Dospělácká besídka

Spolek Dospěláci a jejich příznivci si udělali při své výroční schůzi ve své klubovně, (po aktualizaci členů výboru, přijmutí nových členů do spolku a zhodnocení činnosti minulého období) i besídku. Muzika byla akustická, atmosféra byla voňavá díky pohoštění, co si Dospěláci sami připravili… není co komentovat.
Samozřejmě, jako celý rok, ani teď obec nepřispěla ani pětníkem.

Vánoce se blíží a tak tématicky nejprve ukázka skvělého betlému z hlíny od místní umělkyně Drahušky Jelínkové, která jej dovolila v klubu vystavit pro potěchu oka i duše návštěvníků. Není to její první keramický betlém, jeden už je vystaven na bruntálském zámku.

No a pár momentek pro upomínku…