Informace pro zastupitele

Můžou zastupitelé požadovat informace z úřadu v elektronické formě?

Zastupitelé mají nadstandardní možnost požádat o všechny informace, které má obec k dispozici též v rámci zákona o obcích, tzn. jejich žádost bude vyřízena postupem dle zákona o obcích. Mají právo seznámit se i se všemi jinak chráněnými údaji, jako jsou osobní údaje či případné obchodní tajemství (ale musejí je dále sami chránit). Informace jim musejí poskytnout přímo pracovníci obce, kteří je schraňují, aniž by do toho směl vstupuvat starosta. Musejí je poskytnout okamžitě, jakmile je to možné, nejpozději do 30 dnů. Na formě nezáleží. V jaké formě jsou požadovány, v takové formě musí být poskytnuty. Existuje několik výjimek speciálních zákonů. Třeba ve vojenském prostoru atp.

5 thoughts on “Informace pro zastupitele”

  1. Jednou paní účetní poskytla požadované informace zastupitelce, přesně podle zákona. Pak se to dozvěděla starostka a nezákonně ZAKÁZALA poskytování dalších informací. Chudák paní účetní. Ať udělá co udělá, všechno je špatně. Bodejť pak nemá být sprostá na občany. Otázka je: Co paní starostka skrývá tak zarputile? A proč jí v tom Předseda Kontrolního výboru tak usilovně pomáhá?
    Určitě bude muset paní starostka vysvětlovat u soudu v případu ZK, jak fungovaly kontrolní mechanizmy proti rozkrádání. Odpovědnost ponese sama, protože minulý Kontrolní a Finanční výbor určitě lehce dokáže, že nemohl pracovat. I když ani to výbory nevyváže ze spoluodpovědnosti.

  2. Nevím, nevím, jestli FV vedený paní Kyselovou bude moci něco dokazovat a co se týká KV, tak tam už vůbec ne. Protože jeho předseda pan Trník v obci nebydlel ( i když trvalou adresu zde měl ), takže pokud něco věděl, tak jen od paní starostky, která za něj mnohdy napsala zprávu a on to jen podepsal. Tak to fungovalo i u výboru ŽP, kde po odchodu pana Balcárka, veškeré zprávy za předsedu psala starostka.

  3. Paní účetní bych tak moc nelitovala, protože se nepoučila a opět si pustila „pusu na špacír“ a pomlouvala tentokrát ne Ing. Jelínka, ale pro změnu Ing. Kocourkovou.
    Je to už na pováženou, jelikož vážnost OÚ je téměř na nule.

    1. Mě by zajímalo, kde cizí účetní bere právo komentovat obecní záležitosti. Myslel jsem, že práce účetní je vést účetnictví. No, třeba jen podlehla štvavé kampani paní starostky proti všem neloajálním. Stejně tak, jako pár dalších v její blízkosti.

  4. Musím se opravit. Zprávy za předsedu KV, pana Trníka, psal většinou pan místostarosta Šebesta. Pochybuji, že se něco řádně kontrolovalo, ale mohu se mýlit. Také si nepamatuji, že by na ZO zazněla nějaká zpráva o kontrole jak FV, tak KV.

Komentáře nejsou povoleny.