Divadélko při pálení čarodějnic

Tentokrát byla tradiční akce Pálení čarodějnic obohacena o dětské představení s názvem „O nebohé kořenářce Barbaře z Dětřichova“. Děti z místního tanečně-dramatického souboru Kořínek se velice snažily a naučily se spousty textů. Paní Mrtvá, vedoucí souboru, se také hodně snažila. Bylo to poznat z dětských velice pěkných dobových kostýmů. Ale my, kteří jsme stáli opodál jsme ne vždy rozuměli slovům malých herců. Ale opakování představení v méně hlučném prostředí bylo přislíbeno. Takže se naplno pokocháme při jedné z dalších repríz.