Idiocie?

Všichni si pamatují případ, který jako další v řadě končí u soudu. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků pod budovou Spolkového domu a kousek kolem ní s podmínkou geometrického plánu o rozdělení pozemků. Geometrické plány se vypracovaly za 10900,-Kč. Místo prodeje však místostarosta Jurovic se svou partou bezdůvodně zrušil usnesení o prodeji. Způsobil nám tak škodu za zbytečné vypracování GP, které se teď právně domáháme. Starostka Šomodíková škodu neuznala, zastupitelstvo taky ne a raději zaplatí škodu, právníky i soudy. Nejde to z její kapsy, ale z obecních fondů, netřeba tak šetřiti. Zrušené usnesení pak nahradili stejným, ale s podmínkami. To bylo samozřejmě nezákonné, jak potvrdilo ministerstvo vnitra. V podstatě je to tak, že usnesení o prodeji bylo bezdůvodně zrušeno. A nové s podmínkami je platné jen pro budoucí žadatele o koupi pozemku. (Nesplněná podmínka vyvěšení záměru před usnesením o prodeji).

Samozřejmě, žádat popáté o to samé nebudeme, rozhodně ne v tomto složení zastupitelstva. A navíc máme pozemek vlastně přiklepnutý, protože ani nikdo jiný nemůže splnit podmínky vázané na odběr vody z budovy na parcele 35/1. Jak se tvrdí v žertovné odpovědi na dotaz. Ani zastupitel Kopinec, který překvapivě vyslovil na minulém zasedání ZO zájem o koupi těchto pozemků (což možná ledacos vysvětluje). Copak asi obec tímto postupem získala?

Takže tento případ už jde do finále, ale stojí za to se pokochat úřední odpovědí. Vše k podmínkám prodeje jsme doložili a přesto to stále nešlo. Proto jsem se ptal: Co konkrétně brání prodeji? Přestože podmínky jsou splněny.

  1. Smlouvu na vodu máme uzavřenou s obcí už dávno, za vodu řádně platíme a v budově na parcele 35/1 (Spolkový dům) žádná obecní přípojka není (používáme vodu ze studny, protože všichni víme, že duo Šomodíková-Jurovic úmyslně zničili vodovodní řád vedoucí k budově). Tak copak je to za podmínku?
  2. Prokázání zákonné likvidace komunálních odpadů. Platíme přímo obci řádně a včas za likvidaci odpadů. A k budově na parcele 35/1 se žádná zákonná povinnost neváže. Jo kdyby nám dovolila vyřídit číslo popisné a my tam přihlásili firmu, nebo nám nepřekazila záměr hospůdky, to by bylo něco jiného. Ale ze stodoly taky nikdo odpad neplatí. A ani popelnice tam není.
  3. Zákonná likvidace odpadních vod. To nebyl problém doložit. Faktura firmy likvidující odpadní vody však nestačila.

Tak jsem se ještě zeptal, co se má ještě udělat a kdo to má udělat… A všimněte si, že i takový normální dotaz prostého občana skončil v koši na odpadky a musel jsem se dovolávat pomoci krajského úřadu. Ten obec donutil odpovědět.

Obec stále lže a trvá na svých nesmyslech. Stále chce uzavřít smlouvu na vodu, která se od obce neodebírá. Nejdříve obecní voda do budovy tekla (i fotbalistům), pak, když jsme my chtěli smlouvu na vodu, nechali vodovodní řád roztavit, a teď oni zase chtějí smlouvu na vodu, která nemá ani čím téct, chápete to? Teď bereme vodu ze studny a ani nás nenapadne žádat o novou přípojku a uzavřít smlouvu na vodu s někým, u koho si nemůžete být jisti, že ji znovu nepřestřihne. To by jsme byli přece blázni. (V klidu počkáme na výsledky soudů i několik let, ten určí vlastníka vodovodního řádu a snad napraví i spáchané křivdy atd.).
A chybí prý doklady prokazující odběr pitné vody 🙂 Rozumí tomu někdo? Jako si mám sehnat paragon z Lídlu na balenou vodu? 😀 Nebo dát ke studni tiskárnu?

Na základě čeho platit likvidaci komunálního odpadu také nevím. Pokud na to je nějaký zákon, nemusí to být v podmínkách o prodeji, stačí vyměřit dluh a pozvat exekutora, ne? Ten s každým zatočí. Tak proč to neudělají, jestliže neplatíme co máme?

Odpadní vody. Spotřeba vody je nyní malá, co odešli fotbalisté, kteří nevydrželi než přepojíme i šatny na vodu ze studny. Není ani čím jímku naplnit. Ale i tak jsme poskytli doklad za vývoz žumpy. Ale ani to, jak je vidět, nestačí.

Není dostupné vyjádření žádajícího žadatele… 🙂 A co takhle si přečíst poštu místo trapného, vlastně už patologického lhaní do oficiálního dokumentu?

A doplněk ke komunálnímu oodpadu:

Bylo to projednáváno i na zastupitelstvu. Tam si Jurovic vymyslel ještě další doklad o nepropustnosti žumpy. Atd. Pochopil jsem, že dávat něco do pořádku v Lomnici je holý nesmysl.

Jedno je jisté, jeden z nás dvou, paní starostko, je opravdu velmi, velmi nechápavý jedinec. Asi se půjdu nechat vyšetřit k odborníkovi ať mi prozradí, kdo to je. A vy ostatní, milí čtenáři, to jistě poznáte sami i bez ukazování prstem.