Archiv rubriky: Chodník

Ruší se rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako orgán příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 11, § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 90 odst. 1 písm. b) téhož zákona

ruší rozhodnutí

Městského úřadu Břidličná, stavebního úřadu, Pokračování textu Ruší se rozhodnutí

Cyklostezka III – parkování

Nepřemýšlím nad tím, proč byl stažen projekt z územního řízení místostarostou Jurovicem. Projekt byl zjevně nepřipraven. Nebyl řádně prodiskutován s veřejností. Nyní je zde znovu, ale v jiné formě (forma veřejné vyhlášky) s vyloučením veřejnosti. Připomínky veřejnosti však do teď nebyly řešeny. Jak tvrdí vedoucí stavebního úřadu – upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy místní poměry. Přece nebude někomu něco vysvětlovat.  Pokračování textu Cyklostezka III – parkování

Cyklostezka III

Každý lomničan asi touží po tom, aby byla možnost pohybovat se po obci bezpečně. Původní plán cyklostezky se ale pořád mění a výstavba proti slibům vázne. V plánech se přehazuje z jedné strany na druhou. V etapách je dnes již docela chaos. Stále se něco prodlužuje anebo vlastně spíš zkracuje. Jakoby nešlo něco vyřešit. Co to obec stálo, tyto stálé změny projektu, zatím nevím. A také nevím proč se tak děje. Ale podal jsem na obec žádost o tuto informaci. Aby nevznikaly nějaké šumy v něčím zájmu. Už jsem slyšel přímo od Jurovice, že občané sami chodník nechtějí. Osobně žádného takového neznám.

Pokračování textu Cyklostezka III

Územní řízení obecně

V souvislosti se stavbou cyklostezky a chodníku u nás, nabízím dotčeným účastníkům možnosti využití práva v právě probíhajícím územním řízení. Protože se mohlo stát i vám, že na vás zapomněli anebo vás k něčemu dotlačili.

Možnosti využití práva v územním řízení.

Územní řízení je proces rozhodování o konkrétním využití a uspořádání určitého území. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, kterým se vymezuje území pro navrhovaný účel a stanoví se podmínky, za kterých lze záměr realizovat.  Pokračování textu Územní řízení obecně

Smíšená stezka Lomnice – návrh

Smíšená stezka Lomnice – návrh

Dne 9.12.2014 se zastupitelé na svém řádném jednání rozhodli vybudovat smíšenou stezku pro cyklisty a chodce v naší obci. Smíšená stezka je navrhovaná od križovatky na Ryžovište po vyústění na místní komunikaci z Lomnice do Tylova. Zároveň schválila výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace. K zpracování této dokumentace byla výběrovým řízením vybrána Ing. Smítalová Linda – Atelis z Olomouce.  Pokračování textu Smíšená stezka Lomnice – návrh