Ecce Homo

I. 

 

Mylas mi ramena – košili oblékáš

zítra mi ukážeš božíčka hrob

Srdce mi k dereši lživostí přitloukáš

vždyť bore nechci víc než nad hlavou krov

 

Cvikéř si slepuje rodokmen nepravý

zítra se rozsype vratký ten vor

Kol hlavy uvážeš diadém trnový

vždyť řeko nechci víc než naleznout brod

 

Šamotem vyzdívám srdce své horoucí

zítra mi přinesou mrtvý pláč hor

Hypokras popíjím – v očích dům planoucí

vždyť lásko nechci víc než zmírnit tvůj vzdor

 

Luna už nebystří – když mamon oslepí

zítra jí prachožer namaže schod

Zlato dál třpytí se – mana již nesytí

vždyť žízni nechci víc než jediný lok

 

Chmura – tak obézní – žaluje nadanost

zítra se prohlásí za novou choť

Zhýralost baví se na téma prospěšnost

vždyť múzo nechci víc než napsat pár slok

 

Nebožtík netuší – na fotce – kolik dní

shrabuje sezónu raněný bok

Rozletný živote nelíbán zakopni

vždyť meči nechci víc by prohrál můj sok

 

Po sedmé žadoním – divže hruď tlukoucí

zítra již určitě uvidím dno

Druhdy snad pochopím jak raci vpřed jdou si

vždyť duše nechtěl jsem než rozeznat zlo