Archiv rubriky: Právník

Rozsudek 2

Další spravedlivý rozsudek. Je těžko uvěřitelné, jaké zbytečné škody nám způsobuje diletanství týmu starostky Šomodíkové. Jinde, i ve větších obcích nemají problém se zveřejňováním příjemců veřejných prostředků a to i když mají jen dva zaměstnance nebo dokonce jen najatou externí účetní na dva dny v týdnu. Ale u nás je všechno problém. I s účetní, která mimo svůj krásný plat, pobírá od obce ještě další peníze na nějakou smlouvu. Nechtěl jsem nic jiného, než pravidelně dostávat od obce informace, na které má každý občan právo. Několik krajských koleček a nakonec se na mě i na nařízení krajského úřadu sprostě vykašlali. Našim holkám přece nikdo nebude říkat, co mají dělat. Lomničtí feudálové. Také doufám, že ztráty, které způsobují obci nakonec zaplatí ze svého, protože ani tímto rozsudkem to ještě nekončí. Snad odstoupením starostky by to mohlo skončit, každý normální člověk by odstoupil z funkce, na kterou prokazatelně nemá a dal by šanci jiným. Ale nebojte se, starostka Šomodíková normální není… a svědomí ji nepronásleduje… nemůže….neexistuje…
Pokračování textu Rozsudek 2

Rozsudek 1

První spravedlnost dorazila do obce Lomnice. Žádný občan by si neměl nechat rozkrádat svou obec lidmi, kteří se dočasně dostali k moci a měl by se ptát komu, za co a proč cinkají obecní nebo také občanské penízky. Už se jich tu ztratilo dost.
Jak již snad každý Lomničan ví, starostka obce Šomodíková ignoruje práva občanů a vládne si tu nemravně a protiprávně, jak ji jen napadne a hlavně jak to jí a jejímu kartelu vyhovuje. Žádná pravidla tu neplatí ani ta její. Platí obecními prostředky za osobní loajalitu a nejste-li loajální máte smůlu ve všem. Zbaví vás občanských práv natotata. Bude tajit, lhát, pomlouvat, mlžit, kout pikle, vyhrožovat násilím, stříhat přípojky vody, mařit občanské úsilí a investice a jinak škodit… jen aby si vychutnávala svou dočasnou moc a srovnala zvědavé (tím pádem neposlušné) občany. Místo toho, aby dělala co má, co se od starosty očekává. Ať to obec stojí co to stojí, nejde to z její kapsy. Naštěstí totalita v naší obci má své meze… Pokračování textu Rozsudek 1

Frustrující úřad

Muže frustrovalo, že  mu radnice dvacetkrát odmítla poskytnout informace. Teď vysoudil odškodné.

Když úřad nerespektuje ani dvě desítky rozhodnutí nadřízených orgánů a odmítá poskytnout informace, na které má občan podle zákona nárok, je to nebývalá neúcta. Již ve dvou případech – městysu Divišov a Krajského úřadu Zlínského kraje – soudy přikázaly, aby úřady za takovéto nerespektování práva vyplatily odškodné ve výši desítek tisíc korun. Tento postup totiž podle nich může v občanech vyvolat oprávněnou frustraci z toho, že i když jim nadřízené úřady dávají za pravdu, svého práva se nedovolají.

Čtyři roky chtěl od radnice zjistit, jak obec hospodaří. Ani dvacet žádostí mu na to ale nestačilo, a tak spor rozhodl až Krajský soud v Praze.

Ten i přes to, že stejně tak dvacetkrát postup tehdejšího starosty jako nezákonný shodil Krajský úřad Středočeského kraje, pravomocně potvrdil, že Petr Pohůnek z Divišova má od své obce dostat odškodné 21 tisíc korun.  Pokračování textu Frustrující úřad

Územní řízení obecně

V souvislosti se stavbou cyklostezky a chodníku u nás, nabízím dotčeným účastníkům možnosti využití práva v právě probíhajícím územním řízení. Protože se mohlo stát i vám, že na vás zapomněli anebo vás k něčemu dotlačili.

Možnosti využití práva v územním řízení.

Územní řízení je proces rozhodování o konkrétním využití a uspořádání určitého území. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, kterým se vymezuje území pro navrhovaný účel a stanoví se podmínky, za kterých lze záměr realizovat.  Pokračování textu Územní řízení obecně

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Na základě případu neposkytování informací a jejich neoprávněného zpoplatňování jsem si přečetl správní řád, podle kterého jsem se dozvěděl, že opravdu žijeme v právním státě. Milé překvapení. Na všechno máme rozumný paragraf. To znamená, že normální člověk (úředník) se seznámí se zákonem a postupuje podle něj. A vše je v pořádku. Jediný problém je, že zákon nějak nepočítá se situacemi, kdy se k moci dostane psychopatický jedinec, který na zákon kašle a myslí si, že je středobod vesmíru. Kraj potom plní jen funkci matky zlobivého dítěte, která mu nemůže dát ani na zadek. Je to jako, když deváťák liská prvňáčky a deváťáka nemá kdo lisknout a tak mu domlouvají, nedělej to, to se nesmí. A deváťák (psychopat) na to: Ale když mě to baví… A tak to jde dokola. Domů chodí zliskaní stále jen ti prvňáčci.

Pokračování textu ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Požadavek na úhradu

Požadavek na úhradu nákladů při poskytování informací

Česká republika je demokratickým právním státem a problematika práva na informace se proto řeší v souladu s principem publicity (otevřenosti) správy, jenž umožňuje občanům přístup ke všem informacím, až na ty, které jsou z taxativně stanovených důvodů (jež mají povahu určitého veřejného či „vyššího“ zájmu) širší veřejnosti odepřeny.1)

Přičemž s tímto souvisí i požadavek, aby dostupnost informací byla zajištěna, mimo jiné, jejich bezplatností.  Pokračování textu Požadavek na úhradu

Mzdy zaměstnanců obce

Získávání informací zastupitelem

Protiprávní jednání paní starostky Šomodíkové je v naší obci běžné. A to nejenom vůči občanům, ale i vůči zastupitelům. Kontrolní výbor, který má dohlížet na zákonnost postupů je u nás jen symbolický, nedělá žádnou činnost, protože předseda, pan zastupitel Šebesta, je její člověk. Stejně tak finanční výbor vedený paní zastupitelkou Kyselovou.
Jak je možné, že paní starostka odmítá informace zastupitelům? Jak je možné, že je veřejně pranýřuje, když si chtějí něco okopírovat či vyfotit? Jak to, že neodpovídá na dotazy zastupitelů? Proč tu máme frašky typu tajná volba ředitelky? Kam až diletantizmus paní starostky dojde? Pokračování textu Získávání informací zastupitelem

Aktivní občané

„Jste aktivní občané? Můžete žádat o grant. Dvěma miliony korun podpoří Nadace Karla Janečka a Fond Otakara Motejla aktivní občany, kteří zlepší život ve své obci.

Neziskové organizace i jednotlivci mohou ode dneška žádat o grant na aktivity, které zefektivní práci radnic a zapojí občany do rozhodování o obecních záležitostech. Pokračování textu Aktivní občané