Káže vodu, pije víno 2

thSMAJL 1

Další problém pana místostarosty je, že od loňského roku, řídil černou stavbu svému kamarádovi. Vůbec ho netrápilo něco takového, jako dodržování zákona. Ono i pro stavbu existují určitá zákonná pravidla a postupy. Nevadilo to ani paní starostce Šomodíkové.
Protože právě oni dva jsou představitelé obce, měli by být v dodržování zákonů příkladem. 🙄 Jestliže oběma jsou tyto věci naprosto cizí, jakým právem dělají problémy druhým? Právem moci? A co je zvláštní, tak zřejmě to nevadilo ani stavebnímu úřadu v Břidličné. Pan vedoucí o stavbě zajisté věděl, vždyť dělal stavební dozor při výstavbě smíšené stezky, která vede kolem. Dokonce je tam vybudovaný i vjezd.

Zeptala jsem se na stavebním úřadě a posuďte odpověď.

ST 1

Zakroužkovaná vlevo nahoře je vidět černá stavba, vpravo dole bydlí místostarosta.

001

 

2 thoughts on “Káže vodu, pije víno 2”

  1. Probíhá řízení o dodatečném povolení stavby. Přiznaná černota. Hmm, zrazu. 🙂
    Nemělo být náhodou nejdříve řízení o odstranění stavby? Všechny práce zastavit? Tak jako u nás na Staré stolárně? Zajímal by mě datum žádosti, bude nejčerstvější 🙂 teď se vyřizoval souhlas sousedů.
    Opravdu nerozumím těmto podivným tvorům. Takové máslo na hlavě a budou vás šikanovat, že jste načerno opravili přístřešek, že užíváte vodu na černo, nesmyslné a diskriminující podmínky… Snad taky, že dýcháte obecní vzduch bez povolení obce…. Hanba!

  2. Jsme svědky naprosto bezprecedentního jednání místostarosty Jurovice, paní starostky Šomodíkové a dokonce i úředníků Stavebního úřadu v Břidličné.

Komentáře nejsou povoleny.