Den obce, ano či ne

Na jedné z pracovních porad zastupitelstva, někdy v únoru letošního roku, jsem byl  požádán o názor na uspořádání Dne nebo Dnů obce. Tehdy jsem odpověděl: „Den obce je podle mého názoru prezentací obce a prezentací starosty“. Při této příležitosti, ale i na následujícím zastupitelstvu jsem vyslovil názor, že je zapotřebí obecními penězi podporovat každého, kdo jakýmkoliv způsobem propaguje naši vesnici.

Takovouto snahu, navenek se prezentovat, projevují všechna sdružení a spolky, a měla by se takto prezentovat i obec. Není přece žádným tajemstvím, že nás reprezentuje navenek, mimo hranice obce, naše tělovýchovná jednota Sokol, občanské sdružení Lomničtí dospěláci, občanské sdružení Staré sovinecko a Myslivecké sdružení Výšina, jehož členové jsou nejen z naší vesnice, ale i z Ryžoviště, Břidličné, Šternberka a dokonce i z Olomouce.

Všem těmto lidem nebylo a není zatěžko vystupovat jako členové lomnické organizace. A o to stejné se snaží i všichni ostatní, kteří chtějí svoji práci nějakým způsobem zviditelnit a představit. Mezi ně se řadí samozřejmě i zemědělská farma manželů Juráňových, kteří na svých „Vozatajských dnech“ prezentují svoje chovatelské úspěchy, které bezesporu nejsou zanedbatelné. O to více se „přílepek“ Den obce Lomnice jeví jako něco, co nemá svoji váhu a své opodstatnění a je opravdu jen přílepkem k akci, kterou někdo zorganizoval.

Jako bývalý starosta jsem si velice dobře vědom toho, že zorganizovat opravdu reprezentativní Den obce nebo Dny obce, není nic jednoduchého. Byla to spousta práce a času, který jsem tomu musel věnovat minimálně rok předem. Ať už šlo o zabezpečení programu, ve kterém by se našly  všechny věkové kategorie našich občanů, tak především o zajištění finančních prostředků. A to není a nikdy nebylo nic jednoduchého. Právě proto, musí být záměr uspořádat takovouto akci, jasný předem. V mé snaze zajistit jak finanční prostředky, tak i vlastní organizaci, mi byli nápomocni především pracovníci obecního úřadu ( místostarosta a administrativní pracovníci). Těm vyjadřuji i dnes, po letech, srdečný dík. Poděkování patří i těm, kteří mi pomáhali s vlastní organizací.

Vědom si toho, že naše obec je složena z občanů různých národností, a že po roce 1989 došlo k ochabnutí vzájemných mezilidských vztahů, stalo se naším motem „setkání sousedů“, a to sousedů z obce, ze sousedních obcí, sousedních krajů a sousedních zemí. Myslím si, že právem můžu říct, že se nám tento záměr podařil, o čemž svědčí následné každoroční návštěvy, i ze zahraničí.

Dalším předpokladem bylo, že obec umožní prezentovat se především místním podnikatelům, organizacím a řemeslníkům. Byli jsme samozřejmě přístupni i řemeslníkům z okolních mikroregionů.

Návštěvnost našich oslav ze zahraničí a účast na nich, nám jednoznačně potvrdil správnost této myšlenky. Je jen na škodu, že tato akce byla některými lidmi onálepkována různými přívlastky. Bylo to zřejmě proto, že se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten a schopen i nadále v založené tradici pokračovat, což je mi  upřímně líto.

11 thoughts on “Den obce, ano či ne”

 1. Den obce ano, ale ne jako přílepek k soukromé akci !!!

 2. Dny obce by měly být samostatné. Kdo to viděl platit 150 Kč na dny obce – ty by měly být zadarmo

 3. Den obce samozřejmě ano. Ale v původní myšlence. V podání jakým ho nabízí paní starostka mám řadu pochyb a otázek.
  Proč se o tom, že se koná někteří zastupitelé či místní podnikatelé dozvídají až z plakátu?
  Proč, když jde o dny obce, nebyli pozváni místní občané, spolky a podnikatelé k prezentaci svých aktivit? Například kavárna Na Staré Stolárně by tam ráda měla svůj stánek.
  Proč vstupné 150Kč? Paní starostka nesehnala příspěvky a dotace, jak to dělal Ing. Jelínek? Nebo to má sloužit jako filtr návštěvníků? Bude spousta „volňásků“. Paní starostka pozve kamarády. Celá velká rodina budou pořadatelé a obyčejný lomničan zaplatí. Přitom právě místní občané by měli mít vstup zadarmo, když je to jejich Lomnický den.
  Jinými slovy o žádný den obce nejde. Je to kamufláž, velká dotace obce soukromé akci za podporu.
  Přesto jako Vozatajské závody (i bez nesmyslných přívlastků) to bude dobrá akce a díky organizátorům za to, že se u nás něco děje. A takovou akci bych podpořil i se vstupným 200 Kč.

  1. Helemese 🙂 už je nový plakát. Nejde už tedy o Den obce, ale jde o spolupořádání obce. Rozumné…

   1. Takže nakonec se zastupitelé dohodli, že všem lomničanům umožní vstup na celodenní akci Vozatajské závody zdarma. Aby to bylo alespoň jako Den obce 🙂 Do je docela prima zpráva, ne? 🙂

 4. Zvláštní, pan Kressa chtěl na Dny obce, jak byly prezentovány,
  postavit svůj stánek a v tu ránu se Dny obce změnily na spolupořadatelství.

  1. Nevadí postavíme až na Den obce 🙂 . Doufejme, že bude. V rozpočtu je na to peněz dost. Teda doufám, že jak dala velká pětka moc paní starostce s rozpočtem neomezeně manipulovat, tak aby to nepřešoupla na nějakou soukromou akci… uvidíme.

   1. Již teď se těším, doufám jen, že bude k dostání to dobré prošlé pivko, jako v sobotu :). Přiděluji Vám titul „LOMNIČTÍ PODNIKATELÉ ROKU 2015“ – ať žije salmonela!

    1. Konečně zpráva od paní starostky, na to jsme čekali dlouho 🙂 Děkujeme moc za pochvalu a za návrh na vyznamenání.
     Bohužel došlo opravdu k tomu, že si paní starostka koupila čtyři nealkoholická láhvová piva, která byla prošlá 4 dny. Samozřejmě nezbylo než se omluvit za toto nedopatření. Omluva jak vidno nestačila.
     Chyba je jistě na naší straně a postaráme se, že se již nebude opakovat.
     Z celé basy se prodalo 5 lahví než se na to přišlo, díky paní starostce. Ještě jednou se omlouvám.

    2. Taková věc se stává i v obchodě, jistě to neudělali schválně. Pro někoho opět důvod k radosti! Že?

   2. Takže Den obce letos nebude. Rozpočet je pryč. Je přehozen na Vozatajské závody, na oponu a ještě cosi… 🙁

Komentáře nejsou povoleny.