Irské tance na hudebním odpoledni

Skupina irského tance Fiach-Bán ( fijach bán ) působí v Olomouci od roku 2005. Název pochází z irského jazyka a znamená Bílý havran. Tanečníci se věnují tancům v tzv. měkkých botách ( soft schoes ) a irskému stepu ( tzv. hard schoes ). Tanečně se skupina rozvíjí pod vedením Ronana Morgana, lektora certifikovaného mezinárodní komisí irského tance.
Od roku 2007 skupina zaznamenává významné úspěchy na soutěžích v rámci celé kontinentální Evropy. 😀
http://www.fiachban.cz/

Tanečnice byly úžasné, obdivovali jsme jejich krokové variace při tanci, zvláště při stepu. Připravily nám překvapení a to, že se diváci sami mohli naučit a vyzkoušet si základní kroky tance v tzv. soft schoes. Při tom bylo plno legrace. 😆 Bylo to moc hezké vystoupení. 😀

bla