Čachry machry

Víme jaké se tu v Lomnici dějí čachry machry s pozemky. Alespoň to ví stálí čtenáři. Někomu (kdo není z bratrstva) se neprodá pozemek ani pod jeho vlastním domem a někomu šikovnému se může prodat jakýkoliv obecní pozemek a třeba i s obecní cestou k jeho sousedovi…

Minulé zastupitelstvo, též vedené nynější starostkou Šomodíkovou, neschválilo opakované žádosti o prodej pozemků pod a vedle budovy Spolkového domu a to i když byli přislíbeny starostkou před koupí nemovitosti… Ale to samé zastupitelstvo lehce schválilo nynějšímu místostarostovi Jurovicovi 3 hektary pozemků vedle obecního úřadu. A to i když věděli (nebo měli vědět), že tam vede místní komunikace k domku jeho sousedky. A to už v roce 2013.

Bližší info v článku Lži na ZO. Protože, jak je zřejmé ze zápisu zastupitelstva, chtěl pan místostarosta Jurovic podvést všechny přítomné svým lživým tvrzením. Marně se sousedka dovolávala alespoň věcného břemene na prodávající se pozemek. Vždyť šlo o mnoho. K čemu dům, když se do něj nedostanete? A že by se do něj nedostala, na to vezměte jed. Známe vztah Jurovice ke své sousedce, která mu zavazí v rozpínání. Zatím jsou dva lidé v obci, které urážel na zastupitelstvu (lhářka, hrozný kokot). Na ty samé (zatím neúspěšně) volal policii (pokácené smrčky, pomluva na stránkách) a těm samým nechal ustřihnout obecní vodovodní přípojku. Je vidět, že koho nemá rád, ten si to odse… Má prostě tu moc, kterou mu propůjčili občané. Prostě uvěřit duu Šomodíková-Jurovic, je velká naivita. Takže v tvrzení místostarosty, že může po prodeji pozemku komunikaci využívat i nadále, je zřejmý velký problém. Tak jsem se zeptal obce na podrobnosti:

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (InfZ), po vás žádám následující informace:

Citace za zápisu 18. ZO: „Předsedající představila žádost paní M. Izq., která požaduje udělení věcného břemene, k rodinnému domu č. 39 pro obecní komunikaci č. 1767 z hlavní komunikace, vedoucí přes pozemek č. 789/13 v obci Lomnice u Rýmařova, a žádost o údržbu této obecní komunikace.
Předsedající se vyjádřila k žádosti, shrnula veškeré informace, které má k dispozici. Žádost byla konzultována s katastrálním úřadem v Bruntále, který nedoporučil na přístupovou cestu udělovat věcné břemeno.
K žádosti se vyjádřil p. MVDr. A. Jurovic, který přítomné seznámil se vzniklou situací podrobně.
Přístupová komunikace v současnosti vede mimo obecní pozemek, po vyježděných kolejích přes pozemek 789/13. Zároveň se A. Jurovic zaručil, že paní Izquierdo může komunikaci využívat nadále. Vystoupila paní Ing. Kocourková, která chce najít vhodné řešení vzniklé situace. Proběhla diskuze mezi panem MVDr. A. Jurovicem a paní Ing. P. Kocourkovou. Vystoupil pan M. Blahuš, který se vyjádřil k možné opravě komunikace a jejím nákladům. Vystoupila paní Ing. P. Kocourková s tím, že musíme dát paní M. Izq.o řešení vzniklé situace. Zastupitelstvo obce vzalo žádost na vědomí, s tím že paní Izq. bude vyzvána k osobní konzultaci.“

  1. Je pravdivé tvrzení MVDr. Jurovice, když podrobně seznamoval zastupitelstvo se situací, že současná přístupová komunikace nevede přes obecní pozemek? Podle informací z katastru je pozemek 798/13 v obecním vlastnictví, tak nevím, kde je chyba.
  2. Má obec  zájem prodat obecní pozemek 798/13 s jedinou příjezdovou komunikací k domku čp. 39, soukromému subjektu? Jestli ano:
    1. Komu?
    2. Nabídla obec, při svém zájmu komunikaci prodat, zda komunikaci nechce koupit právě majitel č.p. 39, protože toho se to zásadně týká?
    3. Pokud kupující není zrovna majitel nemovitosti, ke které komunikace vede. Jak obec vyřešila, znemožnění přístupu k domku č.p. 39?
  3. Jakým právem či jakým úkonem a z jaké pozice by mohl pan místostarosta A. Jurovic zaručovat nebo omezovat využívání obecní komunikace? (Na základě jeho tvrzení.) Tuto obecní cestu snad může využívat každý, nebo ne?
  4. Jaké konkrétní informace poskytl pan zastupitel M. Blahuš, který se vyjádřil k možné opravě komunikace a jejím nákladům? Ze zápisu to není zřejmé.

Po obvyklých tahanicích jsem dostal odpověď:

U bodu 1. se potvrdilo, že místostarosta dezinformoval přítomné…
U bodu 2. ze sebe dělají blázny, jako by nevěděli, kudy vede cesta. V prvním bodě jasně říkají kudy vede. Tak na co řeči „v případě, že bude geometrickým zaměřením….“ Proč by tedy Jurovic sliboval, že může cestu využívat i po prodeji? A sám tvrdil (v zápise to je), že vede přes pozemek, který si chce koupit. Ale dobrá zpráva, obec nebude odprodávat cestu v žádném případě. Tak si to nakonec rozmysleli. Jak je ale možné, že schválili prodej celého pozemku? 🙂
U bodu 3. jsem se odpovědi nedočkal. No jasně, neměl žádné právo.
U bodu 4. jen poznamenám. Co by mělo být v zápise? Že někdo něco říkal nebo kdo a co říkal… ale to už je jiné téma.