Hlína a člověk

Keramika patří k nejstarším řemeslným dovednostem člověka od pravěku. Vyvinula se z výroby hliněných předmětů, původně sušených na slunci. Šlo o hliněné sošky, které se však vyskytovaly pouze izolovaně a brzy vymizely. Napříkad věstonická Venuše, která je kromě sochařské hodnoty světoznámá technologií vypálení z hlíny, nikoliv jako jiné soudobé sošky, rytá z mamutoviny či kamene. Nejstarším místem výskytu mladopaleolitické keramiky na světě jsou lokality pod Pavlovskými vrchy (Dolní Věstonice, Pavlov) na Moravě.

I v současnosti je tento přírodní materiál a proces oblíbený mezi umělci. Dokonce i v naší vesničce. Vím o dvou vypalovacích pecích zde u nás. Jedna byla na obecním úřadě, kde pracoval místní kroužek Keramika. Nyní je asi ve škole a nemám informace zda a jak je využívána. Ale druhá pec je instalována u Jelínků a ta jistě nezahálí jak dosvědčují i nové skvělé umělecké figurální předměty tvůrkyně Mgr. Drahušky Jelínkové.

 

 

One thought on “Hlína a člověk”

  1. Nádherné věcičky dělá paní Drahuška. Pohladí po duši. Jednu sošku mi darovala, za což jsem moc ráda a děkuji.

Komentáře nejsou povoleny.