Archiv rubriky: Křesťané

3. Přejícnost

přejícnost

Přejícnost je především laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, a přátelství bez předsudku.

Úspěšný život je založený především na důležité věci – pozitivních hodnotách. Co do života přinášíme, to také dostáváme.  

Mezi pozitivní hodnoty patří nejenom velkorysé, přejícné a optimistické myšlení, Pokračování textu 3. Přejícnost

4. Milosrdenství

strom milosrdenství

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

 

Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení.

Jako milosrdenství (lat. misericordia) se v Bibli označují skutky křesťanské lásky k bližnímu, jimiž člověk naplňuje Ježíšovo přikázání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“. Milosrdnost stojí v Bibli často vedle spravedlnosti jako vlastnost Boží. Pokračování textu 4. Milosrdenství

7. Lenost

CO JE TO LENOST?

28d7c13048_89060932_o2

Lenost je patrně nejkomplikovanější ze všech sedmi hlavních hříchů a v porovnání s ostatními se dá jen velmi těžko definovat. Když se řekne lenost, napadne většinu lidí nejprve nicnedělání, zahálka. Ovšem lenost je často spojována se starší představou vyjádřenou latinským slovem acedia, které se někdy překládá jako „duševní lenost“ či „zoufalství„. Tato dvě vymezení však právě poukazují na problém, jaký s leností máme. Je-li to pouhé nicnedělání, lze ji pokládat za menší morální poklesek, avšak většina z nás by těžko označila menší zahálčivost za jedno z největších nebezpečí pro lidský život. Když si ráno trochu déle poležíme, nesrazí to asi západní civilizaci na kolena. Je-li však definována jako „zoufalství„, pak se nachází velmi blízko „deprese„, a dobře víme, že deprese je obvykle nemoc, která postihuje některé lidi bez jejich vlastního přičinění. Není to svobodně zvolený způsob života, úkon neposlušnosti vůči Bohu či komukoli jinému. Pokud to chápeme takto, sotva lze lenost označit za hřích. Lenost je buď příliš triviální, abychom se jí vůbec zabývali, nebo příliš neúmyslná, aby se z ní dal člověk vinit. Pokračování textu 7. Lenost