Jak rozeznat psychopata

Pokud psychopatii jsme schopni odhalit, zabráníme velkému utrpení.

„Životní cíle psychopatů bývají moc, majetek, sex, ale tím nejzákladnějším cílem je jen jeden – moc, a to pokud možno absolutní, samoúčelná moc. Mít moc obvykle znamená mít přístup k majetku i sexu, při kterém jde více o kontrolu, ovládnutí partnerky nebo partnera než o vlastní prožitek.“ MUDr. František Koukolík, DrSc

Test PCL-R se běžně využívá pro diagnostikování psychopatie. 

PCL-R

Autorem testu PCL-R je Dr.Robert D. Hare, renomovaný badatel v oboru kriminální psychologie. Hare je emeritním profesorem University of British Columbia, kde byl jeho výzkum zaměřen na psychopatologii a psychofyziologii.

Faktor 1: Agresivní narcismus

1. Nápadné kouzlo, výmluvnost a povrchní šarm
2. Grandiózní sebehodnocení
3. Patologické lhaní
4. Manipulativní a podvádějící
5. Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny
6. Povrchnost, mělkost (oploštěný afekt)
7. Necitlivý/nedostatek empatie
8. Neschopen přijímat odpovědnost za vlastní činy

Faktor 2: Společensky deviovaný životní styl

9. Potřeba vzrušení a/nebo sklon k nudě
10. Parazitický životní styl
11. Špatná sebekontrola
12. Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů
13. Impulsivita
14. Nezodpovědnost
15. Kriminalita v dětství či v průběhu dospívání
16. Problémové chování v dětství či v průběhu dospívání
17. Zrušení podmínečného propuštění

Zvláštnosti nekorelující ani s jedním faktorem

18. Promiskuitní sexuální chování
19. Mnoho krátkodobých manželských vztahů
20. Kriminální všestrannost (Univerzální kriminální chování)
21. Druhotně získané dovednosti sociopatického/sociologického podmiňování*

 • Nově přibyl bod č.21 „Acquired behavioural sociopathy/sociological conditioning“. Tento bod znamená, že daná osoba se spoléhá na sociologické dovednosti a triky, aby klamala. Jinými slovy: Zneužívá vědu i terapii.

Tyto položky zjišťují citové, interpersonální a behaviorální rysy. Každá z položek je hodnocena od nuly do dvou. Celková suma bodů pak stanoví rozsah psychopatie dané osoby:

Otázek je tedy celkem 20. Pokud je znak nepřítomen, skore za položku je 0. Pokud je znak pravděpodobně přítomen, skore 1, pokud je znak zcela jistě přítomen, skore 2. Skore celkem 30 bodů (v USA) nebo celkem 25 bodů (ve Velké Británii) znamená s vysokou pravděpodobností odhaleného psychopata.

 


Poznámky:

 1. Diagnozu stanoví pouze psycholog nebo psychiatr vyškolený v příslušném kurzu.

 2. Není trestné být psychopatem.

 3. Lze říct, že psychopatem je ten, KDO SE JAKO PSYCHOPAT CHOVÁ – psychopatie je chování. Je to parazitní životní strategie. Podle jejich činů je poznáte. Jen podle jejich činů jim také náleží trest. Ne proto, co jsou, ale VÝHRADNĚ za to, JAK SE CHOVAJÍ.

 4. Za své činy nesou 100% odpovědnost. Jsou plně příčetní. Netrpí bludy. Nejsou schizofrenní. Jsou-li souzeni, soudy jim přiznávají vinu v plném rozsahu.

 5. Nemění se.

4 thoughts on “Jak rozeznat psychopata”

 1. Tak jsem se pokusil o subjektivní vyhodnocení našich lokálních politiků. Protože toto jsou místa, kam se rádi psychopati tlačí. Je zde přístup k moci, kterou psychopati milují.
  Začal jsem paní starostkou, protože je tu nejvýše postavená. Nejsem odborník, tak mé hodnocení berte s rezervou. Je to mé hodnocení z mého pozorování a z mé zkušenosti s ní. Nejprve doplním subjektivně body pro faktor 1: Agresivní narcismus
  1. Nápadné kouzlo, výmluvnost a povrchní šarm – jasné dva body. V tomhle je opravdu dobrá. Dokáže pobláznit spoustu oveček a získat si tak hodně hlasů do voleb. Dal bych i tři body, ale maximum je 2.
  2. Grandiózní sebehodnocení – dva body, zde opět vynikající, nevadí ji slabší úroveň vzdělání i tak se cítí jako nejpovolanější ze všech. I zákony by napsala lépe, než jsou. A s klidem je otočí k obrazu svému. Nikdo na světě jí nebude říkat, co má ve své funkci dělat. Chyby nedělá, dělají je jen ostatní.
  3. Patologické lhaní – zde opět prokazatelně 2 body. Když vám někdo lže a zapírá do očí i když ví, že pravdu znáte, jde o drzé lhaní. Ale když někdo lže i když nemá ani pořádný důvod, jde o patologické lhaní. Je již místně proslulá fráze: „Jsem věřící, já nelžu.“ Kdo nelže, nemá potřebu říkat, že nelže.
  4. Manipulativní a podvádějící – zde bych přidal přes maximum, ale můžu dát jen dva body. Vnímám to jako její nejtypičtější vlastnost. V tomhle je velmi nadprůměrná. Stačí se podívat jen na její zaměstnance či partajníky. Nejprve je podvede lhaním a falešnými emocemi (pláč) a pak v nich vyvolá negativní emoce, které dotyční pak uvolňují sprostým urážením, vyhrožováním násilím i fyzickým napadáním těch, kteří jí neskáčou na špek. Příkladů je i na těchto stránkách dost.
  5. Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny – jisté dva body. Kdo má svědomí, chová se tak, aby měl výčitek co nejméně, protože to je nepříjemné. V životě každý někomu třeba i nechtěně ublíží a pak si to nese s sebou. Ale někdo ubližuje jen tak, hází klacky pod nohy a že to někoho bolí, je mu fuk. Psychopatická absence svědomí.
  6. Povrchnost, mělkost (oploštěný afekt) – tomuto moc nerozumím. To musí asi psychiatr.
  7. Necitlivý/nedostatek empatie – zde jasné dva body. Je absolutně bez empatie, jinak by nikdy nedělala rozhodnutí, která dělá.
  8. Neschopen přijímat odpovědnost za vlastní činy – zde opět dva body. Normální člověk, by po skandálech, které starostku provázejí už dávno odstoupil. Ona se z nich snaží vylhat nebo je ignorovat, jakoby se nic nestalo.

  Dál si hodnocení zkuste udělat sami. Zkuste vyhodnotit nejdříve sebe. A pak naše mocné v okolí i třeba ve velké politice.
  Já jsem zamyšleně prošel všechny naše zastupitele a došel jsem k subjektivnímu názoru, že prvky psychopatizmu se v různé míře objevují dokonce u třech našich zastupitelů! U jednoho jsem si zcela jistý, u druhého docela jistý a u třetího ještě nevím, zda poruchy chování nejsou jen důsledky nějakého mindráku. Čas ukáže.

 2. Oploštělý afekt- nedostatek citu a porozumění. City a porozumění jsou pouze předstírané.

 3. Absolutně chybí svědomí. Jen moc, a to pokud možno absolutní, samoúčelná moc.

 4. Nesmí se zapomínat ještě na jeden rys, který často psychopata provází. Mají často ve zvyku narušovat váš osobní prostor. Udržují intenzívní oční kontakt, předklánějí se, přistupují blízko k vám, dotýkají se vás. Jejich vystoupení může být velmi teatrální, může vás znepokojovat. Nezapomínejte, že to slouží pouze k odvedení vaší pozornosti, aby to na vás zapůsobilo, plně vás ovládlo, popřípadě zastrašilo. Tím se odvádí pozornost od toho, co se říká.

Komentáře nejsou povoleny.