Faktury 2015

Dlouho to trvalo, než jsem se dostal k přijatým fakturám za rok 2015. O peripetiích jsem psal v článku Seznam faktur. Konečně se mi dostalo odpovědi. I když ne tak, jak jsem žádal, ale alespoň něco. Stížnosti nakonec uspěly a za informace jsem posléze platit nemusel.

Pečlivě si prostudujte za co vše naše obec platí. Není to samozřejmě vše. Nejsou tu výdaje fyzickým osobám ani útraty přes pokladnu. To až příště.

2016-04-20_14-17-14

2016-04-20_14-17-54

2016-04-20_14-20-25

2016-04-20_14-21-34

2016-04-20_14-23-23

2016-04-20_14-24-29

2016-04-20_14-24-59

2016-04-20_14-26-16

2016-04-20_14-30-06

2016-04-20_14-31-33

 

2 thoughts on “Faktury 2015”

 1. Zaujalo mě dost výdajových položek.
  Za všechny příklad:
  – kolik zakázek má zastupitel Blahuš, aniž by s tím ZO souhlasilo a to kvůli střetu zájmů.

  – fa Wombat. Další čistění a monitoring kanalizace. Kolikrát se ještě bude monitorovat?

 2. V souvislosti s cyklotrasou a různými výběrovými řízeními se objevili i jiné náklady, o kterých nepadla zmínka na zastupitelstvu. Proč? Nevím. Tak jsem se doptal. Odpověď přišla sice na konci limitu, ale překvapivě bez požadavku na úhradu, či jiné další obstrukce. Zde:

  Věc: Poskytnutí informací
  Na základě vámi podané žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám předkládáme následující odpovědi na vaše dotazy vztahující se k fakturám Ing. Stržínka.
  1. Jaká byla celková hodnota faktur za poslední dva roky – celková vyplacená částka činila 118 701,-
  2. Jaké bylo výběrové řízení na tuto předmětnou činnost – VŘ nebylo prováděno vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o zakázku malého rozsahu kategorie I.
  3. Na kterém zastupitelstvu obce se toto projednávalo a schvalovalo – nepodléhalo schválení ZO
  4. Kdo vystavil objednávky a jak zněly – objednávky byly vystaveny starostkou obce – byly zadány následující objednávky: zpracování geodetických prací, polohopis výškopis, polohopis a výškopis v digitální podobě
  5. Co byl předávací výstup těchto prací – výstupem byl polohopis a výškopis v digitální podobě, který byl předán Ing. Lindě Smítalové – firma Atelis jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
  S pozdravem
  Anna Šomodíková starostka obce

Komentáře nejsou povoleny.