Čtvrté zasedání

Tak jak se situace na třetím zasedání jevila už přirozená, tak na čtvrtém veřejném zasedání jsme se vrátili snad až do feudalismu.
Paní starostce se podařilo opět ovládnout celou svou část zastupitelstva (i tu novou). Jejich hlasování bylo nacvičené na pracovní schůzce až do posledního detailu. Bylo to poznat už jen z toho, že při počítání hlasů při hlasování se paní starostka dívala jen na druhou stranu k opozičním zastupitelům. Bylo mi hodně smutno při pohledu na nové loutky tohoto divadélka. Jediné dva body, které chtěla opozice zařadit do programu nebyly schváleny. I když to byly úplně nevinné body, jen krátké zprávy. Zprávu o činnosti OÚ (která byla schválena na minulém zastupitelstvu a měla tak být automaticky zařazena do programu) a zpráva o činnosti Finančního výboru. Prý, aby toho nebylo moc. Ale v podstatě šlo o první demonstraci síly paní starostky toho večera. Mě jako prostého občana zajímaly hlavně tyto zprávy. Nepochopil jsem doteď co je špatného na těchto informacích. Problém byl v podstatě v tom, že Zprávu o činnosti obce paní starostka nevypracovala, porušila tak schválené ustanovení zastupitelstva. To znamená, že je pomalu zralá na odvolání z funkce a ten kdo kryje její šlendrián nějakým krycím falešným hlasováním by si měl sáhnout do svědomí a uvědomit si na čem se to podílí. Rovný chlap by měl po takovémto skutku problém podívat se do zrcadla.
Opoziční zastupitelé hlasovali jistě podle svého svědomí a podle slibu který dali po zvolení do zastupitelstva. Dokonce podávali i různé návrhy. Například v bodě osvětlení obce. Což byl mimochodem další trapas a demonstrace síly a jednoty vládnoucí party. Osvětlení v obci bylo realizováno narychlo, jen jako obcí placená předvolební kampaň bývalých zastupitelů. Alespoň to vyplývá ze smlouvy spíchnuté horkou jehlou. Nicméně daly se zachránit nějaké peníze. Ing. Jelínek navrhoval zaplatit to ihned bez nevýhodného úvěru a ušetřit tak pro obec asi 250 000 Kč. Ing. Kocourková brala v potaz zádrhele smlouvy a navrhovala splacení ve dvou letech a ušetřit tak alespoň 140 000 Kč pro obec. Co na to náš vedoucí tým? Jednohlasně vzal čtvrt miliónu korun českých a vyhodil je z okna. Chápal bych ono trio, kterému to pomohlo k volebnímu úspěchu a možná zůstalo něco mezi prsty, ale nerozumím, proč se do toho nechali namočit i dva, kterým jsem tak věřil…
Vystoupení zmanipulovaných zaměstnanců již nebudu komentovat. Musím však ocenit paní starostku, za její umění manipulace, které dosahuje prvoligových kvalit. Třeba i případ jednoho loajálního občana, který vystoupil proti Ing.Jelínkovi. Ten tvrdil, že důvod pro zdražení vody není dostatečný a v souvislosti s příjmy obyvatel nesociální. Občan se ohradil, že chce zdražit vodu, protože všechno se zdražuje. Už vidím novodobé stávkující jak táhnou do Prahy s hesly „Chceme zdražit elektřinu!“ „Máme příliš vysoké platy!“ „Nechceme levně chleba!…. 🙂
Dále si pamatuji opětovné nesmyslné šprajcování při poskytování dat finančnímu výboru. Zákon nezákon, obec je moje, já jsem tu veličenstvo na věčné časy. Doufám, že s tím brzo výbor něco provede a nebudou jen stále trpělivě nastavovat druhou tvář.
Demonstrace síly se povedla. Jenom se zapomnělo, že je to úplně zbytečné, že na takové pitomosti už není doba. A může to vzbudit jen úsměv na tváři a kroucení hlavou. Jsme v demokracii a máme v obci samosprávu. Kdo jen trochu chápe, ví, že nikdo se nedá vyloučit z tohoto dění, když nechce… a kdo nechápe, snad brzo pochopí…

 

6 thoughts on “Čtvrté zasedání”

  1. Že bylo vše nacvičené a dohodnuté předem, tak o tom nás přesvědčil pan místostarosta Šebesta, když se hovořilo o platbě za osvětlení, tak řekl: “ to je názor pana Jelínka, my zastupitelé jsme se dohodli…..Na otázku , kdo se dohodl, pan místostarosta mlčel.

    1. Co se týče tohoto bodu, pan Šebesta myslel pracovní schůzku minulý týden, na kterou byli přizvání všichni zastupitelé. Bohužel se nemohla zúčastnit paní Kocourková a pan Jelínek, náhradní termín nebyl navržen. Já jsem tam byla a osvětlení se řešilo. Na druhou stranu si ale nepamatuji, že by padlo „všichni budeme hlasovat pro variantu 5 let “ Já jsem tam řekla, že nevím, protože jsem opravdu ještě nevěděla jak se rozhodnu. Ale I KDYBY jsme se dohodli, člověk přece může změnit názor, když slyší rozumný argument. Nebo ne?

      1. Na žádné pracovní schůzce se nemá co rozhodovat. Existuje jen veřejné jednání a hlasování zastupitelstva. A máš Oli 100% pravdu, že „dohoda o hlasování“ někde v uzavřené místnosti je nesmysl, protože každý zastupitel se rozhoduje v souladu se svým svědomím zvednutím ruky na veřejném zasedání. I pojem koaliční nebo opoziční dohoda se nikdy nemůže týkat hlasování. Protože, žádná parta nikdy nemůže přebrat tvou osobní zodpovědnost.

    2. No to bylo tragikomické, ale uvědomil si, že je na veřejnosti. Jako zastupitelstvo vnímají jen své pracovní schůzky kde rozhodují a píšou scénář divadélka „Bylo nás 5″ pro veřejnost. Přitom v zákoně je jasně řečeno, že každé jednání zastupitelů musí být bezpodmínečně veřejné.

  2. Na základě této zkušenosti by bylo nejlepší, aby každé jednání zastupitelů bylo veřejné a jednání byla častější – je přece jedno, že místo jedné pracovní schůzky a jednoho zasedání budou dvě zasedání, časově to vyjde nastejno, ale probere se více bodů. A hlavně lidé nebudou odcházet unaveni a znechuceni.

  3. Nevím, zda se odhlasováním o platbě za veřejné osvětlení ve splátkách na dobu 5 let paní starostka a její přívrženci nedopustili toho, že se s veřejnými prostředky bude nakládat nehospodárně a to by v pořádku nebylo, pokud je tady možnost peníze ušetřit.

Komentáře nejsou povoleny.