Doslovný přepis proslovu p. Kyselové na 8. ZO

Omlouvám se, pokud by se v přepise našly drobné nedostatky. Děkuji.

Já bych tady zareagovala, é, dala tady tedy do diskuze, omlouvám se, všem, přítomným, že možná aji někteří budou znechuceni, ale nedá mi, abych tady nereagovala na to, co se tady od posledních voleb děje. É, můžu říci, že jsem vždycky poctivě pracovala a myslím si, že kdo chce poctivě pracovat do budoucnosti a tvořit nějaké hodnoty pro blaho našich dětí a vnoučat a všech spoluobčanů, tak musí znát svoji minulost. 


Nedá mi, abych se tady v tomto případě nevrátila k té minulosti, která tady na obci probíhala a protože tam je kořen toho všeho, proč se tady děje, co se děje. Možná někteří tam naleznou odpovědi i proč je vesnice rozdělená, jak se už několikrát paní Kocourková ptala, možná si z toho některý, hlavně prosím mladé, aby poslouchaly a vzaly si z toho něco, nechám to na nich, co si z toho vyberou, ale nemůžu se prostě k tomu nevyjádřit co tady bylo. Byla jsem prakticky nařčená, nebo paní Kocourková se ptala, co jsem já ( Ing. Kocourková: nařkla jsem Vás ?),, nenařkla vyzvala jste mě, abych řekla, co jsem tady, jako že ve FV, když se tady defraudace, nebo prováděla defraudace paní bývalá účetní, co jsem já, jako předseda fin. výboru, pro to udělala.
Můžu vám říct, mám tady zápisy z jednání FV, že to byl FV, který společně s paní starostkou přišel, dá se říct, ne na tu podstatu nebo na způsob, jak se to dělo, ale přišli jsme na to my, bylo to, je to v zápise ze dne 4. 2., pak to bylo ze dne, é, 28. 4. kde prakticky návrh na opatření bylo, nebo takové doporučení, aby starostka, é, dala celkovou věc k řešení policii ČR.
Co bych k tomu dál řekla?
Musím se vrátit k výsledkům voleb v roce 2010.
Já jsem kandidovala v roce 2010 ve volební kandidátce pana Jelínka a byla to kandidátka za komunistickou stranu. Byla jsem někde na 8. nebo 9. místě, přesně si to teda nepamatuju a šla jsem, nebo když pan Jelínek mě oslovil způsobem, že on dál kandidovat nebude, že chystá jen tuto kandidátku, tak jsem mu řekla, že souhlasím, že budu na této kandidátce, ale že teda někde na konci, protože jsem nějak neměla času na to, abych, prostě, é, byla na těch prvních místech, abych se do toho zastupitelstva dostala. Bohužel, okolnosti, které se potom tady začly vyvíjet, byly to teda nesrovnalosti mezi paní účetní, panem Kaščákem a paní starostkou, tak dospělo to k tomu, že jsem se dostala do toho zastupitelstva, protože zastupitelé, é, vlastně odstupovali, lídr té kandidátky, když teda nedostal dostatečný počet hlasů, tak nepřišel ani na ustanovující první zasedání, aniž by teda nám, jako že kandidátům, co byli na té jeho, aniž by nám aspoň něco řekl. Asi tak. Tak jsem byla potom vlastně zvolena za předsedkyni FV, se mnou společně tam byla paní Anna Frnková a Jiřina Kameníčková.
Jak šel čas, nebudu podrobnosti, vytáhla jsem si všechny zápisy, jak šel čas, potom od toho roku, dá se říct, že první ten rok od toho října, nebo listopadu, kdy ty volby byly, tak do konce toho roku 2011, prostě, začalo to pěkně. Ale vím, že paní Šomodíková, byla celkem, měla určité nároky, chtěla, aby ty věci, které tady byly v nepořádku, tak žádala po paní Kaščákové, aby se věci daly do pořádku, aby doklady neležely různě po zemi, nezaložené v šanonech, chtěla předkládat doklady k podpisům, ale paní Kaščáková, prostě za, pod různýma záminkama, to oddalovala tady toto, a bránila se této kontrole.
Na základě toho, teda potom vznikly takové, že paní Šomodíková paní Zuzanu šikanuje, já nevím, co všechno, je to všechno součástí , kdo bude mít zájem, může si to na obci v rámci teda, é, našich oblíbených podání informací, si to tam můžou najít,é, prostě, najít a nastudovat. Já jsem si to teda prošla a potom následovalo zhruba v kostce toto:
Abych moc dlouho nezdržovala, é, pan Kaščák jako z pozice místostarosty, é, svolal mimořádné zasedání na 10. 12. 2012, kde teda před tím obešel zastupitele a dal do jednání, aby byla odvolaná paní starostka, prostě, pod takovýma jako záminkama šik, pořád to byla šikana, nespolupráce a já nevím, nevím co. Můžu tady, kdo bude mět zájem, prostě, já jsem potom, byla když se volila nebo odvolávala starosta, byla jsem to já, která jsem řídila další vzápětné, to už bylo někdy, až kdesi 7.2., nebo kolikátého, že jsem vedla opětovnou volbu, é, starosty, nebo starostky.

Takže, co k tomu říct, é, paní starostka po úplné kampani štvavé, kde se prostě neštítili lidé, který tady prostě dělali defraudace, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, neříkám, že v součinnosti s paní Kaščákovou, ale že neprováděli ty základní kontroly.

Byla jsem teď tam u toho soudu, můžu teda k tomu, že veřejné to zasedání toho soudu, nebo to jednání soudu bylo veřejné, a nestačila jsem se divit, když jsem teda zjistila, prakticky skoro to, že výbory nepracovaly a výbory mohly za to, že se tady jako že defraudovalo. Jenom zopakuji, že výbory jsou poradními orgány zastupitelstva které mu, tomuto zastupitelstvu, výbory předkládají své zápisy a vyjádření. Je potom na zastupitelstvu, jak zápis, jak s tímto zápisem z té kontroly naloží. Výstupy z jejich činnosti mají pouze interní charakter, sami nemohou ukládat nápravu, nebo opatření ani starostovi nebo obecnímu zastupitelstvu. Podrobněji, nebo v takové kostce to tam činnost tohoto, é, činnosti ukládá zákon o obcích § 119.

Chci teda říct, že v té době, kdy paní satarostku odvolávali, tak bylo 5 zastupitelů, byla jsem to já, můžu jmenovat pana Šebestu,paní Šomodíkovou, pana Trníka Tondu, v té době paní Olšovskou, nebo slečnu a paní Vyletovou. My jsme se postavili potom v té opětovné volbě na stranu paní starostky a od té doby jsme, prostě, dá se říct do teďka bombardováni vlastně vlastně lidi, třeba paní Nosovou, křivě nás napadá, osočuje, já si to prostě vyprošuji. Já sem pro tuto obec, myslím, udělala co jsem mohla. Lidé, kteří tuto zpronevěru vlastně objevili, byli hozeni do jednoho pytle, pomlouvají nás, jak kdybysme to my kradly a chudák paní bývalá teda účetní. To je největší chudák Jo?

Vyberte si z toho co chcete. Já, jako výbor, proto říkám, že budu pracovat nadále podle toho, é, jak jsem pracovala do teďka a věřte, že se já v tomto nějak měnit nebudu.

Morálka společnosti spadla na úplné na samé dno.

Já neříkám, že nemám nějaké chyby, ale snažím se , co se týká práce, žít v souladu se zákony a neporušovat slib zastupitele, jak to někteří naši spoluobčané, prostě, dělají. Nevím, co ještě bych k tomu řekla. Perličky, které tady paní Nosová, například musím, musím říct a musím paní Nosovou vyzvat a ptám se jí, kde byla ona, když teda se tady ty defraudace dělaly, když za to může buď Šomodíková, nebo Kyselová, bych se jí chtěla zeptat, aby mě řekla ,kde byla ona?

( p. Nosová: Já jsem dělala úplně v jiné kanceláři a mě se to netýkalo.)

Vás se to netýkalo. Takže Vy mě vyčítáte že z pozice, kdy já jsem dělala 2 a ½ roku za, v době této defraudace, jinak byl jiný předseda FV, takže, když uvádíte mě, tak uvádějte i ty ostatní předsedy. Já jsem byla pouze 2 a ½ roku. Defraudace probíhala, která je teda už jako prokázaná od roku 2005. V té době, já jsem neměla ani páru, co se tady na té obci děje. ( p. Nosová: ono se to provalilo teď ). Provalilo se to ano, ale teď, ale je to provalené jednak zásluhou mě, paní Šomodíkové, tady pana Šebestu a zásluhou tady těchto lidí, které jsem už tady jmenovala, A Vy, paní Nosová mě neberte do pusy a neberte do pusy ani moje vnoučata. A to prosím taky pana Kressu.

No nebudu se tady zmiňovat, jo, nebudu se tady zmiňovat, protože..

( p. Kressa: O čem to tady mluvíte? ) kdo má zájem a prosím ty mladé, ať si to přečtou a ať si nenechají vymývat mozky. Protože to, co se tady teď po nás chce, se v minulém a předminulém nikdy nedělalo. Jo? A teď to po nás všichni žádají!? Jo? ( p. Nosová : s tím souhlasím )
Tak to jsem ráda, že souhlasíme.
Já k tomu nebudu říkat nic, akorát jedno si dovolím, když pan Kaščák tady se oháněl jak šikanuje starostku a jeho manželku, měl projev, který nám tu přečetl. Přečtu vám začátek a konec a můžete si o tom udělat obrázek.
Vážení zastupitelé, Vážení občané.
Je mi velice líto, že jsem musel dát podnět ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce, ale má občanská a morální povinnost je, uvědomit a sdělit veřejnosti a zastupitelům vše závažné, co se na obecním úřadě odehrálo během posledních měsíců. Protože se obcí nesou různé spekulace všeho druhu, pokládám za nutné uvést vše na správnou míru, to znamená říci vše po pravdě veřejnosti..…..

Zdůrazňuji: vše po pravdě veřejnosti. Když v květnu, no teď nebudu už teda číst, protože to jsou bláboly, kde prostě, si myslím, že člověk kde se projevilo, kterého se to hodně a hodně týkalo, tak se zaštiťuje morálkou a končí tady ten proslov k zastupitelům a občanům obce, kteří mimo jiné byli sváženi tady, é, tady autama, nevím odkud, takže končil svoje vystoupení:

Vážení zastupitelé, chci apelovat na vaše svědomí, ať každý důkladně zváží, zda opravdu chce , aby v čele obecního úřadu stál člověk, který sám porušuje předpisy, a dokonce je zde důvodné podezření za spáchání trestného činu vydírání, útisku a zneužití pravomoci veřejného činitele.
Paní Věra Nosová se připojila a neštítí se jít podávat svědecké a nějaké to povídání, aby podpořila paní Kaščákovou tady v tomto útisku a útlaku, který paní Šomodíková, é, tady na té obci dělala.
Tak to by asi tak bylo všechno, protože mám toho tak akorát dost.

Paní Nosová: můžu něco k tomu? Paní Kyselová : můžete.
Paní Nosová: Já bych jenom chtěla říct, že toho, co tam bylo napsáno na těch stránkách, já jsem byla svědkem. A nikdy bych si nedovolila napsat něco, co nebyla pravda. Ano!? To je za prvé.
Za druhé: U toho soudu jsem tam byla taky.
Paní Kyselová: Seděla jste tam
Paní Nosová: Soudce se ptal, jak bylo kontrolováno hospodaření. Paní starostka na to řekla, že kontroluje finanční výbor, který je orgánem obce, ale že to nejsou žádní odborníci, aby na to přišli a pan soudce na to řekl, že si ho měla najít. Je to tak?
Paní Kyselová: ano je to tak
Paní Nosová: Je to tak?
Paní Kyselová: není částečně.

4 thoughts on “Doslovný přepis proslovu p. Kyselové na 8. ZO”

 1. Ještě se vrátím k některým částem proslovu.
  1. Paní Zuzka se po dvojnásobném pokusu o sebevraždu přiznala a vše na úřad přišel oznámit její manžel. Takže paní Kyselová, ani nikdo jiný na to sám nepřišel a na odhalení nemají žádnou zásluhu.
  První lež.
  2. Volby 2010 – Ing. Jelínek nechtěl kandidovat na starostu – ne že dál kandidovat nebude. A nechápu, proč by měl chodit na ustavující, a ne na ustanovující, zasedání, když nebyl zvolen zastupitelem?
  Druhá lež.
  3. Paní Šomodíková paní Zuzanu skutečně šikanovala a ne že potom vzniklo takové že……
  Třetí lež.
  Pokud to nebyla pravda, proč měla paní Kyselová s panem Šebestou potřebu nabízet paní Zuzce ochranu, proti nevhodnému chování starostky?
  4. Nespolupráce mezi starostkou a panem Kaščákem skutečně vznikla, ale ze strany paní starostky.
  5. Kteří další lidé se podíleli na defraudaci a neprováděli ty základní kontroly?
  Čtvrtá lež.
  Kontroly má provádět FV, bere za to peníze a je za to také odpovědný spolu se starostkou.
  6. Slečna V. nikdy nebyla zastupitelka. Tím pátým byl pan V.V. Paní Kyselová neumí počítat, vyjmenovala 7 lidí.
  7. Škoda, že bude pracovat jako dřív a nebude se v tom nijak mněnit. Kdyby totiž pracovala jinak, možná by škoda byla menší.
  8. Kteří spoluobčané porušují slib zastupitele? Pouhý občan žádný slib nemůže porušit, jelikož žádný neskládá! Myslela tím souputníky z velké pětky?
  9. Nevím, proč si paní Kyselová myslí, že mě se aféra týkala? Když ona neměla o ničem „páru“, já také ne. Nebo mě snad z něčeho obviňuje?
  10. Proslov pana Kaščáka byl účelově zkrácen a paní Kyselová i pan Šebesta mají máslo na hlavě, protože dobře věděli, jak se starostka chová, takže – žádné bláboly
  11. Nevím, proč bych se měla štítit podat svědectví o nepravostech, které paní starostka konala.
  12. Myslela to paní Kyselová vážně, když řekla, že pan Kaščák šikanoval starostku a paní Zuzku?

 2. Děkuji paní redaktorce Věře za přepis proslovu, musela to být práce. Alespoň si každý občan může počíst. Paní zastupitelka Kyselová bude taky ráda, že se její veřejný proslov dostane mezi lidi. Kdyby se přepsala i pasáž s morálními principy, která je skvostná, měla by ještě větší radost.

  A paní zastupitelce Kyselové ještě vzkaz.
  Nebude si vás nikdo brát do úst, pokud vy si nebudete nikoho brát do úst. A pokud máte potřebu stále někoho morálně odsuzovat, tak prosím, ale opusťte politiku a budete mít klid. To že máte ambice znova vést finanční výbor po takovém průšvihu mi o vašem charakteru ledacos vypovídá.
  Na rozdíl od vás, nebudu používat vulgárnosti. Protože ten kdo vulgarity používá při veřejném jednání se k nim vlastně jen přiznává, jak je obecně známo. Drzá paní účetní, místo aby si držela ústa, křičí po občanech ať drží klapačku a že jsou drzí. Vyčuraní zastupitelé obviňují z vyčuranosti ostatní občany. A „hrozní ko..ti“ volají na občany „hrozný ko..te“.
  Ale v jednom, s vámi zcela jistě souhlasím, jen to trochu zpřesním. „Morálka některých zastupitelů klesla až na samé dno.“

  1. Ale nezapomínejme na vrchol této podivné občanské sounáležitosti a to je samotný výrok paní starostky Šomodíkové, vyhrožování rozbíjením hub občanům, kteří se nějakým způsobem brání této zlovůli.
   A tak si tu žijeme.

 3. Je někdo, kdo nezná svoji minulost? Docela by mě to zajímalo.

Komentáře nejsou povoleny.