blog Jelínkovců“ atp. To všechno jsou správné termíny. Nebudete tak alespoň za hlupáka. 😉