Ještě k ustavujícímu zasedání ZO

Nedá mě to, abych neupozornila na porušení jednacího řádu ZO Lomnice při volbě starosty.

Pan Šebesta podal návrh, aby starostkou obce byla zvolena opět paní Šomodíková. Od zastupitelky sl. Grézlové a Ing. Jelínka byl podán protinávrh, aby se starostkou stala Ing. Pavlína Kocourková MBA. V rozporu s jednacím řádem str. 6, čl.10, odst. 4 b) se o protinávrhu vůbec nehlasovalo!

Na jednání řekla paní Kyselová, že je obec rozdělena na dva tábory. To je pravda.
Aby tomu tak nebylo a situace v obci se alespoň trochu uklidnila, stačilo málo: kontrolní výbor přenechat Ing. Jelínkovi.
Myslím, že ještě je možná náprava. Projevit vůli na příštím zasedání zrušit usnesení o složení kontrolního výboru a hlasovat o novém složení pod vedením Ing. Jelínka. Nikdo pak nemůže tvrdit, že vítězná koalice kontroluje sama sebe.