Archiv rubriky: TJ Sokol

Žádosti o finance

Je normální, když obec podporuje činnosti spolků. Pokud v tom je nějaký řád či spravedlnost, aby to nedělalo zlou krev po obci. U nás v Lomnice si nejsem jistý. Současní obecní představitelé zatím dokazují pravý opak. Rozdělují obec tím, že někomu dají (sobě) a jiným ne. Uvidíme letos. Zde jsou platné žádosti o finanční příspěvek na tento rok: Pokračování textu Žádosti o finance

Hravě zdravě

aneb koncepce podpory a rozvoje sportu v obci Lomnice

Sport podněcuje touhu člověka zlepšovat se, dosahovat individuálních limitů, poznat sebe sama, koncentrovat úsilí a směřovat k cíli, překonávat překážky, spolupracovat, vyrovnat se s  neúspěchem apod. Sociální rozměr sportu získává na významu vzhledem k problémům individualizace zájmů a atomizace společnosti, sociální stratifikace, občanské pasivity a  vyloučení s častými důsledky sociálně patologického chování. Sport je založen na spolupráci a týmové práci, odpovědnosti k celku. Přátelství vytvořená ve sportu, sdílené prožitky, patriotismus, vztah k místu a identita, hrdost i vlastenectví jsou celoživotní hodnoty, které sport přináší a lze je jen obtížně formovat jinými aktivitami. Sport usiluje o šíření idejí fair play, rovnosti a spravedlivosti. Bojuje proti xenofobii a aktivně rozvíjí multikulturní společnost.

(opsáno z vládní koncepce podpory sportu 2016-2025)  Pokračování textu Hravě zdravě

Smysluplnost?

Zajímalo mě, kolik investuje naše obec do místních spolků a jestli je v tom nějaká smysluplnost a spravedlnost. Bohužel o spravedlnosti nemůže být ani řeč. Největší místní spolek, nedostal nic, ačkoliv měl v rozpočtu malou částku schválenou. Zato TJ Sokol měl i neplánované investice. Mimo to, co měli schváleno v rozpočtu, se objevily ještě další náklady, u kterých jsem chtěl zjistit výši a smysluplnost. Požádal jsem tedy o informace, aby nedocházelo k informačnímu šumu:  Pokračování textu Smysluplnost?